Budeč Goran, dr. sc.

Academy employees

Datum rođenja:

  • 1982

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti, Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4895 196

E-mail adrese:

Budeč Goran, dr. sc.

Academy employees

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni novak – Odsjek za povijesne znanosti (2007. – …)

Životopis

Goran Budeč rođen je 1982. u Zagrebu. Kao student, u akademskoj godini 2002./2003., pohađao je tečaj glagoljske paleografije kod dr. sc. Zorana Ladića u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu te se tom prilikom prvi puta upoznao s arhivskim radom i analizom izvorne građe. U narednoj akademskoj godini, 2003/2004., pohađao je napredni tečaj srednjovjekovne latinske paleografije na Hrvatskim studijima. Tijekom studija napisao je nekoliko prikaza i ocjena knjiga i časopisa koji su objelodanjeni u hrvatskim znanstvenim časopisima. Diplomirao sa odličnim uspjehom u veljači 2005. godine s radom Šibenske bratovštine u srednjem vijeku (mentor: dr. sc. Irena Benyovsky).

U razdoblju od travnja 2005. do veljače 2006. godine radio je u Odsjeku za povijesne znanosti ZPDZ Hrvatske akademije znanosti umjetnosti na zamjeni, na određeno vrijeme, u zvanju asistenta na projektu: Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7. do 19. stoljeća (gl. istraživač dr. sc. Ante Gulin). Od prosinca 2007. zaposlen je kao znanstveni novak u Odsjeku za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu na projektu Glagoljski i latinički izvori i studije za povijest stanovništva i svakodnevlja (101-1012604-2600) (voditelj dr. sc. Zoran Ladić) gdje je radio na znanstvenim zadatcima objavljivanja latinske i glagoljske građe iz Arhiva HAZU u Zagrebu, Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Pazinu, te na objavljivanju radova na temelju navedenih neobjavljenih arhivskih vrela. Doktorat naslovljen Svakodnevni život stanovnika Šibenika u drugoj polovini 15. stoljeća u zrcalu inventara i oporuka s posebnim osvrtom na razinu materijalne kulture, obranjen je 17. rujna 2013. na Odjelu za povijest Hrvatskih Studija Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjeluje u istraživanjima usmjerenima na proučavanje svakodnevne povijesti, te društvene i crkveno-religiozne povijest kasnog srednjeg i ranog novog vijeka uz pomoć glagoljskih isprava. Poseban naglasak je na proučavanju materijalne kulture istočnojadranskog prostora, kao razine svakodnevnog života uz pomoć privatno pravnih isprava.


Bibliografija

Goran Budeč – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI