Budeč Goran

Zaposlenici akademije

Datum rođenja:

  • 1982

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti, Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385(01)4895196

E-mail adrese:

Budeč Goran

Zaposlenici akademije

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni novak – Odsjek za povijesne znanosti (2007. – …)

Goran Budeč rođen je 1982. u Zagrebu. Kao student, u akademskoj godini 2002./2003., pohađao je tečaj glagoljske paleografije kod dr. sc. Zorana Ladića u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu te se tom prilikom prvi puta upoznao s arhivskim radom i analizom izvorne građe. U narednoj akademskoj godini, 2003/2004., pohađao je napredni tečaj srednjovjekovne latinske paleografije na Hrvatskim studijima. Tijekom studija napisao je nekoliko prikaza i ocjena knjiga i časopisa koji su objelodanjeni u hrvatskim znanstvenim časopisima. Diplomirao sa odličnim uspjehom u veljači 2005. godine s radom Šibenske bratovštine u srednjem vijeku (mentor: dr. sc. Irena Benyovsky).

U razdoblju od travnja 2005. do veljače 2006. godine radio je u Odsjeku za povijesne znanosti ZPDZ Hrvatske akademije znanosti umjetnosti na zamjeni, na određeno vrijeme, u zvanju asistenta na projektu: Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7. do 19. stoljeća (gl. istraživač dr. sc. Ante Gulin). Od prosinca 2007. zaposlen je kao znanstveni novak u Odsjeku za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu na projektu Glagoljski i latinički izvori i studije za povijest stanovništva i svakodnevlja (101-1012604-2600) (voditelj dr. sc. Zoran Ladić) gdje je radio na znanstvenim zadatcima objavljivanja latinske i glagoljske građe iz Arhiva HAZU u Zagrebu, Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Pazinu, te na objavljivanju radova na temelju navedenih neobjavljenih arhivskih vrela. Doktorat naslovljen Svakodnevni život stanovnika Šibenika u drugoj polovini 15. stoljeća u zrcalu inventara i oporuka s posebnim osvrtom na razinu materijalne kulture, obranjen je 17. rujna 2013. na Odjelu za povijest Hrvatskih Studija Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjeluje u istraživanjima usmjerenima na proučavanje svakodnevne povijesti, te društvene i crkveno-religiozne povijest kasnog srednjeg i ranog novog vijeka uz pomoć glagoljskih isprava. Poseban naglasak je na proučavanju materijalne kulture istočnojadranskog prostora, kao razine svakodnevnog života uz pomoć privatno pravnih isprava.

Detaljan popis bibliografije nalazi se na poveznici: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=300220