SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Okrugli stol Rješavanje prekograničnih sporova u doba suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije

U organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ponedjeljak 31. svibnja održan je okrugli stol na temu Rješavanje prekograničnih sporova u doba suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Skup je održan kao videokonferencija i bio je to 65. okrugli stol u organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. Kako je kazao predsjednik Znanstvenog vijeća akademik Jakša Barbić, utjecaj digitalizacije na društvo, znanost i prijenos znanja u području pravne znanosti i prava nije dovoljno istražen, pa tako ni njegovi učinci u području rješavanja prekograničnih privatnopravnih sporova. Postavlja se pitanje pridonosi li digitalizacija pravosudnoj zaštiti time što olakšava pristup pravdi, posebice u prekograničnim predmetima koji su po svojoj naravi povezani s praktičnim teškoćama, od prostorne udaljenosti do jezičnih barijera, time što pojeftinjuje i ubrzava protok informacija i dokumenata“, rekao je akademik Barbić. Jedno od pitanja koje se postavlja je povezanost digitalizacije s politikama organizacija koje provode ujednačenje prava te nesumnjivo sveobuhvatan utjecaj umjetne inteligencije na međunarodno privatno pravo i na pitanja izvođenja dokaza u prekograničnim građanskim postupcima. Pritom se postavlja pitanje u kojoj se mjeri digitalizacija dotiče politike vodećih međunarodnih organizacija za ujednačavanje prava u području rješavanja prekograničnih privatnopravnih sporova: Europske unije i Haške konferencije za međunarodno privatno pravo. „Učinci digitalizacije vidljivi su u prekograničnim trgovačkim postupcima, prekograničnim potrošačkim postupcima, prekograničnim obiteljskim sporovima i alternativnom rješavanju prekograničnih sporova. Postavlja se i pitanje utjecaja digitalizacije na umrežavanje i sudačku suradnju u digitalno doba“, rekao je akademik Barbić.

Sudionici okruglog stola raspravili su brojne teme vezane uz teorije digitalizacije, međunarodne i europske standarde digitalizacije prekograničnih sporova i njihovu primjenu. O umjetnoj inteligenciji u međunarodnom privatnom pravu govorila je prof. dr. sc. Ivana Kunda s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Patricija Živković s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Aberdeenu govorila je o digitalizaciji u prekograničnim trgovačkim postupcima, doc. dr. sc. Paula Poretti s Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku o digitalizaciji u prekograničnim potrošačkim postupcima, a prof. dr. sc. Mirela Župan s istog fakulteta o digitalizaciji i rješavanju prekograničnih obiteljskih sporova. Prof. dr. sc. Ines Medić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu govorila je o izvođenju dokaza u prekograničnim građanskim postupcima, a prof. dr. sc. Davor Babić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o upravljanju arbitražnim postupkom u doba telekomunikacija.


OKRUGLI STOL
Rješavanje prekograničnih sporova u doba suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije

 u ponedjeljak, 31. svibnja 2021. s početkom u 10 sati kao videokonferencija


Uvodna izlaganja

  • Hrvoje Grubišić, tajnik Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima

Europska i međunarodna pravosudna suradnja u digitalno doba

  • Prof. dr. sc. Ivana Kunda, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Umjetna inteligencija u međunarodnom privatnom pravu

  • Dr. sc. Patricija Živković, Pravni fakultet Sveučilišta u Aberdeenu

Digitalizacija u prekograničnim trgovačkim postupcima

  • Doc. dr. sc. Paula Poretti, Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Digitalizacija u prekograničnim potrošačkim postupcima

  • Prof. dr. sc. Mirela Župan, Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Digitalizacija i rješavanje prekograničnih obiteljskih sporova

  • Prof. dr. sc. Ines Medić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Izvođenje dokaza u prekograničnim građanskim postupcima

  • Prof. dr. sc. Davor Babić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Upravljanje arbitražnim postupkom u doba telekomunikacija

Najavljeno sudjelovanje u raspravi

  • Tijana Kokić, EJTN i IHJN sudac, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Umrežavanje i sudačka suradnja u digitalno doba


Uvodna izlaganja i pisani prilozi sudionika u raspravi objavit će se u 65. knjizi nakladničkog niza Znanstvenog vijeća Modernizacija prava.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
Akademik Jakša Barbić

Datum

31. svibnja, 2021
Isteklo!

Vrijeme

10:00

Više informacija

saznaj više

Lokacija

Online
Kategorija
Znanstveno vijeće za državnu upravu pravosuđe i vladavinu prava HAZU

Organizator

Znanstveno vijeće za državnu upravu pravosuđe i vladavinu prava HAZU
Telefon
+385(0)14895169
Email
zmuhek@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/znanstvena-vijeca/znanstveno-vijece-za-drzavnu-upravu-pravosude-i-vladavinu-prava/
REGISTRACIJA