SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Predstavljanje knjige NUMBER THEORY akademika Andreja Dujelle

U utorak 21. rujna 2021. u dvorani Knjižnice HAZU održano je predstavljanje knjige TEORIJA BROJEVA i njezinog engleskog prijevoda NUMBER THEORY akademika Andreja Dujelle u izdanju Školske knjige. Predstavljanje je organizirao Odbor za matematiku Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU.

Uz autora na predstavljanju su govorili akademik Goran Muić, akademik Marko Tadić, predsjednik Uprave Školske knjige dr. sc. Ante Žužul i prof. dr. sc. Filip Najman.

Teorija brojeva u koju čitatelja uvodi ovaj udžbenik je jedna od najstarijih i središnjih grana matematike. To je ujedno najproučavanija grana matematike iz koje su proizašli mnogi najpoznatiji matematički problemi i rezultati kao što je posljednji Fermatov teorem. Zbog toga je ona neizostavan predmet na gotovo svim sveučilišnim programima iz matematike.

Ovo djelo u potpunosti pokriva sadržaj kolegija Teorija brojeva i Elementarna teorija brojeva koji se predaju na preddiplomskim studijima Matematičkog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakultata u Zagrebu kao i kolegija Diofantske jednadžbe i Diofantske aproksimacije i primjene koji su se predavali na Zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju matematike (Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu) i metodički im je u potpunosti prilagođeno.

Djelo je u skladu sa znanstvenim i stručnim spoznajama: precizno, jasno i pregledno (i sadržajno i jezično) govori o velikom broju (klasičnih i modernih) tema iz teorije brojeva. Autor se koristio odgovarajućom literaturom – popis literature sadrži 277 referenci. Terminologija je usklađena s postojećom praksom. Budući da je riječ o udžbeniku, nije riječ o izvornom djelu (teme se protežu od antike do današnjih dana), ali je odabir tema kao i način na koji su one obrađene originalan.
Pored toga daje ozbiljan i detaljan prikaz rezultata iz teorije brojeva (diofantske aproksimacije, eliptičke krivulje) koji su važni za primjene u kriptografiji, što je izdvaja iz većine postojećih udžbenika iz teorije brojeva. Originalnost knjige se ogleda i u izboru nekoliko specijalnih tema kojima se autor bavi, a koje do sada nisu sustavno obrađene u knjigama. To se posebno odnosi na temu diofantskih m-torki i njihove veze s eliptičkim krivuljama, što je tema na kojoj aktivno radi veći broj međunarodnih znanstvenika. O tome svjedoči i popis od trenutno 442 naslova na popisu relevantne literature iz tog područja.


 About the book  NUMBER THEORY                    O knjizi TEORIJA BROJEVA            


 

Datum

21. rujna, 2021
Isteklo!

Vrijeme

12:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb

Organizator

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU
Telefon
+385(0)14895170
Email
kim@hazu.hr