Nagrade i natječaji

Suglasnosti kod zapošljavanja mladih istraživača na projektima HRZZ-a

Poštovani,

s obzirom na odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godine (Narodne novine broj 58/2020), Upravni je odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 169. sjednici održanoj 22. svibnja 2020. godine donio odluku (Klasa: 120-02/20-02/14, Ur.broj: 63-02/01-20-2) kojom utvrđuje kako voditelji HRZZ projekata nisu više dužni prethodno ishoditi suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske za provedbu postupaka javne i jednostavne nabave te za zapošljavanje mladih istraživača.

Međutim, sukladno odredbama gore citiranog Zakona, znanstvene organizacije i voditelji projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost, dužni su prije zapošljavanja mladih istraživača ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva, odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te istu dostaviti Uredu Hrvatske zaklade za znanost prilikom dostave natječajne dokumentacije za zapošljavanje mladog istraživača.

 

Srdačan pozdrav,

dr. sc. Irena Martinović Klarić
izvršna direktorica

 

Obavijest o odluci Upravnog odbora.pdf

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA