Izložbe

Muzejsko-galerijske i druge jedinice Akademije organiziraju izložbe i digitalne izložbe, surađuju u organizaciji izložbi posudbom građe srodnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu te kreiraju programe muzejske edukacije.

Vanja Radauš / Izabrani crteži iz fundusa Kabineta grafike HAZU

Povodom jubilarne 115. godišnjice rođenja akademika Vanje Radauša, jednog od najvećih crtača među kiparima, virtualnom izložbom Vanja Radauš / Izabrani crteži iz fundusa Kabineta grafike HAZU prisjećamo se njegova crtačkog opusa.
Izložba je dostupna na linku http://www.kabinet-grafike.hazu.hr/hr/izlozbeUtijeku.htm

Datum

29. travnja, 2021 - 31. svibnja, 2021
Isteklo!

Vrijeme

08:00 - 18:00

Lokacija

Online
Kategorija
Kabinet grafike HAZU

Organizator

Kabinet grafike HAZU
Telefon
+385(0)14895390
Email
kabgraf@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/kabinet-grafike/