Feletar Dragutin, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Feletar Dragutin

Datum rođenja:

  • 10.07.1941

Mjesto rođenja:

  • Veliki Otok (Legrad)

Adrese:

  • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb

Telefoni:

  • Razred za društvene znanosti HAZU: +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Feletar Dragutin, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Geografski Odsjek PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • voditelj – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (05.11.2020. – …)
  • voditelj – Odsjek za etnologiju (27.02.2019. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za društvene znanosti (12.05.2016. – …)
  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (18.05.2006. – 12.05.2016.)

Životopis

Dragutin Feletar rođen je 1941. u Velikom Otoku. Godine 1960. upisuje studij na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je pod mentorskim vodstvom akademika Josipa Roglića diplomirao temom Industrija Međimurja (1965.). Na istom odsjeku gore navedenog fakulteta 1973. magistrira temom Podravina – geografsko-povijesna studija. Disertaciju Industrija u ekonomsko-geografskoj strukturi Podravine obranio je 1982. pod mentorskim vodstvom dr. sc. Veljka Roglića.

Početkom 1983. zapošljava se kao asistent na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje ostaje do umirovljenja 2007. godine postigavši sve sveučilišne stupnjeve. Bio je dekan navedenog fakulteta, član Senata i Rektorskog kolegija Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Saveza geografskih društava Hrvatske i urednik časopisa Geografski glasnik. Na Geografskom odsjeku razvio je kolegije: Industrijska geografija, Geografske osnove statistike, Uvod u geografiju, Geografija Afrike i Industrija u prostornom planiranju. Bio je gostujući profesor na sveučilištima u Budimpešti, Pečuhu, Lođu, Ostravi, Göttingenu i Münchenu. Bio je aktivni sudionik na brojnim znanstvenim skupovima u inozemstvu.

Akademik Dragutin Feletar danas je jedan od vodećih hrvatskih geografa s brojnim radovima i stručnom literaturom. Osim geografije i demografije, njegov je znanstveni interes ekonomska i kulturna povijest. Objavljeno mu je 66 znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima. Autor je ili suautor brojnih knjiga, od kojih su neke kapitalne za hrvatsku geografiju i povijest. Dosad je objavio 23 znanstvene knjige, 46 stručnih knjiga i 22 udžbenika iz geografije za osnovne i srednje škole.

Među rezultate Feletarova znanstvenog rada spadaju: prinosi hrvatskoj ekonomskoj i industrijskoj geografiji; prinosi hrvatskoj historijskoj geografiji i povijesti poduzetništva; prinosi zavičajnoj (regionalnoj) historijskoj geografiji i ekogeografiji; prinosi hrvatskoj kulturnoj povijesti i popularizaciji znanosti i dr.

Feletarova knjiga Industrija u ekonomsko-geografskoj strukturi Podravine (1984.) metodološka je osnovica za primjenu industrijske geografije i razvoj povijesti poduzetništva, dok je dio znanstvene produkcije iz industrijske i ekonomske geografije sažeo u posebnom djelu pod naslovom Studije i radovi o Podravini (1982.).

Radi utjecaja i međuodnosa razvoja strukture stanovništva i ekonomskih procesa u geografskom prostoru, akademik Dragutin Feletar razvio je i metode dijela demogeografije, posebno na području međuodnosa prirodno-geografskih i demogeografskih procesa, kojima se osobito koristio u primjeni na primjeru zavičajne (regionalne) geografije i ekohistorije.

Od 2006. bio je član suradnik HAZU, a od 2016. redoviti član. Od 2019. voditelj je Odsjeka za etnologiju.