Fališevac Dunja, akademkinja

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti
Fališevac Dunja

Datum rođenja:

 • 03.02.1946

Mjesto rođenja:

 • Požega

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za filološke znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Fališevac Dunja, akademkinja

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademkinja

Institucije:

 • professor emerita – Sveučilište u Zagrebu
 • redovita profesorica – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1971. – 2015.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (18.05.2006. – …)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (18.05.2000. – 18.05.2006.)

Životopis

Dunja Fališevac rodila se 3. veljače 1946. u Požegi. Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala je od 1964. do 1970. jugoslavenske jezike i književnosti kao prvi i komparativnu književnost kao drugi glavni predmet.
Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala obranivši rad Književnopovijesne osobine hrvatske srednjovjekovne proze g. 1974. Doktorski rad pod naslovom Poezija Dživa Bunića Vučića obranila je na istom Fakultetu g. 1983.
Od g. 1971. zaposlena je kao asistent na Katedri za stariju hrvatsku književnost u Odsjeku za jugoslavistiku (danas kroatistiku) Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Godine 1984. izabrana je za docenta, g. 1988. za izvanrednog, a godine 1992. za redovnog profesora za znanstveno područje filologije na Katedri za stariju hrvatsku književnost u Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje radi do umirovljena 2015. Nakon toga izabrana je u zvanje professor emerita Sveučilišta u Zagrebu. Upisana je u registar istraživača u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstvenog savjetnika (mat. broj 011454). Članica je suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 18. V. 2008, a redovita članica od 18. V. 2006.
Školsku godinu 1974/75. provela je u Beču kao Herderova stipendistica te na Bečkom sveučilištu studirala slavistiku. Školske godine 1979-1981. radila je kao lektorica hrvatskoga jezika u Institutu za slavistiku Rurskog sveučilišta u Bochumu, Republika Njemačka.
Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (Njemačka, Italija, Poljska). Kao gost-profesor držala je predavanja u Institutu za slavensku filologiju Varšavskog sveučilišta, u Institutu za jezik i književnost istočne Europe Sveučilišta u Udinama, u Institutu za slavistiku Rurskog sveučilišta u Bochumu.
Nekoliko puta bila je lektorica, nekoliko puta predavač za strane slaviste u Zagrebačkoj slavističkog školi.
Urednica je jedne od nastarijih Akademijinih edicija: Građa za povijest književnosti hrvatske.
Nekoliko puta predavala je ili bila voditeljica kolegija na poslijediplomskom studiju književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Zadru i Osijeku. Bila je mentorica pri izradi brojnih diplomskih radova, bila je ili jest mentor ili član povjerenstva u nekolikim magistarskim radovima i doktoratima. Godine 1989. bila je voditeljica međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski književni barok u okviru projekta “Europski barok” (u organizaciji Europskog savjeta), te g. 1991. objavila zbornik pod istim naslovom. Bila je i sada je voditeljica nekoliko znanstvenih projekata vođenih pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
Član je Društva hrvatskih književnika, član Hrvatskoga filološkoga društva, u kojem je obavljala neke funckije, član je Savjeta Hrvatske enciklopedije LZ Miroslav Krleža, redaktorica struke za Hrvatski biografski leksikon LZ Miroslav Krleža, član uredništva edicije Stoljeća hrvatske književnosti. Nekoliko puta obavljala je dužnost zamjenika pročelnika u Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
Bila je član povjerenstva u brojnim izborima i reizborima, član povjerenstva Ministarstva prosvjete RH za izradu nastavnog programa hrvatskog jezika i književnosti za srednje škole, recenzent Ministarstva znanosti RH za nastavne programe i planove nekolikih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Nagrađena je 2014. Državnom nagradom za znanost za životno djelo za područje humanističkih znanosti


Bibliografija

KNJIGE

 1. Hrvatska srednjovjekovna proza : književnopovijesne i poetičke osobine. – Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Liber, 1980. – (Znanstvena biblioteka Hrvatskoga filološkog društva ; 10).
 2. Ivan Bunić Vučić. – Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Sveučilišna naklada Liber, 1987. – (Enciklopedija hrvatske književnosti).
 3. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. – Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1989. – (L : biblioteka Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu).
 4. Smiješno & ozbiljno u staroj hrvatskoj književnosti. – Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1995. – (Biblioteka Interpretacije i ogledi ; knj. 3). – (Nakladnički projekt Verbum Croaticum).
 5. Kaliopin vrt : studije o hrvatskoj epici. – Split : Književni krug, 1997. – (Biblioteka znanstvenih djela ; 92).
 6. Kaliopin vrt II : studije o poetičkim i ideološkim aspektima hrvatske epike. – Split : Književni krug, 2003. – (Biblioteka znanstvenih djela ; 126).
 7. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. – 2., prošireno izdanje. – Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.
 8. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad : studije o dubrovačkoj književnoj kulturi. – Zagreb : Naklada Ljevak, 2007. – (Biblioteka Razotkrivanja).

UREDNIČKE KNJIGE

 1. Croatica, Zagreb, 18(1987), sv. 26/27/28 (Zbornik Milana Ratkovića / uredili J. Bratulić i D. Fališevac), 1987.
 2. Književni barok (proučavanje baroka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu) / uredile Živa Benčić i Dunja Fališevac. – Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1988. – (Zbornici / Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).
 3. Hrvatski književni barok / uredila Dunja Fališevac.- Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 1991. – (Zbornici / Zavod za znanost o književnosti Filizofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).
 4. Slava ženska i protivni odgovor Jakova Armolušića Šibenčanina Cvitu šestomu / Jakov Armolušić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović. – Šibenik : Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 1993. – (Biblioteka Bašćina).
 5. Suze sina razmetnoga ; Dubravka / Ivan Gundulić ; priredila Dunja Fališevac. – Zagreb : Školska knjiga, 1993. – (Moja knjiga).
  * Drugo izdanje 1999. godine.
 6. Dubrovnik : [časopis za književnost i znanost], Dubrovnik, n. s. 5 (1994), br. 5, str. 262-264.
  * Tematski blok Sveti Vlaho u hrvatskoj književnosti / izbor Dunja Fališevac, Luko Paljetak, Miljenko Foretić.
 7. Djela / Dživo Bunić Vučić ; prema kritičkom izdanju Milana Ratkovića priredila Dunja Fališevac. – Zagreb : Matica hrvatska, 1995. – (Stoljeća hrvatske književnosti).
 8. Tropi i figure / uredile Živa Benčić, Dunja Fališevac. –  Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1995. – (Zbornici / Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).
 9. Osman : (izbor) / Ivan Gundulić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović ; predgovor Dunja Fališevac. – Zagreb : SysPrint, 1996. – (Lektira dostupna svima ; kolo 1, knj. 5).
 10. Proslavljenje svetoga Dujma / Ivan Dražić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović, Bratislav Lučin. – Split : Književni krug, 1996. – (Posebna izdanja / Književni krug).
 11. Hrvatska epika do preporoda / priredila i predgovor napisala Dunja Fališevac. – Zagreb : Erasmus Naklada, 1998. – (Školska knjižnica : hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana ; knj. 31/32).
 12. Izabrane pjesme : (iz Plandovanja) / Dživo Bunić Vučić ; priredila Dunja Fališevac. – Zagreb : Matica hrvatska, 1998. – (Biblioteka Parnas. Niz Književnost).
 13. Smrt Smail-age Čengića / Ivan Mažuranić ; priredila Dunja Fališevac ; rječnik izradio Ivo Frangeš ; metodička obrada Dunja Merkler. – Zagreb : Školska knjiga, 2000.
  * 2. izdanje tiskano 2003. godine.
 14. Leksikon hrvatskih pisaca / autor koncepcije Krešimir Nemec ; urednici Dunja Fališevac (starija hrvatska književnost), Krešimir Nemec (novija hrvatska književnost), Darko Novaković (hrvatski latinizam). – Zagreb : Školska knjiga, 2000.
 15. Gvozdansko : epos u 32 pjevanja / Ante Tresić Pavičić ; priredila [i predgovor napisala] Dunja Fališevac ; povijesni komentari Mirko Kratofil ; jezični komentari Ivo Pranjković. – Zagreb : AGM, 2000.
 16. Umijeće interpretacije : zbornik radova u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša / priredili Dunja Fališevac, Krešimir Nemec. – Zagreb : Matica hrvatska, 2000. – (Zbornici i monografije. Posebno izdanje).
 17. Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća : radovi sa znanstvenog skupa (u povodu 200. godišnjice smrti), Zagreb-Vinkovci-Davor, 24.-25. travnja 1998. / [uredništvo Damir Agičić, Dunja Fališevac… et al.]. – Davor : Poglavarstvo općine ; Zagreb : Filozofski fakultet, 2000.
 18. Sveti Vlaho : dubrovački parac u hrvatskoj književnosti : antologija / sastavili i uredili Luko Paljetak, Dunja Fališevac, Miljenko Foretić. – Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 2001. – (Posebna izdanja ; knj.18).
 19. Hrvatska književna baština. Knjiga 1 / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. – Zagreb : Ex Libris, 2002. – (Hrvatska književna baština / Ex Libris ; knj. 1).
 20. Urota zrinsko-frankopanska / Eugen Kumičić ; priredila Dunja Fališevac ; metodička obrada Ana Mesić. – Zagreb : Školska knjiga, 2003. – (Moja knjiga / urednica Avenka Žurić).
 21. Hrvatska književna baština. Knjiga 2 / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. – Zagreb : Ex libris, 2003. – (Hrvatska književna baština / Ex Libris ; knj. 2).
 22. Johanna Rapacka i hrvatska pastorala. Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu / priredio Branko Hećimović. – Zagreb : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Osijek : Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku : Pedagoški fakultet, 2003. – (Krležini dani u Osijeku : 2002), str. 50-59.
 23. Hrvatska književna baština. Knjiga 3 / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. – Zagreb : Ex libris, 2004. – (Hrvatska književna baština / Ex libris ; knj. 3).
 24. Hrvatska književna baština. [Knjiga 4] / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. – Zagreb : Ex libris, 2005. – (Hrvatska književna baština / Ex libris ; knj. 4).
 25. Kralj od pjesnika / Ivan Gundulić ; izbor i predgovor Dunja Fališevac. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2005. – (Biblioteka Biseri hrvatske književnosti / Mozaik knjiga ; kolo 6, sv. 32).
 26. Suze sina razmetnoga ; Dubravka / Ivan Gundulić ; priredila Dunja Fališevac ; metodička obrada Majda Bekić-Vejzović. – Zagreb : Školska knjiga, 2005. – (Moja knjiga).
 27. Riječ što traje : književne studije i rasprave / Ivo Frangeš ; priredili Dunja Fališevac i Krešimir Nemec. – Zagreb : Školska knjiga, 2005. – (Biblioteka Tragovi ; sv. 3).
 28. Čovjek, prostor, vrijeme : književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti / uredile Živa Benčić i Dunja Fališevac. – Zagreb : Disput, 2006. – (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 21).
 29. Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. – 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu / [urednica Dunja Fališevac]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007.
 30. Leksikon hrvatske književnosti : djela / uredništvo Dunja Detoni-Dujmić, Dunja Fališevac (abecedar i starija književnost), Ana Lederer, Tea Benčić-Rimay. – Zagreb : Školska knjiga, 2008.
 31. Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću : (1508 – 2008) / [urednici Nikola Batušić, Dunja Fališevac]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008.
 32. Zbornik Nikše Ranjine : o 500. obljetnici (1507. – 2007.) : zbornik radova sa Znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studenog 2007. / [uredili Nikola Batušić, Dunja Fališevac]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.
 33. Marin Držić : 1508 – 2008. : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5 – 7. studenoga 2008. u Zagrebu / [urednici Nikola Batušić, Dunja Fališevac]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010.
 34. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knjiga 37 / urednica Dunja Fališevac. – Zagreb, Hrvatska akedemija znanosti i umjetnosti, 2010.

ZNANSTVENI RADOVI

 1. Poetičke osobine hrvatske srednjovjekovne proze. u: Croatica, Zagreb, 6(1975), sv. 6, str. 39-90.
 2. Načela kompozicije u djelima hrvatske srednjovjekovne proze. u: Dometi, Rijeka, 9(1976), br. 12, str. 5-11.
 3. Hrvatska srednjovjekovna proza : (književnopovijesni pregled). u: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb, knj. 14(1976), str. 7-43.
 4. „Jesenski plodovi“ M. P. Katančića. u: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb, knj. 15(1977), str. 51-59.
 5. Ivan Gundulić. u: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu / uredili Aleksandar Flaker [i] Krunoslav Pranjić. – Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Sveučilišna naklada Liber, 1978, str. 259-277.
 6. Kajkavska komedija Čini barona Tamburlana. u: XVIII stoljeće / uredništvo Marin Franičević… [et al.]. – Split : Čakavski sabor, 1978. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; knj. 5), str. 468-482; i u: Mogućnosti, Split, 25(1978), br. 2-3, str. 340-351.
 7. Razdoblja i književne vrste hrvatske srednjovjekovne proze : (o problemu perodizacije i klasifikacije). u: Filologija, Zagreb, [knj.] 8, 1978, str. 89-97.
 8. Poezija Mavra Vetranovića prema hrvatskoj srednjovjekovnoj tradiciji. u: Mogućnosti, Split, 25(1978), br. 5, str. 591-597.
 9. Dramatička pokušenja Dimitrije Demetra prema hrvatskoj dramskoj baštini. u: XIX stoljeće / [uredinštvo Marin Franičević… et al.]. – Split : Čakavski sabor, 1979. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; knj. 6), str. 37-54.
 10. Secesijske značajke jednočinki Mirka Dečaka. u: Moderna / [uredništvo Marin Franičević… et al.]. – Split : Izdavački centar, 1980. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; knj. 7), str. 352-363; i u: Mogućnosti, Split, 27(1980), br. 2-3, str. 303-312.
 11. Ivan Gundulić / [translated by Gregor McGregor]. u: Comparative studies in Croatian literature / edited by Miroslav Beker. – Zagreb : Zavod za znanost i književnost Filozofskog fakulteta, 1981, str. 199-221.
 12. Zlatni prami Ivana Bunića Vučića : (interpretacija). u: Umjetnost riječi, Zagreb, 26(1982), br. 3-4, str. 253-264.
 13. Dživo Bunić Vučić: Mandalijena pokornica (uzori i utjecaji). u: Dometi, Rijeka, 16(1983), br. 1/2/3, str. 105-112.
 14. Končetizam i Bunićeva poezija. u: Umjetnost riječi, Zagreb, 27(1983), br. 3, str. 145-162.
 15. Odjeci Danteova djela u Zoranićevim Planinama. u: Radovi Međunarodnog simpozija Dante i slavenski svijet = Atti del Convegno internazionale Dante e il mondo slavo, Dubrovnik, 26 – 29. X 1981. [Sv.]1 / priredio Frano Čale. – Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za suvremenu književnost, 1984, str. 161-173.
 16. Vrsni sastav Bunićeva kanconijera ‘Plandovanja’. u: Dubrovnik, Dubrovnik, 27(1984), br. 5/6, str. 127-138.
 17. Hrvatska barokna lirika prema renesansnoj lirici : na primjeru Bunićeva kanconijera Plandovanja. u: Godišnjak Instituta za književnost, Sarajevo (1984), knj.13, str. 89-114.
 18. Struktura i funkcija hrvatskih crkvenih prikazanja. u: Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište / [uredili Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1985. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i kazalištu ; knj. 2), str. 332-347; i u: Mogućnosti, Split, 32(1985), br. 1-2-3, str. 237-249.
 19. Stihovi i strofe Bunićevih ‘Plandovanja’. u: Croatica, Zagreb, 16(1985), sv. 22/23, str. 83-95.
 20. Marulićeva šaljivo-satirična poezija. u: Republika, Zagreb, 42(1986), br. 3-4, str. 367-378.
 21. Što je Reljkoviću Satir? u: Umjetnost riječi, Zagreb, 30(1986), br. 3, str. 261-272.
 22. Poetika Lucićeva kanconijera. u: Hanibal Lucić / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1987. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i kazalištu ; knj. 13), str. 181-202.
 23. Dživo Bunić Vučić i dubrovački barokni pjesnici. u: Croatica, Zagreb, 18(1987), sv. 26/27/28 (Zbornik Milana Ratkovića / uredili J. Bratulić i D. Fališevac), str. 187-207.
 24. Barokni postupci u kompoziciji Gundulićeva Osmana. u: Književni barok : (proučavanje baroka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu) / uredile Živa Benčić i Dunja Fališevac. – Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1988. – (Zbornici / Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), str. 247-291.
 25. Elementi grotesknog i fantastičnog u Vetranovićevu ‘Pelegrinu’. u: Nikola Nalješković i Mavro Vetranović / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1988. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i kazalištu ; knj. 14), str. 215-228.
 26. Groteskno i fantastično u Vetranovićevu ‘Piligrinu’. u: Mogućnosti, Split 1988, br. 1-2, str. 161-172.
 27. Genološki i naratološki problemi u vezi s hrvatskom srednjovjekovnom prozom. u: Republika, Zagreb, 45(1989), br. 3-4, str. 166-183.
 28. Rodovske i žanrovske odrednice Marulićeva Poklada i Korizme. u: Marko Marulić / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1989. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i kazalištu ; knj.15), str. 47-62; i u: Mogućnosti, Split, 37(1989), br. 1-2, str. 25-37.
 29. Duhovna lirika Ivana Gundulića i Dživa Bunića Vučića. u: Umjetnost riječi, Zagreb, 33(1989), br. 2-3, str. 129-148.
 30. Šaljivi, duhoviti i satirički epigrami Jana Panonija. u: Hrvatski humanizam – Ianus Pannonius / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. –  Split : Književni krug, 1990. – (Dani Hvarskog kazališta: eseji i građa o hrvatskoj drami i kazalištu ; knj. 16), str. 92-104; i u: Mogućnosti, Split, 37(1990), br. 1-2, str. 72-82.
 31. Bartol Kašić i Ivan Gundulić. u: Croatica, Zagreb, 21 (1990), sv. 34, str. 63-84.
 32. Kompozicija i epski svijet Osmana.  u: Umjetnost riječi, Zagreb, 34(1990), br. 2-3, str. 155-175.
 33. Hrvatska epika u doba baroka. u: Hrvatski književni barok / uredila Dunja Fališevac. – Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 1991. – (Zbornici / Zavod za znanost o književnosti Filizofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), str. 155-198.
 34. Što je Reljkoviću Satir? u: Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića : znanstveni skup : Nova Gradiška 25, 26. i 27. listopada 1984. / urednici Dragutin Tadijanović i Josip Vončina. – [Zagreb] ; Osijek : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1991. – (Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku ; 14), str. 95-104.
 35. De raptu Cerberi J. Bunića i Dialogus de laudibus Herculis M. Marulića. u: Hrvatski humanizam : Dubrovnik i dalmatinske komune /  [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1991. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 17), str. 67-80; i u: Mogućnosti, Split, 38 (1991), 1-2 ; str. 51-61.
 36. Smiješno i komično u Držića. u: Republika, Zagreb, 47(1991), br. 5-6, str. 214-232.
 37. Genološki identitet hrvatske drame. u: Republika, Zagreb, 48(1992), br. 7-8, str. 176-187.
  Isti tekst, samo pod naslovom: Neki genološki problemi u vezi s hrvatskom dramskom književnošću. u:  Krležino kazalište danas ; Zadaci i dostignuća suvremene hrvatske teatrologije / priredio Branko Hećimović. – Osijek : Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku : Pedagoški fakultet ; Zagreb : Zavod za književnost i teatrologiju HAZU, 1992. – (Krležini dani u Osijeku : 1987-1990-1991), str. 123-133.
 38. Udio humanizma u hrvatskoj epici 16. i 17. stoljeća. u: Hrvatski humanizam : XVI. stoljeće – protestantizam i reformacija / [uredništvo knjige Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1992. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 18). str. 49-64; i u : Mogućnosti, Split, 39(1992), br. 3-4, str. 208-220.
 39. Tipovi kompozicije u Bunićevim Plandovanjima. u: Dubrovnik, Dubrovnik, n. s. 3(1992), br. 4, str. 163-175.
