Cvitaš Tomislav, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Cvitaš Tomislav

Datum rođenja:

  • 1943

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Preminuo:

  • 19. kolovoza 2022. u Zagrebu

Cvitaš Tomislav, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • professor emeritus
  • redoviti profesor

Institucije:

  • prodekan za nastavu, dekan PMF-a, pročelnik Kemijskoga odjela – Zavod za fizikalnu kemiju na Kemijskom odsjeku PMF-a
  • Institut “Ruđer Bošković”

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2018. – 19.08.2022.)
  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2012. – 10.05.2018.)

Životopis

Tomislav Cvitaš rođen je 12. listopada 1943. u Zagrebu. Diplomirao je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. Nakon toga zapošljava se na Institutu Ruđer Bošković i 1967. odlazi na poslijediplomski studij iz područja molekulske spektroskopije na Sveučilište Reading u Velikoj Britaniji, gdje doktorira 1970., zatim jednu godinu boravi na Sveučilišnom koledžu (University College) u Londonu kao postdoktorand i vraća se na IRB, gdje započinje istraživanja u području spektroskopije i atmosferske kemije. U isto vrijeme drži predavanja iz fizikalne kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu. U razdoblju 1975. – 1977. boravi u Istraživačkom centru u Karlsruheu te 1990. – 1995. na Fraunhoferovu institutu za atmosferska istraživanja u Garmisch Partenkirchenu, gdje radi na koordinaciji najvećeg znanstvenog projekta za istraživanje okoliša u Europi. Godine 1977. prelazi kao redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavod za fizikalnu kemiju na Kemijskom odsjeku PMF-a. Obavljao je dužnost prodekana za nastavu i dekana PMF-a te pročelnika Kemijskog odsjeka.

Nagrađen je za svoj doprinos znanosti i visokom obrazovanju s više istaknutih nagrada i priznanja: Državnom nagradom za promidžbu i popularizaciju znanosti 2001.; Plaketom IUPAC Appreciation of service for outstanding contributions to the advancement of worldwide chemistry, 2003.; Nagradom Andrija Mohorovičić Sveučilišta u Zagrebu, izborom za člana suradnika HAZU 2012.; Medaljom Kemijskog odsjeka PMF-a za doprinose znanstvenom i nastavnom radu 2014. te izborom u zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 2015.

Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš svojim je znanstvenim, nastavnim i društvenim djelovanjem u okvirima kemijske struke znatno pridonio razvoju kemijske znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Njegov znanstveni rad u područjima molekulske spektroskopije i atmosferske kemije međunarodno je priznat i visoko citiran. Tomislav Cvitaš najveći je autoritet u području fizikalne kemije u nas i visoko cijenjeni i uvažavani sveučilišni profesor koji je svojim radom znatno unaprijedio istraživanja i nastavu iz područja fizikalne kemije. Njegova znanstvena i stručna bibliografija obuhvaća 13 knjiga i udžbenika, 4 poglavlja u znanstvenim monografijama, 30 znanstvenih radova iz područja spektroskopije, 76 radova iz područja atmosferske kemije, pedesetak radova iz edukacije i 19 radova iz područja mjeriteljstva. Treba istaknuti njegov dugogodišnji rad i važne pozicije u Međunarodnoj uniji za čistu i primijenjenu kemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry), što je rezultiralo i koautorstvom tzv. Zelene knjige – Preporuke za veličine, jedinice i simbole u fizikalnoj kemiji, koja je citirana više od 400 puta te je prevedena na 7 jezika.

Akademik Tomislav Cvitaš umro je u Zagrebu 19. kolovoza 2022.