Basarac Sertić Martina

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti
Basarac Sertić Martina

Datum rođenja:

  • 1985

Mjesto rođenja:

  • Karlovac

Adrese:

  • Odsjek za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Hebrangova 1, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4895 105

E-mail adrese:

Basarac Sertić Martina

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • viša znanstvena suradnica –  Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Odsjek za ekonomska istraživanja

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (16.11.2020. – …)

Životopis

Martina Basarac Sertić rođena je 1985. u Karlovcu. Dr. sc. Basarac Sertić viša je znanstvena suradnica na Odsjeku za ekonomska istraživanja Razreda za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Diplomirala je 2007. godine, a 2009. završila je specijalistički poslijediplomski studij Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje. Doktorirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je oko 60 znanstvenih i stručnih radova, od kojih dvije autorske knjige. Glavni istraživački interesi vezani su joj uz područja makroekonomije, sektorske konkurentnosti, ekonomskog modeliranja i održivog razvoja. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomska politika i Ekonomika obrazovanja na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj i kolegija Statistika na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od rujna 2023. godine u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredne profesorice samostalno izvodi kolegij Održivi razvoj i prirodni resursi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te je mentorica brojnih diplomskih i seminarskih radova. Od srpnja 2020. godine tajnica je (do srpnja 2022.) i članica znanstvenog savjeta Zavoda za euroazijska istraživanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. godine programska je direktorica Izvršnog odbora CRO – CHI Think Tanka Zavoda za euroazijska istraživanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je udruge Institut za ekonomiju energetike i okoliša (INEEO), te Hrvatskog statističkog društva. Članica je brojnih organizacijskih, programskih i uređivačkih odbora domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i konferencija. Od svibnja 2021. članica je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu pod nazivom „Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa“ (voditelj: prof. dr. sc. Josip Tica, šifra projekta: IP-2019-04-4500). Od lipnja 2022., dr. sc. Martina Basarac Sertić članica je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu Pravnog fakulteta pod nazivom „lnstitucionalna potpora stranim poduzetnicima i digitalnim nomadima u Hrvatskoj: socioekonomski i pravni aspekti“, voditeljice izv. prof. dr. sc. Ružice Šimić. Od lipnja 2023. članica je COST (engl. European Cooperation in Science and Technology) akcije pod nazivom Implementation of Circular Economy in the Built Environment – CircularB (voditelj: Prof Luis Bragança). Članica je dvije radne skupine (WG1: Circularity strategies and best practices; WG4: Dissemination and results communication).

Godine 2023. dr. sc. Martina Basarac Sertić izabrana je za predstavnika članova suradnika u Razredu za društvene znanosti i sudjeluje u radu Skupštine HAZU bez prava glasa.


Bibliografija

Martina Basarac Sertić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI