SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Predavanje: prof. dr. sc. Krešimir Josić MATEMATIČKO MODELIRANJE KAO OSNOVA RACIONALNOG DIZAJNA SINTETSKIH MIKROBNIH KONZORCIJA

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
RAZRED ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI
Odbor za matematiku
organizira i poziva Vas na predavanje koje će održati

prof. dr. sc. Krešimir Josić
(University of Houston)

MATHEMATICAL MODELING AS A BASIS FOR THE RATIONAL
DESIGN OF SYNTHETIC MICROBIAL CONSORTIA

(MATEMATIČKO MODELIRANJE KAO OSNOVA RACIONALNOG DIZAJNA
SINTETSKIH MIKROBNIH KONZORCIJA)

u četvrtak, 2. prosinca 2021. u 18 sati ONLINE

POVEZNICA ZA SUDJELOVANJE PUTEM MS TEAMS PLATFORME

 

Uvodna riječ:
Akademik Goran Pichler, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Akademik Goran Muić, predsjednik Odbora za matematiku
Prof. dr. sc. Josip Tambača, član Odbora za matematiku

 

Sažetak: Sintetski mikrobni konzorciji imaju niz prednosti u usporedbi s izogenim sustavima jer se biokemijski i regulatorni mehanizmi mogu podijeliti između pojedinih bakterijskih vrsta. Posebno je komplicirana koordinacija ekspresije pojedinih gena jer je dostupnost pojedinih signalnih molekula limitirana njihovom difuzijom. U ovom radu bit će tako predstavljena dva primjera gdje su matematičko modeliranje i prateća analiza omogućili razumijevanje eksperimentalno utvrđenih svojstava takvih sustava.
Prvo će se pokazati kako modeliranjem predvidjeti mogućnost da se prostorna i vremenska koordinacija ekspresije gena dostignu čak i u slučaju da je obujam konzorcija puno veći od udaljenosti koje signalne molekule mogu prijeći mehanizmom difuzije. Provedeni eksperimenti potvrdili su ta opažanja i potrebu za pozitivnim povratnim vezama koje pojačavaju i proširuju međustanične signale. U drugom primjeru konstruiran je konzorcij koji se sastoji od tri mikrobna soja i koji pulsira u odgovoru na vanjski signal. Naši rezultati pokazuju da matematičko modeliranje može biti osnova za racionalnu i predvidivu regulaciju sintetskih bioloških sustava i da omogućuje njihov brži i učinkovitiji dizajn.

Datum

2. prosinca, 2021
Isteklo!

Vrijeme

18:00 - 19:30

Lokacija

Online
Kategorija
Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Organizator

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Telefon
+385(0)14895170
Email
kim@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/razredi/ii-razred-za-matematicke-fizicke-i-kemijske-znanosti/