Repeticije višeg reda i globalna repeticijska mapa za genome neandertalca, čovjeka i čimpanze

Završeni HRZZ

Projekt br. 3626:Repeticije višeg reda i globalna repeticijska mapa za genome neandertalca, čovjeka i čimpanze“, voditelj je akademik Vladimir Paar (financiranje od 1. lipnja 2016. do 31. svibnja 2019.).


https://pdb.irb.hr/project/75