Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Akademik Mirko Orlić izabran za potpredsjednika EASAC-a

Akademik Mirko Orlić, redoviti član Razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, izabran je za potpredsjednika Znanstvenog savjeta europskih akademija (European Academies Science Advisory Council – EASAC) na sastanku održanom 1. i 2. prosinca 2022. u Stockholmu. Mandat akademika Orlića na mjestu potpredsjednika EASAC-a trajat će od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2025.

EASAC je organizacija koja okuplja nacionalne akademije Europske unije te Norveške, Švicarske i Velike Britanije. Bavi se davanjem neovisnih znanstvenih savjeta vladama i donosiocima političkih odluka, a rad EASAC-a koncentriran je na tri ključna programa: energiju, okoliš i bioznanost.

EASAC trenutno radi na nekoliko izvještaja: Neonicotinoids update, Meat alternatives, Artificial intelligence in healthcare i Future of gas.

Više o EASAC-u na www.easac.eu.

Pretraživanje