 40. Muško pismo Šibenčanina Jakova Armolušića: Slava ženska. u: Slava ženska i protivni odgovor Jakova Armolušića Šibenčanina Cvitu šestomu / Jakov Armolušić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović. – Šibenik : Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 1993. – (Biblioteka Bašćina), str. 89-115.
 41. Pjesničko djelo Grgura Kapucina. u: Hrvatsko kajkavsko pjesništvo do preporoda / [uredništvo knjige Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1993. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 19), str. 116-127.
 42. Kako su Hrvati branili Beč. u: Republika, Zagreb, 49(1993), br. 1-2, str. 102-113.
 43. Žanrovi hrvatske narativne književnosti u stihu : nacrt za povijest hrvatske epike u stihu. u: Umjetnost riječi, Zagreb, 37(1993), br. 1, str. 3-20.
 44. Zaoštrena dikcija (acutezza) u hrvatskom baroknom pjesništvu. u: Croatica, Zagreb, 23/24 (1993), sv. 37/38/39, str. 107-121.
 45. Ante Tresić Pavičić: Gvozdansko. u: Republika, Zagreb, 50(1994), br. 9-10, str. 152-171; i u: Književno djelo Ante Tresića Pavičića :  zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 15. listopada 1993. godine u Splitu / [glavni urednik Ivo Frangeš]. – Split : Književni krug, 1995. – (Knjiga Mediterana ; 12), str. 82-104.
 46. Stil hrvatske barokne epike. u: Hrvatsko barokno pjesništvo : Dubrovnik i dalmatinske komune / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1994. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 20), str. 39-49.
 47. Peckave i kojekakve zgode Marunka Mljećanina i fra Zvekana. u: Republika, Zagreb, 49[50!](1994), br. 1-3, str. 163-172.
 48. Pesme horvatske Katarine Patačić kao zbornik rokoko-popijevaka. u: Umjetnost riječi, Zagreb, 38(1994), br. 3/4, str. 217-233.
 49. Bartol Kašić i Ivan Gundulić. u: Život i djelo Bartola Kašića : zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 340. obljetnice Kašićeve smrti, Zadar – Pag, 18-21. travnja 1991. / urednik Nikica Kolumbić. – Zadar : Općina Pag : Hrvatsko filološko društvo Zadar, 1994. – (Izdanja Hrvatskog filološkog društva Zadar ; sv. 5), str. 249-266.
 50. Dživo Bunić Vučić ; Ljetopis Dživa Bunića Vučića. u: Djela / Dživo Bunić Vučić ; prema kritičkom izdanju Milana Ratkovića priredila Dunja Fališevac. – Zagreb : Matica hrvatska, 1995. – (Stoljeća hrvatske književnosti), str. 9-29 ; 30-32.
 51. Figura u epu : (na primjeru Marulićeve Judite). u: Tropi i figure / uredile Živa Benčić, Dunja Fališevac. –  Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1995. – (Zbornici / Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), str. 399-425.
 52. Pjesnikinje 18. stoljeća. u: Hrvatska književnost 18. stoljeća : tematski i žanrovski aspekti / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1995. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru, ; sv. 21), str. 30-45.
 53. Poetika i ideologija Krmpotićeva epa : Katarine II. i Jose II. put u Krim. u: Ključevi raja : hrvatski književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća : zbornik, Osijek – Požega, 10. – 12. studenoga 1993. / priredila Julijana Matanović. – Zagreb : Meandar, 1995, str. 91-118.
 54. Žanrovi renesansne književnosti u Dubrovniku. u: Dubrovnik, Dubrovnik, n. s. 6 (1995), br. 4, str. 181-191.
 55. Die Belagerung Wiens in der kroatischen Literatur und Petar Bogašinovićs “Obkruženje Beča grada od cara Mehmeta i Kara Mustafe velikog vezijera”. u: Wiener slavistisches Jahrbuch, Wien, Band 42, 1996, str. 47-61.
 56. Splitski pjesnik Ivan Dražić, slavitelj svetog Dujma i nasljedovatelj dubrovačke književne baštine. u: Proslavljenje svetoga Dujma / Ivan Dražić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović, Bratislav Lučin. – Split : Književni krug, 1996. – (Posebna izdanja / Književni krug), str. 43-67.
  * Inačica tog teksta: Ivan Dražić, splitski nasljedovatelj dubrovačkog baroka. u: Hrvatska književnost 18. stoljeća : tematski i žanrovski aspekti / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1996. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 22), str. 65-79.
 57. Pisan svetogo Jurja. u: Croatica, Zagreb, 26 (1995/1996), sv. 42/43/44 (Hercigonjin zbornik), str. 97-109.
 58. Smiljan i Koviljka Ivana Dežmana u kontekstu hrvatske romantičarske epike. u: Umjetnost riječi, Zagreb, 40(1996), br. 1, str. 9-20.
 59. Žena u hrvatskoj književnoj kulturi : (od 16. do 18. stoljeća). u: Gordogan, Zagreb, 16-17(1995-1996), br. 41-42, str. 123-146.
 60. Lik i shvaćanje žene u Begovićevu romanu Giga Barićeva. u: Zbornik radova sa skupa Milan Begović i njegovo djelo / [glavni urednik Josip Ante Soldo]. – Vrlika : Općina Vrlika ; Sinj : Matica hrvatska, Ogranak, 1997, str. 179-187.
 61. Epika na razmeđu 18. i 19. stoljeća. u: Hrvatska književnost uoči preporoda / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1997. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 23), str. 61-95.
 62. La femme dans la culture littéraire croate (du 16ème au 18ème siècle). u: Le pont : magazine littéraire = Most : časopis za međunarodne književne veze, Zagreb, (1998), br. 3-4, str. 163-177.
 63. Naracija u stihu u doba preporoda. u: Hrvatska književnost u doba preporoda : (ilirizam, romantizam) / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1998. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 24), str. 124-140.
 64. Nepoznati spjev – epilij Troja užežena Frana Bobaljevića Kuka Starijeg. u: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb, sv. 32(1998), str. 67-74.
 65. Filip Grabovac u kontekstu protureformacije i katoličke obnove. u: Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture : znanstveni skup / [urednik Neven Strukan]. – Vrlika : Poglavarstvo grada Vrlike : Matica hrvatska [Ogranak] ; Sinj : Matica hrvatska [Ogranak], 1998, str. 47-60.
 66. Literature. u: The Croats – christianity, culture, art / [catalogue editors Vladimir Marković, Anđelko Badurina]. – Zagreb : Ministry of Culture the Republic of Croatia : The Gallery of Klovićevi dvori, 1999, str. 273-285.
 67. Augustin Draginić Šaška, pjesnik Čare, Marka Koćine i njegova tovara. u: Zbornik Čare. [Sv.] 1 / [glavni urednik Miljenko Foretić]. – Čara :  Župni ured Čara : Mjesni odbor Čara : PZ „Pošip“ Čara, 1999, str. 363-380.
 68.   Letteratura : il nuovo slancio della religiosita e il rinnovamento della Croazia. u: I Croati – cristianesimo, arte e cultura : Biblioteca Apostolica Vaticana, Salone sistino, Vatican, 28 ottobre 1999 – 15 gennaio 2000 / [edizione del catalogo della mostra Vladimir Marković, Anđelko Badurina]. – Zagabria : Ministero della cultura della Repubblica di Croazia : Galleria Klovićevi dvori, 1999, str.  274-285.
 69. Epika Petra Preradovića. u: Hrvatska književnost od preporoda do Šenoina doba / [uredništvo knjige Nikola Batušić… et al.]. – Split : Književni krug, 1999. – (Dani Hvarskoga kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru, sv. 25), str. 56-72.
 70. Der Concettismus in der kroatischen Barocklyrik. u: Studia Slavica Savariensia : nyelvészeti és irodalmi folyórat=journal of linguistic and literary science, Zagreb ; Szombathely, (1999), br. 1 (uredili Natalija Vidmarović i Karlo Gadanyi), str. 21-34.
 71. Tresić Pavičićev ep Gvozdansko kao nacionalnopovijesni ep. u: Gvozdansko : epos u 32 pjevanja / Ante Tresić Pavičić ; priredila [i predgovor napisala] Dunja Fališevac ; povijesni komentari Mirko Kratofil ; jezični komentari Ivo Pranjković. – Zagreb : AGM, 2000, str. 7-23; i u: Treći program hrvatskog radija, Zagreb (2000[i.e. 2002]), br. 57, str. 47-53.
 72. O malim stvarima u književnosti, pa i o tovarima. u: Umijeće interpretacije : zbornik radova u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša / priredili Dunja Fališevac, Krešimir Nemec. – Zagreb : Matica hrvatska, 2000. – (Zbornici i monografije. Posebno izdanje), str. 111-123.
 73. Epika Franje Markovića : između tradicije i inovacije. u: Kolo, Zagreb, 10(2000), br. 3, str. 48-65; i u: Razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti i kazalištu / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2000. – (Dani Hvarskoga kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 26), str. 31-50.
 74. Prva hrvatska povijesna drama Osmanšćica i Gundulićev Osman. u: Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost / priredio Branko Hećimović. – Zagreb : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Osijek : Hrvatsko narodno kazalište : Pedagoški fakultet, 2000. – (Krležini dani u Osijeku : 1999), str. 14-31.
 75. Mjesto Satira u hrvatskoj epici i književnoj kulturi 18. stoljeća. u: Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća : radovi sa znanstvenog skupa (u povodu 200. godišnjice smrti), Zagreb-Vinkovci-Davor, 24.-25. travnja 1998. / [uredništvo Damir Agičić… et al.]. – Davor : Poglavarstvo općine ; Zagreb : Filozofski fakultet, 2000, str. 115-132.
 76. Stile acuto w chorwackiej poezji barokowej. u: Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : drogi przemian i osmozy kultur : materijały konferencji naukowey ‘Barok w krajach Europy Środkowey i Wschodniej’ (Warszawa, 23-25 marca 1999 r.) /  pod redakcją Janusza Pelca, Krzysztofa Mrowcewicza, Marka Prejsa. – Warszawa : Wydział Polonistyki, Instityt literatury polskiej, 2000, str. 51-67.
 77. Naracija u stihu u doba moderne (korpus, žanrovski sastav, tematski svjetovi). u: Književnost i kazalište hrvatske moderne – bilanca stoljeća / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2001. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 27), str. 78-103.
 78. Judita Marka Marulića. u: Forum, Zagreb, 40(2001), knj. 73, br. 4-6, str. 446-450.
 79. Mjesto i značenje epike u stihu u hrvatskoj kulturi. u: Republika, Zagreb, 57(2001), br. 1-2, str. 219-235.
 80. Na koji su jezik Dubrovčani prevodili Molièrea : ili Kako su Alceste i Philinte postali Džono i Frano. u: Dubrovnik, Dubrovnik, n. s. 12(2001), br. 4, str. 59-84; i u: Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija. Prvi dio / priredio B. Hećimović. – Zagreb ; Osijek : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU : Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište : Pedagoški fakultet, 2001. – (Krležini dani u Osijeku : 2000), str. 59-79.
 81. Vrstovni sastav Marulićeve hrvatske lirike. u: Colloquia Maruliana. [Sv.] 10, Radovi s Međunarodnog skupa Marko Marulić, europski humanist : Split, 27-29. travnja 2000. / [uredništvo Bratislav Lučin, Mirko Tomasović]. – Split : Književni krug, 2001, str. 315-335.
 82. Women in Croatian Literary Culture, 16th to 18th Centuries / (prev. Celia Hawkesworth). u: A History of Central European Women’s Writing / editor Celia Hawkesworth. – Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England, 2001, str. 33-40.
 83. Zaboravljeni dubrovački pjesnik Andrija Pauli / (s Tomislavom Bogdanom). u: Hrvatska književna baština. Knj. 1 / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. – Zagreb : Ex Libris, 2002. – (Hrvatska književna baština / Ex Libris ; knj. 1), str. 267-302.
 84. Baladeskne pjesme Vladimira Vidrića. u: Umjetnost riječi, Zagreb, 46(2002), br. 1-2, str. 59-77; i u: Književnost i kazalište hrvatske moderne – bilanca stoljeća II. / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2002. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 28), str. 27-47.
 85. Odjeci francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima Marije Jurić Zagorke. u: Umjetnost riječi, Zagreb, 46(2002), br. 4, str. 243-260.
 86. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. u: Treći program hrvatskog radija, Zagreb (2002[i.e. 2004]), sv. 61/62, str. 11-16.
 87. Romantizirana vizija prošlosti i kronika velikaške obitelji : urota zrinsko-frankopanska u očima hrvatske leksikografije. u: Urota zrinsko-frankopanska / Eugen Kumičić ; priredila Dunja Fališevac ; metodička obrada Ana Mesić. – Zagreb : Školska knjiga, 2003. – (Moja knjiga / urednica Avenka Žurić), str. 694-703.
 88. Epika. u: Barok i prosvjetiteljstvo : (XVII – XVIII. stoljeće) / uredio Ivan Golub. – Zagreb : HAZU : Školska knjiga, 2003. – (Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost ; sv. 3), str. 501- 511.
 89. Odjeci Francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima Marije Jurić Zagorke. u: Hrvatska književnost i kazalište dvadesetih godina 20. stoljeća / [uredništvo knjige Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2003. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 29), str. 131-150.
 90. Polonofilski ideologemi i mitologemi u hrvatskoj baroknoj književnosti. u: Umjetnost riječi, Zagreb, 47(2003), br. 1-2, str. 85-105.
  * Isti tekst na poljskom: Polonofilskie ideologemy i mitologemy w chorwackiej literaturze barokowej. u: Barok polski wobec Europy : kierunki dialogu : materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Radziejowicach 13-15 maja 2002 roku / praca zbiorowa pod redakcją naukową Aliny Nowickiej-Jeżowej. – Warszawa : Wydawnictwo ANTA, 2003, str.135-158.
 91. Žena-autorica i lik žene u hrvatskoj novovjekoj književnoj kulturi : od XVI. do XVIII. stoljeća. u: Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002. / [urednik Stipe Botica]. – Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola – Hrvatski seminar za strane slaviste, 2003, str. 118-137.
 92. Hrvatska književnost humanizma i renesanse / (s Darkom Novakovićem). u: Hrvatska renesansa : katalog izložbe : [Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 26. kolovoza – 21. studenoga 2004., Musee national de la Renaissance, Chateau d’Ecouen, 8. travnja – 12. srpnja 2004.] / priredili Miljenko Jurković i Alain Erlande-Brandenburg. – Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2004, str. 47-69.
 93. Između molitve i stege. u: Najstariji hrvatski latinički spomenici : (do sredine 15. stoljeća) / priredila Dragica Malić ; uvodne tekstove napisale Dragica Malić i Dunja Fališevac. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2004. – (Stari pisci hrvatski ; knj. 43), str. CVII-CXXXVIII.
 94. Opsada Beča 1683. godine u hrvatskoj epici / (s Davorom Dukićem) ; Petar Bogašinović: Beča grada opkruženje od cara Mehmeta i Kara Mustafe velikoga vezijera. u: Hrvatska književna baština. Knjiga 3 / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. – Zagreb : Ex libris, 2004. (Hrvatska književna baština / Ex libris ; knj. 3), str. 345-346 ; 349-356.
 95. Milan Rešetar – proučavatelj dubrovačke drame i kazališta. u: Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila / priredio Branko Hećimović. – Zagreb : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Osijek : Hrvatsko narodno kazalište : Filozofski fakultet, 2004. – (Krležini dani u Osijeku : 2003), str. 64-82.
 96. Par nas s Parnasa ili kako je Krešimir Kovačić nacrtao bradu i brkove modernim hrvatskim liricima. u: Hrvatska književnost, kazalište i avangarda dvadesetih godina 20. stoljeća / [uredništvo knjige Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2004. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru, ; sv. 30), str. 47-74; i u: Oko književnosti : osamdeset godina Aleksandra Flakera / uredio Josip Užarević. – Zagreb : Disput, 2004. – (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 14), str. 221-240.
 97. Marulićeva šaljivo-satirična poezija. u: Marko Marulić – latinski i hrvatski pisac : u povodu 460. obljetnice smrti Marka Marulića 1524-1984., Split, 19. i 20. listopada 1984. / uredili Ivo Sanader i Mirko Tomasović. – Split : Književni krug Split : Marulianum, 2004. – (Biblioteka Marulianum. Posebna izdanja) str. 139-150.
 98. Ivan Gundulić – pjesnik-filozof. u: Kralj od pjesnika / Ivan Gundulić ; izbor i predgovor Dunja Fališevac. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2005. – (Biblioteka Biseri hrvatske književnosti / Mozaik knjiga ; kolo 6, sv. 32), str. 5-33.
 99. Svečanost u hrvatskoj ranonovovjekoj epici. u: Igra i svečanost u hrvatskoj književnosti i kazalištu / [uredništvo knjige Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2005. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 31), str. 5-33.
 100. Kačićeva poetika u kontekstu poetičkih programa hrvatske književne kulture 18. stoljeća. u: Dubrovnik, Dubrovnik, 16(2005), br. 4 , str. 169-200.
 101. Stellung und Bedeutung der Versepik in der kroatischen Kultur. u: Kroatien : Kultur – Sprache – Literatur / herausgegeben von Reinhard Lauer. – Goettingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. – (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Goettingen. Philologisch-histrorische Klasse ; folge 3, band 271), str. 139-161.
 102. Milan Rešetar kao gundulićolog. u: Zbornik o Milanu Rešetaru : književnom kritičaru i filologu : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Beč, 25. rujna 2004., Dubrovnik, 1.-2. listopada 2004. / [glavni urednik Tihomil Maštrović]. – Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu : Filozofski fakultet ; Osijek : Filozofski fakultet ; Rijeka : Filozofski fakultet ; Zadar : Sveučilište : Hrvatsko filološko društvo ; Varaždin : Matica hrvatska, 2005. – (Hrvatski književni povjesničari : znanstveni zbornici ; sv. 9), str. 101-123.
 103. Rafu Bogišiću, autoru prve monografije o Nikoli Nalješkoviću, o osamdesetoj godini života ; Poslanice Nikole Nalješkovića. u: Pučka krv, plemstvo duha : zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću / uredio Davor Dukić. – Zagreb : Disput, 2005. – (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 17), str. 9-17 ; 99-124.
 104. Judita Marka Marulića. u: Zbornik radova o Marku Maruliću : u povodu 550. obljetnice rođenja i 500. obljetnice njegove Judite : 1450. – 1501. – 2001. / priredio Dubravko Jelčić. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2005, str. 21-25.
  * Isti tekst i na engleskom jeziku, str. 27-31.
 105. Barokowy petrarkizm w literaturze chorwackiej. u: Petrarca a jedność kultury europejskiej = Petrarca e l’unità della cultura europea : materiały międzynarodowego zjazdu = atti del Convegno Internazionale Warszawa, 27-29 V 2004 / pod red. = a cura di Monica Febbo, Piotr Salwa. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe, 2005, str. 455-475.
 106. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. u: Čovjek, prostor, vrijeme : književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti / uredile Živa Benčić i Dunja Fališevac. – Zagreb : Disput, 2006. – (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 21), str. 169-190.
 107. Politika simbola : predodžba svetoga Vlaha u književnosti staroga Dubrovnika. u: „Osmišljavanja“ : zbornik u čast 80. rođendana akademika Miroslava Šicela / priredio Vinko Brešić. –  Zagreb : Filozofski fakultet : FF-press, 2006. – (Posebno izdanje / Filozofski fakultet), str. 43-60.
 108. Barokni petrarkizam u hrvatskoj književnosti. u: Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti : zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu / uredili Bratislav Lučin i Mirko Tomasović. – Split : Književni krug, 2006. – (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 44), str. 219-244.
 109. Drukčija bića u književnosti starog Dubrovnika (granice mimesisa, granice fantastike). u: Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta / [uredništvo knjige Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2006. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 32), str. 26-55.
 110. Postoji li zabavna književnost u ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti? (Raslojavanje književne kulture u Dubrovniku u 18. stoljeću). u: Poetika pitanja : zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara / urednici Dean Duda, Gordana Slabinac, Andrea Zlatar. –  Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost : FF press, 2007, str. 65-80.
 111. Kačićeva poetika u kontekstu poetičkih programa hrvatske književne kulture 18. stoljeća. u: Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. – 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu / [urednica Dunja Fališevac]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007, str. 91-120.
 112. Dubrovnik kao izazov hrvatskim liricima 20. stoljeća. u: Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu / [uredništvo knjige Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2007. – (Dani hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; knj. 33), str. 69-94.
 113. Prostor Grada u dubrovačkoj ranonovovjekovnoj književnosti. u: Miasto w kulturze chorwackiej = Urbano u hrvatskoj kulturi / redakcja naukowa Maciej Falski i Małgorzata Kryska-Mosur. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, str. 31-41.
 114. Dijete i djetinjstvo u staroj hrvatskoj književnosti. u: Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu / [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2008. – (Dani Hvarskog kazališta: eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 34), str. 15-34.
 115. Petrarkin sonet br. LXI kao citatni predložak hrvatskim ranonovovjekovnim pjesnicima.  u: Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića / urednici Tomislav Bogdan, Cvijeta Pavlović. – Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost, 2008, str. 225-234.
 116. Prostor grada u dubrovačkoj ranonovovjekovnoj književnosti. u: Forum, Zagreb, 47(2008), knj. 80, br. 4/6, str. 631-647.
 117. Renesansna poslanica kao prostor poetičko-estetičkih iskaza. u: Colloquia Maruliana. [Sv.] 17, Književna komunikacija u hrvatskom humanizmu i renesansi / uredništvo Bratislav Lučin, Mirko Tomasović. – Split : Književni krug, 2008, str. 7-25.
 118.   Iz Držićeve radionice : oblikovanje karaktera. u: Nazbilj i nahvao : etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana : u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića /  [uredništvo Nikola Batušić… et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2009. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 35), str. 83-111.
 119. Rezignirani renesansni „junak“ Tripče. u: Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse :  zbornik radova s međunarodnog skupa (Pariz, 23-25. listopada 2008) / uredili Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas. – Disput : Zagreb, 2009, str. 117-132.
 120. Dosjetka, domišljatost i igre riječima kao formalne i semantičke sastavnice Ranjinina zbornika. u: Zbornik Nikše Ranjine : o 500. obljetnici (1507. – 2007.) : zbornik radova sa Znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studenog 2007. / [uredili Nikola Batušić, Dunja Fališevac]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. str. 77-94.
 121. O dijalogu i dijalogičnosti u Držićevim komedijama. u: Marin Držić : 1508 – 2008. : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu / [urednici Nikola Batušić, Dunja Fališevac]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010, str. 233-246.
 122. Tema bijega u staroj dubrovačkoj književnosti. u: Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu / uredništvo knjige Nikola Batušić… [et al.]. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2010. – (Dani Hvarskog kazališta : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru ; sv. 36), str. 11-46.
 123. Dubrovnik – offene und verschlossene Stadt. u: Dalmatien als europäischer Kultrraum : beiträge zu den Internationalen wissenchaftlichen Symposien “Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese” (Bonn, 6.-10. Oktober 2003) und “Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eined europäischen Kulturraums” (Bonn, 9.-13. Oktober, 2006) / herausgegeben von Wilfried Potthoff… [et al.]. – Split : Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest, 2010, str. 297-326.
 124. Sveta Katarina – prva učena žena u hrvatskoj književnoj kulturi. u: Slovo, Zagreb (2010), br. 60, str. 255-277.

