Brigom o suhim travnjacima čuvamo bioraznolikost (CarEx)

U tijeku Međunarodni

 

 

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska

Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije sudjeluje u projektu “Brigom o suhim travnjacima čuvamo bioraznolikost (CarEx)”. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Voditelj projekta je Nacionalni institut za biologiju iz Ljubljane, a ostali partneri su Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje i Kozjanski park. Projekt traje 30 mjeseci, od 1.3.2024. do 31.8.2026. U sklopu projekta u Zavodu za ornitologiju je zaposlen stručni suradnik Louie Taylor.

Cilj projekta je definirati ključne parametre za upravljanje ugroženim suhim travnjacima, koji će osigurati povoljno stanje bioraznolikosti. Učinak različitih praksi upravljanja ustanovit će se klasičnom inventarizacijom i metodom DNA metabarkodiranja. Projektne aktivnosti uključuju i podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja suhih travnjaka i osiguravanja ekoloških koridora koji povezuju lokalitete sa sličnim ekosustavima.