Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Umro akademik Marin Hraste

U subotu 1. srpnja 2023. u Zagrebu je u 85. godini preminuo istaknuti hrvatski inženjer kemijske tehnologije akademik Marin Hraste, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti.

Rodio se 24. rujna 1938. u Sisku, a maturirao je 1957. na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je 1962. godine na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1969. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu te doktorirao 1972. godine u području kemijskog inženjerstva. Radio je na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) kao asistent (1962-1970.), docent (1970-1976.), izvanredni profesor (1976-1982.). Od 1982. do umirovljenja 2008. godine bio je redoviti profesor na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, predavao predmete Mehaničke operacije, Prijenos tvari i energije, Mehaničko procesno inženjerstvo, a na poslijediplomskoj nastavi Fenomeni prijenosa/Prijenos tvari i energije, Inženjerstvo disperznih sustava, Mehanički separacijski procesi i Procesno inženjerstvo. Na istom fakultetu obnašao je funkcije prodekana (1977-1979.) i dekana (1993-1997.). Od 2009.  je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Bavio se kemijskim inženjerstvom, posebice inženjerstvom disperznih sustava, odnosom granulometrijskoga sastava i radnih uvjeta uređaja za usitnjavanje, aglomeriranje, suspendiranje i filtriranje te odnosom disperzijskih svojstava i reoloških značajki suspenzija i pasta. Ističe se njegova knjiga  Mehaničke operacije/Inženjerstvo disperznih sustava (1990).

Usavršavao se na IASTE-Boots Pure Drug Co., Nottingham, u Ujedinjenom kraljevstvu te na DAAD-Kali Chemie AG u Hannoveru u Njemačkoj, više puta bio na studijskim boravcima u TU Dresden, Sektion Verfahrenstecnik u Njemačkoj te kao gostujući znanstvenik u NRC Canada, Ottawa, Kanada.

Od 1998. bio je član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2006. izabran je za redovitog člana HAZU u Razredu za tehničke znanosti. Bio je predsjednik  Znanstvenog vijeća HAZU za tehnološki razvoj (2006. – 2019.) te voditelj Zavoda HAZU za istraživanje korozije i desalinaciju u Dubrovniku.

Član je osnivač Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, a bio je i  predstavnik Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa u Europskoj federaciji za kemijsko inženjerstvo.

Akademik Marin Hraste dobitnik je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1997.) te nagrade »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu (2002.). 

Posljednji ispraćaj akademika Hrastea je u srijedu 5. srpnja 2023. u 12.40 sati na Krematoriju u Zagrebu.

 

 

Pretraživanje