STRUČNI RADOVI

 1. E. Hercigonja: „Srednjovjekovna književnost“. * Recenzija knjige: Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1, Srednjovjekovna književnost / E. Hercigonja. u: Croatica, Zagreb, 9(1978), sv. 11-12, str. 264-268.
 2. Monografija o Osmanu (recenzija knjige Joanne Rapacke: “Osman” Ivana Gundulicia – bunt swiata przedstawionego, Wrocław-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1975.). u: Umjetnost riječi, Zagreb, 24(1980), br. 4, str. 303-313.
 3. Pluralistički pristup srednjovjekovlju : Dr. Eduard Hercigonja: Nad iskonom hrvatske knjige, Liber, Zagreb, 1983. u: Školske novine, Zagreb, 34(6. prosinca 1983), br. 40, str. 15.
 4. Konstanty Ildefons Galczyński i njegova “Zelena guska”. u: 15 dana, Zagreb, 26(1983), br. 6,  str. 32-33.
 5. Zoran Kravar: funkcija i struktura opisa u hrvatskom baroknom pjesništvu, Liber, Zagreb 1980, 219 str. * Recenzija knjige Barokni opis / Zoran Kravar. u: Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad (1984), sv. 26, str. 180-187.
 6. Hrvatska drama 19. stoljeća: Nikola Batušić, Hrvatska drama 19. stoljeća, Logos, Split 1986. u: Novi Prolog, Zagreb, 1(17) (1986), br. 2(64),  str. 279-282.
 7. Hrestomatija i povijest hrvatske dopreporodne drame (Slobodan P. Novak i Josip Lisac: Hrvatska drama do narodnog preporoda I-II, Logos, Split, 1984. u: Scena, Novi Sad, 22 (1986), knj. 1, br. 1, str. 163-165.
 8. Pouke za čestit život: Marko Marulić, Pouke za čestit život s primjerima, preveo i protumačio Branimir Glavičić, Globus, Zagreb, 1986. u: Croatica, Zagreb, 17(1986), sv. 24/25, str. 193-195.
 9. Antička književnokulturna baština i starija hrvatska književnost. u: 380 godina Klasične gimnazije u Zagrebu : 1607 – 1987 : zbornik radova / [uredio redakcijski odbor Marijan Bučić… et al.]. – Zagreb : Obrazovni centar za jezike : Latina et graeca, 1987, str. 59-62. * Omotni naslov: Klasična gimnazija u Zagrebu (1607-1987).
 10. Bunić Vučić, Ivan. u: Hrvatski biografski leksikon. 2, Bj-C / [glavni urednik Aleksandar Stipčević]. – Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1989, str. 507-509.
 11. Moderno viđenje baštine : Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Matija Antun Reljković: Satir iliti divji čovik, priredio Josip Vončina, Sveučilišna naklada Liber, Biblioteka Temelji, knjiga 4, Zagreb 1988. u: Republika, Zagreb, 45(1989), br. 1-2, str. 277-280.
 12. Dživo Frana Gundulića : u povodu 400-godišnjice rođenja i 350-godišnjice smrti. u: 15 dana, Zagreb, 32(1989), br. 1-2, str. 3-9.
 13. Od veličanstva božjijeh. u: Piesni pokorne Kraglia Davida / gospodina Giva Frana Gundulichia. – [Zagreb : Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske], 1990. – (Cymelia Croatica : biblioteka pretisaka ; sv. 5), str. 15-18.
 14. Frangešov Mažuranić. u: Croatica, Zagreb, 21 (1990), sv. 33, str. 19-23.
 15. Pesme horvatske Katarine Patačić. * Recenzija knjige Pesme horvatske / Katarina Patačić ; uredio i priredio A. Jembrih. u: Kaj, Zagreb, 24 (1991), 5-6, str. 30-34.
 16. Vartal Petra Lucića : priredio, uvodom i bilješkama popratio te rječnik sastavio Nikica Kolumbić (Književni krug, Split 1990). u: Gordogan, Zagreb, 12(1991), br. 34-35, str. 165-169.
 17. Barok u hrvatskoj književnosti : (Zoran Kravar: Das Barok in der kroatischen Literatur. Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 1991). u: Umjetnost riječi, Zagreb, 36(1992), br. 3, str. 267-272.
 18. Istodobnost raznovremenog. * O knjizi Das Barock in der kroatischen Literatur / Zoran Kravar, Beč, 1991. u: Quorum, Zagreb, 8(1992), br. 3, str. 96-102.
 19. Kako je Antun Šoljan našao pjesme Cvijete Zuzorić. u: Republika, Zagreb, 48(1992), br. 11-12, str. 54-59.
 20. Paskoje Primović: Pjesan od upućenja riječi vječne i od poroda djevičkoga (sa Stjepanom Damjanovićem). u: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb, knj. 27(1992), str. 187-205.
 21. Dimitrović, Nikola ; Držić, Džore. u: Hrvatski biografski leksikon. 3, Č-Đ / [glavni urednik Trpimir Macan]. – Zagreb : Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993, str. 390, str. 629-630.
 22. Ivan Gundulić. u: Suze sina razmetnoga ; Dubravka / Ivan Gundulić ; priredila Dunja Fališevac. – Zagreb : Školska knjiga, 1993. – (Moja knjiga), str. 5-21. * 2. izdanje tiskano 1999. godine.
 23. Vrijedan teatrološki prinos : Nikola Batušić: Narav od fortune. Studije o starohrvatskoj drami i kazalištu, August Cesarec – Matica hrvatska, Zagreb 1991.  u: Republika, Zagreb, 49(1993), br. 3-4, str. 171-174.
 24. Vrijedan prilog komparativnoj kroatistici : Mirko Tomasović: Poeti i začinjavci, Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik, Dubrovnik 1991. u: Dubrovnik, Dubrovnik, n. s. 4(1993), br. 3, str. 219-221.
 25. Marko Marulić, Pisni razlike : priredio i popratio bilješkama Josip Vončina, rječnik sastavio Milan Moguš, Splitski književni krug, Split 1993. u: Colloquia Maruliana. [Sv.] 3 / [uredništvo Vedran Gligo, Bratislav Lučin, Mirko Tomasović]. – Split : Književni krug, 1994, str. 178-181.
 26. Bajkom protiv zla : časopis Narodna umjetnost, što ga već dugi niz godina izdaje Institut za etnologiju i folkloristiku, posvetio je svoj najnoviji svezak Maji Bošković-Stulli kao dar za njezin sedamdeseti rođendan. u: Vijenac, Zagreb, 2 (3. ožujka 1994), br. 5, str. 8-9.
 27. Slika svetog Vlaha u starijoj hrvatskoj književnosti. u: Dubrovnik, Dubrovnik, n. s. 5 (1994), br. 5, str. 262-264; i u: Sveti Vlaho : dubrovački parac u hrvatskoj književnosti : antologija / sastavili i uredili Luko Paljetak, Dunja Fališevac, Miljenko Foretić. – Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 2001. – (Posebna izdanja ; knj.18), str. 233-236.
 28. Dvije vrsne studije (Mirko Tomasović: Judita Marka Marulića ; Darko Novaković: Latinsko pjesništvo hrvatskog humanizma, Školska knjiga, Zagreb 1994.). u: Vjesnik, Zagreb, 56(18. veljače 1995), br. 17016, [prilog] Danica, br. 144, str. 28.
 29. Narodna umjetnost 30 (= Festschrift Maja Bošković Stulli), Zagreb 1993.  u: Fabula : zeitschrift für Erzählforschung, Berlin-New York, Band 36(1995), sv. 3/4, 317-319.
 30. Obrazloženje odluke da se akademiku Eduardu Hercigonji dodjeli nagrada Stjepana Ivšića (sa Stjepanom Damjanovićem) ; Životopis [E. Hercigonje]. u: Eduard Hercigonja. – Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1995. – (Dobitnici Nagrade Stjepana Ivšića / Slavistički komitet Hrvatskoga filološkoga društva ; knj. 1), str. 7-10 ; 11-14.
 31. Istraživač semantike baroknog stiha : Pavao Pavličić: Barokni stih u Dubrovniku, Matica hrvatska, Dubrovnik 1995. u: Republika, Zagreb, 51(1995), br. 7-8, str. 185-188.
