Basarac Sertić Martina

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti
Basarac Sertić Martina

Datum rođenja:

  • 1985

Mjesto rođenja:

  • Karlovac

Adrese:

  • Odsjek za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Hebrangova 1, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385(0)14895105

E-mail adrese:

Basarac Sertić Martina

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • viša znanstvena suradnica – Zavod za povijesne i društvene znanosti, Odsjek za ekonomska istraživanja

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (16.11.2020. – …)

Martina Basarac Sertić rođena je 1985. u Karlovcu. Dr. sc. Basarac Sertić viša je znanstvena suradnica na Odsjeku za ekonomska istraživanja Razreda za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Diplomirala je 2007. godine, a 2009. završila je specijalistički poslijediplomski studij Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje. Doktorirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je 44 znanstvena i stručna rada, od kojih dvije autorske knjige. Glavni istraživački interesi vezani su joj uz područja makroekonomije, sektorske konkurentnosti, ekonomskog modeliranja i održivog razvoja. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomska politika i Ekonomika obrazovanja na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj i kolegija Statistika na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2018. godine u znanstveno-nastavnom zvanju naslovne docentice samostalno izvodi kolegij Održivi razvoj i prirodni resursi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te je mentorica brojnih diplomskih i seminarskih radova. Od 2020. godine tajnica je i članica znanstvenog savjeta Zavoda za euroazijska istraživanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. godine programska je direktorica Izvršnog odbora CRO – CHI Think Tanka Zavoda za euroazijska istraživanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je udruge Institut za ekonomiju energetike i okoliša (INEEO), te Hrvatskog statističkog društva. Članica je nekoliko organizacijskih, programskih i uređivačkih odbora domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i konferencija. Od svibnja 2021. članica je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu pod nazivom „Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa“ (voditelj: prof. dr. sc. Josip Tica, šifra projekta: IP-2019-04-4500).


Pregled radova u bazi CROSBI