Tradicionalizam i inovacije u Dubrovniku od srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća – INTRADA

Ugovoreni HRZZ

Projekt br. 5527: Tradicionalizam i inovacije u Dubrovniku od srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća – INTRADA, voditeljica prof. dr. sc. Zdenka Janeković Rőmer (financiranje od 1. srpnja 2019. do 30. lipnja 2023.)


http://www.zavoddbk.org/projekt-intrada-3/