 32. Vrhunski priređeno djelo : Faust Vrančić: Život nikoliko izabranih divic. Priredili J. Bratulić, B. Glavičić, J. Lisac, M. Šokota. Uredio: J. Lisac. Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Šibenik 1995. u: Republika, Zagreb, 52(1996), br. 3-4, str. 244-248.
 33. Hanibal Lucić. u: Robinja / Hanibal Lucić ; predgovor Dunja Fališevac. – Zagreb : SysPrint, 1996. – (Lektira dostupna svima ; kolo 1, knj. 2), str. 5-12.
 34. Tituš Brezovački. u: Matijaš grabancijaš dijak / Tituš Brezovački ; priredio Milan Ratković ; predgovor Dunja Fališevac. – Zagreb : SysPrint, 1996. – (Lektira dostupna svima ; kolo 1, knj. 6), str. 7-14.
 35. Marin Držić. u: Dundo Maroje / Marin Držić ; priredio Milan Ratković ; predgovor Dunja Fališevac. – Zagreb : SysPrint, 1996. – (Lektira dostupna svima ; kolo 1, knj. 3), str. 7-15.
 36. Osman Ivana Gundulića. u: Osman : (izbor) / Ivan Gundulić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović ; predgovor Dunja Fališevac. – Zagreb : SysPrint, 1996. – (Lektira dostupna svima ; kolo 1, knj. 5), str. 7-13.
 37. Marko Marulić. u: Judita / Marko Marulić ; predgovor Dunja Fališevac. – Zagreb : SysPrint, 1996. – (Lektira dostupna svima ; kolo 1, knj. 1), str. 7-14.
 38. Predgovor. u: Smrt Smail-age Čengića / Ivan Mažuranić ; predgovor Dunja Fališevac. – Zagreb : SysPrint, 1996. – XXI, [51] str. ; 21 cm . – (Lektira dostupna svima ; kolo 3, knj. 18), str. VII-XXI.
 39. Predgovor. u: Novela od Stanca ; Skup / Marin Držić. – Zagreb : Konzor, 1996, str. 5-16.
 40. Hrvatska renesansna književnost ; Hrvatska književnost 18. stoljeća [uvodni tekstovi] ; [bilješke o piscima i uvodi uz sva izabrana književna dijela u tim poglavljima]. u: Čitanka 2 : udžbenik za 2. razred gimnazije / urednica Dinka Juričić . – Zagreb : Školska knjiga, 1996, str. 83-148 ; 241-269. * Za kasnija izdanja urednica Dunja Merkler ; izišlo 10 izdanja, posljednje 2010. godine.
 41. Specifičan i originalan pristup : Ivan Slamnig: Stih i prijevod. Matica hrvatska, Dubrovnik 1997. u: Republika, Zagreb, 53(1997), br. 11-12, str. 205-207.
 42. Pjesništvo Hanibala Lucića. u: Pisni ljuvene / Hanibal Lucić. – Rijeka : Izdavački centar ; Hvar : Matica hrvatska, [Ogranak], 1997, str. 55-58.
 43. Počeci hrvatske svjetovne proze. u: Vijenac, Zagreb, 5(18. rujna 1997), br. 96, str. 24.
 44. Zanimljive i metodološki provokativne analize : Mladen Machiedo: Duž obale. Ceres, Zagreb 1997. u: Republika, Zagreb, 54(1998), br. 7-8, str. 241-245.
 45. Kako je Antun Šoljan našao pjesme Cvijete Zuzorić. u: Književna kritika o Antunu Šoljanu : (1956 – 1997) / priredio Branimir Donat. – Zagreb : “Dora Krupićeva”, 1998. – (Biblioteka Zbornici), str. 304-308.
 46. Franjo Švelec, proučavatelj starije hrvatske književnosti. u: Iz starije književnosti hrvatske : rasprave / Franjo Švelec. – Zagreb : Erasmus Naklada, 1998. – (Manualia universitatis ; 2), str. 251-255.
 47. Gleđević, Antun. u: Hrvatski biografski leksikon. 4, E-Gm / [glavni urednik Trpimir Macan]. – Zagreb : Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1998, str. 745-746.
 48. Hrvatska epika prije preporoda. u: Hrvatska epika do preporoda / priredila i predgovor napisala Dunja Fališevac. – Zagreb : Erasmus Naklada, 1998. – (Školska knjižnica : hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana ; knj. 31/32), str. 5-18.
 49. Dživo Bunić Vučić. u: Izabrane pjesme : (iz Plandovanja) / Dživo Bunić Vučić ; priredila Dunja Fališevac. – Zagreb : Matica hrvatska, 1998. – (Biblioteka Parnas. Niz Književnost), str. 107-115.
 50. Joanna Rapacka – poljska kroatistica. u: Zaljubljeni u vilu : studije o hrvatskoj književnosti i kulturi / Joanna Rapacka. – Split : Književni krug, 1998. –  (Biblioteka znanstvenih djela / Književni krug ; 97), str. 217-221.
 51. Romansijerski i inovatorski : Slobodan Prosperov Novak, Povijest hrvatske književnosti : od početaka do Krbavske bitke 1493, I. knjiga; Od humanističkih početaka do Kašićeve ilirske gramatike 1604, II. knjiga; Antibarbarus, Zagreb, 1996. u: Hrvatska revija, Zagreb, 48(1998), br. 1-2, str. 369-377.
 52. Na čvrstoj analitičnosti : Franjo Švelec: Iz starije književnosti hrvatske; Erasmus naklada, Zagreb, 1998. u: Kolo, Zagreb 8(1998), br. 4, str. 517-521.
 53. Mi i naši protivnici u hrvatskoj povijesnoj epici : (Davor Dukić: Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1998.). u: Umjetnost riječi, Zagreb, 43(1999), br. 1, str. 47-52.
 54. Neprocjenjiva vrijednost : Joanna Rapacka: Zaljubljeni u vilu. Književni krug Split, Split 1998. u: Republika, Zagreb, 55(1999), br. 1-2, str. 242-247.
 55. Eduard Hercigonja kao književni povjesničar. Dometi, Rijeka, 9(1999), br. 7-12, str. 17-21.
 56. Smrt Smail-age Čengića – sinteza književnih epoha europske i hrvatske kulturne baštine. u: Smrt Smail-age Čengića / Ivan Mažuranić ; priredila Dunja Fališevac ; rječnik izradio Ivo Frangeš ; metodička obrada Dunja Merkler. – Zagreb : Školska knjiga, 2000. – (Moja knjiga), str. 65-82. * 2. izdanje tiskano 2003. godine.
 57. Armolušić, Jakov ; Bobaljević, Frano Kuko ; Bogašinović, Petar ; Bunić, Nikola ; Bunić Vučić, Ivan ; Burić, Mihovil ; Draginić Šaška, Augustin ; Dražić, Ivan ; Grabovac, Filip (sa Stipom Boticom) ; Gradić, Ignjat ; Gundulić, Marija (Gučetić) ; Ivanišević, Ivan ; Juričić, Juraj ; Karnarutić, Brne ; Katančić, Matija Petar (s Darkom  Novakovićem) ; Komulović, Aleksandar ; Malevac, Juraj ; Mažibradić, Horacije ; Mekinić, Grgur Pythiraeus ; Mrnavić, Ivan Tomko ; Relković, Matija Antun ; Vrančić, Faust (s Darkom  Novakovićem) ; Vrančić, Mihovil (s Darkom  Novakovićem) ; Zoranić, Petar (s Josipom Vončinom) ; Žuvetić, Juraj. u: Leksikon hrvatskih pisaca / autor koncepcije Krešimir Nemec ; urednici Dunja Fališevac (starija hrvatska književnost), Krešimir Nemec (novija hrvatska književnost), Darko Novaković (hrvatski latinizam). – Zagreb : Školska knjiga, 2000, str. 23-24 ; 80-81 ; 82-83 ; 119-120 ; 122-124 ; 187-188 ; 194 ; 251-252 ; 253 ; 265 ; 294 ; 315 ; 336-337 ; 342-344 ; 363 ; 447-448 ; 478-480 ; 485 ; 512-514 ; 617-618 ; 779-780 ; 780-781 ; 806-808 ; 815-816.
 58. Književna povjesničarka Nada Beritić. u: Otkrića iz arhiva : iz književne i političke povijesti Dubrovnika i Dalmacije u 18. i 19. stoljeću / Nada Beritić. – Split : Književni krug, 2000. – ( Biblioteka znanstvenih djela / Književni krug ; 109), str. 277-282.
 59. Dr. Makso (Maksimiljan) Benković. u: Godišnjak Matice hrvatske Nova Gradiška, Nova Gradiška, [1](2000) ; str. 55-60.
 60. Reprezentativno i uzorno izdanje : Marko Marulić: Glasgowski stihovi. Preveo i priredio Darko Novaković. Matica hrvatska, Zagreb 1999. u: Republika, Zagreb, 56(2000), br. 7-9, str. 276-280.
