Bićanić Nenad

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Bićanić Nenad

Datum rođenja:

  • 06.09.1945

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Datum smrti:

  • 08.10.2016

Mjesto smrti:

  • Veli Lošinj

Bićanić Nenad

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Department of Civil Engineering University of Glasgow

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (20.05.2010. – 08.10.2016)

Dodatni podaci na:

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU – IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.

Nenad BIĆANIĆ rođen je 1945. u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Velškom sveučilištu (University of Wales, Swansea) 1978. Radio je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu i izabran je za redovitog profesora 1985. Od 1985. do 1994. bio je predavač na Velškom sveučilištu. Izabran je za profesora građevinarstva 1994. na Sveučilištu u Glasgowu (Glasgow University). Od 1997. do 2001. bio je predstojnik Građevinskog odjela na istom sveučilištu. Danas obnaša dužnost direktora Zajedničkog istraživačkog instituta za mehaniku materijala i struktura te bioinženjering (Joint Research Institute of Mechanics of Materials and Structures and Bioengineering). Redoviti je profesor u naslovnom zvanju Građevinskog fakulteta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta u Rijeci. Područje njegova rada čine: metoda konačnih elemenata, metoda diskretnih elemenata, metoda diskontinuiranih deformacija, statika i dinamika konstrukcija, konstitutivni modeli krhkih materijala, modeliranje ponašanja betona pri naglim opterećenjima i velikim temperaturama.

Objavio je više od 150 članaka u međunarodnim časopisima i zbornicima sa skupova koji su 296 puta citirani u Web of Science. Organizator je dugogodišnje serije međunarodnih konferencija o modeliranju ponašanja betona i betonskih konstrukcija; jedan je od osnivača i bivši predsjednik Udruge za računalnu mehaniku u inženjerstvu (Association for Computational Mechanics in Engineering); izabran je za člana Instituta za građevinarstvo u Londonu i Međunarodne asocijacije za računalnu mehaniku; urednik je međunarodnog časopisa International Journal of Computers & Concrete za Europu; član je ACI/ASCE komiteta i jedan od autora State of the Art Reporta o numeričkom modeliranju betona i betonskih konstrukcija; član je RILEM komiteta TC 197 NCM Nanotechnology of Construction Materials. Prof. Bićanić intenzivno surađuje s hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima sudjelujući u poslijediplomskoj nastavi, u realizaciji dva TEMPUS-ova projekta i radom u Hrvatskom društvu za mehaniku, koje ga je nedavno izabralo za svojega počasnog člana. Isto tako prof. Bićanić jedan je od vodećih znanstvenika u svijetu s područja građevinarstva i računalne mehanike. Svojim radovima znatno je doprinio razvoju tog područja i odgojio brojne mlade znanstvenike, među kojima i nekoliko iz Hrvatske. U Akademiji se predstavio pozvanim predavanjem: Computational Modelling of Concrete and Masonry Structures, Possibilities, Limitations and Current Development, koje je objavljeno u Biltenu Razreda za tehničke znanosti.