Basarić Nikola

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Basarić Nikola

Datum rođenja:

  • 1975

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Laboratorij za sintetsku organsku kemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Laboratorij za sintetsku organsku kemiju +385 01 4561 141

E-mail adrese:

Basarić Nikola

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • voditelj – Laboratorij za sintetsku organsku kemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (16.11.2020. – …)

Životopis

Nikola Basarić rođen je 1975. u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilištu u Zagrebu a doktorirao 2002. na istom fakultetu iz područja sintetske organske kemije i fotokemije (voditelj: prof. dr. sc. Marija Šindler). Od 2004. zaposlen je na Institutu Ruđer Bošković, gdje je 2013. izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Voditeljem Laboratorija za sintetsku organsku kemiju pri Odjelu za organsku kemiju i biokemiju IRB-a imenovan je 2015.

Boravio je na dva poslijedoktorska usavršavanja u inozemstvu i to na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu u Belgiji (2003-2004) u grupi za fotokemiju i spektroskopiju (voditelj: prof. dr. sc. N. Boens) te na Sveučilištu Victoria u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi (2005-2006) u grupi za fotokemiju (voditelj: prof. dr. sc. P. Wan). Osim poslijedoktorskih specijalizacija, u više navrata boravio je na inozemnim institucijama kao gostujući znanstvenik, na sveučilištu u Kölnu (suradnja s prof. dr. sc. A. G. Griesbeckom 1999. i 2007.-2008.), Sveučilištu u Victoriji (suradnja s prof. dr. sc. P. Wanom i prof. dr. sc. C. Bohne 2009., 2010., 2011., 2012. i 2015.), Central Salt and Marine Chemicals Research Institute u Bhavnagaru u Indiji (suradnja s dr. sc. B. Ganguly-em 2007.), Lanzhou sveučilištu (suradnja s prof. dr. sc. W. Qin-om 2010. i 2011.), i na Northwest University, Xi’an u Kini (suradnja s prof. dr. sc. J. Ma, 2019.).

Znanstveni interes dr. sc. N. Basarića je sintetska organska kemija i fotokemija, a posebno istraživanje mehanizama fotokemijskih reakcija te supramolekulska kemija s potencijalnom primjenom u biološkim sustavima. U području eksperimentalne organske fotokemije prepoznat je na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Do sada je objavio 103 znanstvena rada. Znanstveni odjek njegovih istraživanja ogleda se u njihovoj visokoj citiranosti (više od 1600 citata bez samocitata, H-indeks 24). Održao je 13 usmenih priopćenja te 19 pozvanih predavanja na znanstvenim konferencijama i institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Dr. sc. N. Basarić bio je voditelj uspješno završenog uspostavnog i istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, a trenutno je voditelj jednog istraživačkog projekta. Osim toga bio je voditelj dva bilateralna projekta, s Njemačkom i Kinom.

Pod mentorstvom dr. sc. N. Basarića izrađeno je šest doktorskih disertacija i devet diplomskih radova. Sudjeluje u izvođenju nastave na diplomskoj i poslijediplomskoj razini na Sveučilištu u Zagrebu i Rijeci.

Dr. sc. N. Basarić član je Hrvatskog Kemijskog društva gdje je u razdoblju 2011.-2015. obnašao funkciju Predsjednika sekcije za organsku kemiju. Također je i član Europskog fotokemijskog društva i IUPAC-ovog područnog vijeća za fotokemiju. Član je uredništva časopisa Croatica Chemica Acta.

Dobitnik je više nagrada za znanstveni rad: Državne godišnje nagrade za znanstvene novake u području prirodnih znanosti, 2004.; Nagrade Hrvatskog kemijskog društva Vladimir Prelog 2004., Nagrade Hrvatskog kemijskog društva Leopold Ružička 2008.


Bibliografija

Nikola Basarić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI