SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Simpozij Zoonotska obilježja pandemije SARS-CoV-2

Odbor za animalnu i komparativnu patologiju Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizira simpozij „Zoonotska obilježja pandemije SARS-CoV-2” posvećen obilježavanju 100. obljetnice rođenja akademika Sergeja Forenbachera (Karlovac, 24. travnja 1921. – Zagreb, 26. svibnja 2010.) u petak 26. studenoga 2021. s početkom u 11,00 sati.

Simpozij se održao online na platformi GoToMeeting. 

IZLAGANJA SIMPOZIJA: ZOONOTSKA OBILJEŽJA PANDEMIJE SARS-COV-2

PROGRAM SIMPOZIJA

100. OBLJETNICA ROĐENJA AKADEMIKA SERGEJA FORENBACHERA – veterinara, znanstvenika međunarodnog ugleda, vrsnog znalca flore i faune Velebita i Žumberačke gore, oduševljenog filatelista i planinara

Josip Madić, Darko Capak / Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

KLINIČKE ZNAČAJKE BOLESTI COVID-19

Alemka Markotić / Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb; Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Zagreb

PREVALENCIJA I MOLEKULARNA EPIDEMIOLOGIJA SARS-CoV-2 NA PODRUČJU HRVATSKE

Tatjana Vilibić-Čavlek / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

CIJEPLJENJE PROTIV BOLESTI COVID-19

Bernard Kaić / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

KORONAVIRUSI ŽIVOTINJA I ZOONOTSKI KORONAVIRUSI

Ljubo Barbić / Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

COVID-19 INFEKCIJA U SRBIJI – AKTIVNOSTI VETERINARSKE STRUKE I PROVEDENA ISTRAŽIVANJA

Tamaš Petrović / Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad, Srbija

THE ORIGIN OF SARS-CoV-2

Ivan Toplak / University of Ljubljana, Veterinary Faculty, Institute of Microbiology and Parasitology, Ljubljana, Slovenia

INFEKCIJE PASA I MAČAKA SARS-CoV-2 VIRUSOM – KLINIČKI I JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ

Vladimir Stevanović / Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

ISTRAŽIVANJE PRISUTNOSTI SARS CoV-2 U SLOBODNOŽIVUĆIH DIVLJIH ŽIVOTINJA I ŽIVOTINJA IZ ZOOLOŠKOG VRTA

Lorena Jemeršić / Hrvatski veterinarski institut, Odjel za virologiju, Zagreb

SARS-CoV-2 U OKOLIŠU: OTPADNE VODE I ŠKOLJKAŠI KAO MOGUĆI IZVOR INFEKCIJE

Dragan Brnić / Hrvatski veterinarski institut, Odjel za virologiju, Zagreb

Datum

26. studenoga, 2021
Isteklo!

Vrijeme

11:00

Lokacija

Online
Kategorija
Razred za medicinske znanosti HAZU

Organizator

Razred za medicinske znanosti HAZU
Telefon
+385(0)14895171
Email
tihana@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/razredi/iv-razred-za-medicinske-znanosti/