SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Znanstveni skup “Identitet Hrvata Boke kotorske”

U organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru u četvrtak, 6. svibnja 2021. godine u Institutu Pilar svečano je otvoren znanstveni skup IDENTITET HRVATA BOKE KOTORSKE, čiji rad se nastavlja u Tivtu u Crnoj Gori, 8. svibnja 2021. godine gdje će biti donijeti i zaključci ovoga skupa.

Pokrovitelji skupa su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo kulture i medija i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Supokrovitelji su Croatia Airlines i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, a duhovnu potporu skupu pružila je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine na čelu s uzoritim kardinalom Vinkom Puljićem. Skupu su nazočili izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora, saborska zastupnica Zdravka Bušić, izaslanica ministrice kulture i medija, posebna savjetnica Iva Hraste-Sočo, izaslanik ministra vanjskih poslova, državni tajnik MVEP Frano Matušić, NJ.E. Boro Vučinić, veleposlanik Crne Gore u Republici Hrvatskoj, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas, Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu, Srećko Đuranović, predsjednik Zajednice bokeljskih Hrvata, Željko Jozić, ravnatelj Instituta za jezik i jezikoslovlje, Željko Tanjić, rektor HKS-a, Tado Oršolić, upravitelj Zavoda HAZU u Zadru, te izlagači.

Polazni cilj ovoga skupa je izrada kritički provjerene javne slike o identitetu Hrvata Boke kotorske s baštinskim uporištima i razvojnom horizontima. Drugi je cilj suradnjom iskusnih eksperata iz različitih znanstvenih područja interdisciplinarno umrežiti dobivene rezultate koji se odnose na Boku kotorsku i hrvatsku zajednicu u njoj. A treći i središnji cilj je donijeti Zaključak koji bi sadržavao znanstveno provjerene i utemeljene činjenice iz hrvatske kulture Boke kotorske s preporukom njihova uključivanja u predmetne kurikule u Republici Hrvatskoj. Planiranim dolaskom u Boku nakana je pružiti intelektualnu potporu Hrvatima Boke u njihovoj sadašnjoj i budućoj održivosti i perspektivama u Crnoj Gori.

Sveti Tripun i Gospa od Škrpjela, glagoljaštvo, migracije, marijanska svetišta, jezik i književnost samo su neki od brojnih znakova kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvata Boke kotorske i biseri hrvatske kulture koju treba poznavati, a dio su i kulture Crne Gore kojoj taj prostor danas pripada. Put do ovoga tematskog znanstvenog skupa nije bio brz. Krenuo je iz zagrebačke Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809. prema Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, da bi se razvio i zaokružio visokim akademskim udjelom, uz potporu i razumijevanje nadležnih ministarstava.

PROGRAM ZNANSTVENOG SKUPA IDENTITET HRVATA BOKE KOTORSKE

 

 

Datum

6. - 9. svibanj, 2021
Isteklo!
Kategorija