Izložbe

Muzejsko-galerijske i druge jedinice Akademije organiziraju izložbe i digitalne izložbe, surađuju u organizaciji izložbi posudbom građe srodnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu te kreiraju programe muzejske edukacije.

Virtualna izložba Juraj Dalmatinac iz Arhiva Gliptoteke HAZU

Gliptoteka  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljuje virtualnu izložbu Juraj Dalmatinac iz Arhiva Gliptoteke HAZU povodom Međunarodnog dana muzeja i 29. edukativne muzejske akcije s temom „Muzeji i STEAM?!“

Na poveznici https://juraj-dalmatinac.gliptoteka.hazu.hr/ predstavlja se virtualna izložba na kojoj je uz korištenje 3D tehnologije u prezentaciji umjetnina, predstavljena i raznovrsna arhivska građa: transkripti dokumenata, ugovori, fotografije i negativi, sakupljani tijekom godina u sklopu znanstveno-istraživačkog rada muzeja.

Kako bi pridonijela popularizaciji i pristupačnosti djela Jurja Dalmatinca, Gliptoteka –  zahvaljujući sadrenim odljevima koje posjeduje – pruža jedinstvenu priliku za okupljanje i izlaganje radova na jednome mjestu koji se inače nalaze na različitim lokacijama u Splitu, Šibeniku, Rabu, Pagu, Dubrovniku i Anconi.

Izložba je nastala u suradnji s Grafičkim fakultetom, Fakultetom hrvatskih studija i tvrtkom Link2. Autorica izložbe je dr. sc. Magdalena Getaldić, znanstvena suradnica u Gliptoteci.

Izložba je realizirana i financirana sredstvima Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba i Zaklade HAZU.

Cijeli program uz Međunarodni dan muzeja pogledajte na linku

https://gliptoteka.hazu.hr/hr/dogadanja/virtualna-izlozba-%e2%80%9ejuraj-dalmatinac-iz-arhiva-gliptoteke-hazu%e2%80%9c,2485.html

Datum

18. travnja, 2024 - 31. prosinca, 2024
U tijeku...

Vrijeme

Cjelodnevni događaj
Kategorija