Basarić Nikola

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Basarić Nikola

Datum rođenja:

  • 1975

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Telefoni:

  • : ++385 1 456 1141

E-mail adrese:

Basarić Nikola

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (16.11.2020. – …)

Nikola Basarić rođen je 1975. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije i doktorirao 2002. godine na Sveučilištu u Zagrebu iz područja sintetske organske kemije i fotokemije. Od 2004. godine zaposlen je na Institutu Ruđer Bošković, gdje je 2013. izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Godine 2015. postaje voditeljem Laboratorija za sintetsku organsku kemiju pri Odjelu za organsku kemiju i biokemiju IRB-a. Više puta boravi na usavršavanju u inozemstvu kao poslijedoktorand i gostujući znanstvenik, i to u Zavodu za kemiju Sveučilišta Victoria u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi (Department of Chemistry, University of Victoria), na Sveučilištu u Kölnu, na Sveučilištu Lanzhou u Kini i u Središnjem istraživačkom institutu za sol i kemikalije iz mora (Central Salt and Marine Chemicals Research Institute) u Bhavnagaru u Indiji. Znanstveni je interes dr. sc. Nikole Basarića sintetska organska kemija, posebno organska fotokemija i supramolekulska kemija s potencijalnom primjenom u biološkim sustavima. Do sada je objavio 91 znanstveni rad. Znanstveni odjek njegovih istraživanja ogleda se u njihovoj visokoj citiranosti (1.819 citata WoS, Core Collection, h-indeks 22) i 23 pozvana predavanja na znanstvenim konferencijama i institucijama u Europi, Kanadi, Kini i Indiji. Dobitnik je više nagrada za znanstveni rad: Državne godišnje nagrade za znanstvene novake u području prirodnih znanosti, 2004.; Nagrade Hrvatskog kemijskog društva Vladimir Prelog 2004., Nagrade Hrvatskog kemijskog društva Leopold Ružička 2008. Dr. sc. Nikola Basarić izuzetno je uspješan mladi znanstvenik (44 g.) koji je na temelju svojih znanstvenih rezultata u području eksperimentalne organske fotokemije već sada prepoznat na nacionalnoj i međunarodnoj razini i jedan je od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika kemičara mlađe generacije.

Iz: NOVI ČLANOVI HAZU 2020.


Popšis radova u bazi CROSBI