 61. Moderna književna povijest : Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske književnosti. Od Gundulićeva “poroda od tmine” do Kačićeva “Razgovora ugodnog naroda slovinskoga” iz 1756. Antibarbarus, urednik Albert Goldstein, Zagreb, 1999. u:  Republika, Zagreb, 56(2000), br. 5-6, str. 252-257.
 62. Na kroatističkim raskrižjima. * Recenzija knjige dr. Radoslava Katičića. u: Republika, Zagreb, 57(2001), br. 7-8, str. 241-244.
 63. Joanna Rapacka (1939.-2000.). * Nekrolozi [preminulim članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti]. u: Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 2000, Zagreb, (2000[i.e. 2001]), knj. 104, str. 730-732.
 64. Vrijedno djelo Joanne Rapacke: prvi rječnik hrvatske kulturne tradicije. u: Leksikon hrvatskih tradicija / Joanna Rapacka ; uredila Jelena Hekman ; preveo Dalibor Blažina. – Zagreb : Matica hrvatska, 2002. – (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska), str. 247-251.
 65. Gundulić, Ivan (Gondola, Plavčić, Plavković; Dživo, Giovani, Johannes) ; Gundulić, Ivan Šiškov (Dživo) ; Gundulić, Marija, udana Gučetić ; Gundulić, Šiško (Sigismondo da Gondola; Sigismundus Gundula). u: Hrvatski biografski leksikon. 5, Gn-H / [gl. urednik Trpimir Macan]. – Zagreb : Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, [2002.], str. 314-323 ; 323-324 ; 324-325 ; 326-327.
 66. Davor Dukić: Poetike hrvatske epike 18. stoljeća (Književni krug Split, Split 2002.) * Recenzija. u: Mogućnosti, Split, 50 (2003), 7/9 ; str. 147-150.
 67. Krešimir Kovačić : parodist i karikaturist, pisac feljtona o Parizu, Zagrebu, Hrvatima i Srbima. u: 15 dana, Zagreb, 46(2003), br. 3, str. 21-23.
 68. Lirski subjekt u kanconijeru Džore Držića : Tomislav Bogdan, Lica ljubavi; Status lirskog subjekta u kanconijeru Džore Držića, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003. u: Dubrovnik, Dubrovnik, n. s. 14(2003), br. 3-4, str. 443-445.
 69. Monografija o molitveniku : Zlata Šundalić: Studenac nebeski; molitvenici u hrvatskoj književnosti od 16. do kraja 18. stoljeća (s posebnim osvrtom na Antuna Kanižlića), Književni krug Split, 2003. u: Kolo, Zagreb, 13(2003[i.e. 2004]), br. 4, str. 490-495.
 70. Ivo Frangeš: In memoriam : (15. travnja 1920. do 29. prosinca 2003). u: Mogućnosti, Split, 51 (2004), br. 4/6, str. 156-162.
 71. Davor Dukić, Sultanova djeca, Predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja, Thema Zadar 2004., 275 str. u: Narodna umjetnost, Zagreb, 41(2004), br. 2, str. 278-281.
 72. Ivan (Dživo) Gundulić. u: Suze sina razmetnoga ; Dubravka / Ivan Gundulić ; priredila Dunja Fališevac ; metodička obrada Majda Bekić-Vejzović. – Zagreb : Školska knjiga, 2005. – (Moja knjiga), str. 172-186.
 73. Jezikoslovlje u službi književne historiografije. u: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (2005[i.e. 2006]), knj. 31, str. 455-461. * O lingvističkom radu Dragice Malić; tematski blok Susreti sa znanstvenim djelom Dragice Malić.
 74. Kaboga Kordica, Maroje (Kabožić, Kabužić; Marij, Marin). u: Hrvatski biografski leksikon. 6, I-Kal / [glavni urednik Trpimir Macan ; likovna redakcija Goran Petercol, Zrinka Panjkota]. – Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, [2005], str. 684-686.
 75. Fenomen pamćenja : Živa Benčić: Lica Mnemozine. Ogledi o pamćenju. Naklada Ljevak, Zagreb, 2006. u: Književna republika, Zagreb, 4(2006), br. 9-10, str. 200-202.
 76. Promijenilo i ukrasilo lice svojega tvorca : Marko Marulić: Latinski stihovi; priredili i preveli Bratislav Lučin i Darko Novaković. Književni krug, Split, 2005. u: Forum, Zagreb, 45(2006), knj. 77, br. 1/3, str. 196-205.
 77. Izazovne teme starije hrvatske književnosti. Književni krug, Split 2006. * Recenzija knjige Vinka Grubišića. u: Mogućnosti, Split, 53 (2006), br. 10-12, str. 174-176.
 78. Grižula (iliti Plakir, praizvedba u Dubrovniku 1556) ; Gvozdansko, ep Ante Tresića Pavičića (1867-1949) ; Jankovo ljetovanje (Požega, 1905) ; Jesenski plodovi (Fructus auctumnales; Zagreb, 1791) ; Pesme horvatske, pjesnička zbirka Katarine Patačić (o. 1743-1811) ; Pisni razlike, zbirka hrvatskih pjesama Marka Marulića (1450-1524) ; Pjesni razlike, zbirka lirskih i lirsko-epskih pjesama Ignjata Đurđevića (1675-1737) ; Plandovanja, lirski kanconijer Ivana Bunića Vučića (1592-1658) ; Planine (Venecija, 1569) ; Satir iliti divji čovik (Dresden 1762; Osijek 1779) ; Suze sina razmetnoga (Venecija, 1622. i 1623) ; Venere i Adon (praizvedba 1551; prvotisak Venecija, 1551). u: Leksikon hrvatske književnosti : djela / uredništvo Dunja Detoni-Dujmić, Dunja Fališevac (abecedar i starija književnost), Ana Lederer, Tea Benčić-Rimay. – Zagreb : Školska knjiga, 2008, str. 221-223 ; 226-227 ; 289 ; 295-296 ; 582 ; 594-595 ; 641-643 ; 649-651 ; 651-652 ; 784-785 ; 840-841 ; 932-934.
 79. Čalino čitanje Držića. u: Kazalište, Zagreb, 11(2008), br. 33/34, str. 70-73.
 80. Marija-Ana Duerigl, Čti razumno i lipo. Ogledi o hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007., 213 str. u: Slovo, Zagreb (2008), br. 58, str. 358-360.
 81. antika ; Arkadija ; Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena ; renesansa [suautori Slobodan P. Novak i Leo Rafolt] ; Tirena. u: Leksikon Marina Držića / urednici Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija, Leo Rafolt. – Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009, str. 15-19 ; 27-31 ; 627-630 ; 656-665 ; 803-807.
 82. Čalino čitanje Držića. u: Hrvatsko-talijanski književni odnosi. Zbornik 10, Stil i izvornost : znanstveni skup u spomen na prof. dr. Franu Čalu. – Zagreb, FF press, 2010, str. 135-140.
 83. Temeljno djelo o hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu : Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo; pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku […] Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010. * Recenzija. u: Forum, Zagreb, 49(2010), knj. 82, br. 4-6, str. 607-615.
 84. Anonimna književna djela ; Arkadija ; Armolušić, Jakov ; Barokni slavizam ; Beča grada obkruženje ; Bogašinović, Petar ; Bunić Vučić, Ivan ; Crescente (nadvojvoda Leopold Wilhelm) ; Didaktička književnost ; Dražić, Ivan ; Ep ; Fructus auctumnales. u: Hrvatska književna enciklopedija. [Knjiga] 1, A-Gl / glavni urednik Velimir Visković. – Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010, str. 40-41 ; 64-65 ; 66 ; 116 ; 132 ; 178-179 ; 246-248 ; 274 ; 372-373 ; 40 ; 484-488 ; 562-563.
 85. Gundulić, Ivan ; Idila ; Ivanišević, Ivan ; Katančić, Matija Petar ; Kita cvitja razlikova ; Klasicizam ; Končeto ; Kristijada ; Malevac, Juraj ; Mandalijena pokornica. u: Hrvatska književna enciklopedija. [Knjiga] 2, Gl-Ma / glavni urednik Velimir Visković. – Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010, str. 52-55 ; 136 ; 168 ; 276-277 ; 304-305 ; 307-308 ; 362-363 ; 410-411 ; 590 ; 594-595.