SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Okrugli stol Reforma upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava

organizira

OKRUGLI STOL

Reforma upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj

u ponedjeljak, 24. lipnja 2024. kao videokonferencija, s početkom u 10 sati

Stupanjem na snagu novog Zakona o upravnim sporovima 1. srpnja o. g. počinje treća velika reforma upravnog sudovanja nakon prve pokrenute 2012. Reforma donosi važne novìne u postupanje upravnih sudova. Tako potpuno odvaja upravno sudovanje od parničnog postupka i pitanja kojima se pozivalo na odgovarajuću primjenu pravila tog postupka uređuje novim zakonom; ograničava česta odstupanja posebnim zakonima od uređenja postupka Zakonom; vraća suđenje u prvostupanjskom postupku vijeću od tri suca, kada sudac pojedinac ocijeni da je riječ o složenom predmetu; uređuje pitanja poslovne sposobnosti fizičkih osoba i zastupanje u sporu, dokazivanje, pitanja koja su se u praksi javljala u vezi s određivanjem privremenih mjera i odgodnog učinka tužbe; uklanja dvojbu o mogućnosti suda da meritorno riješi spor i kada to nije traženo u tužbi; detaljno uređuje usmenu raspravu i dodaje novu mogućnost rješavanja spora bez održavanja rasprave. Zakon uvodi novost propisivanjem apsolutno bitnih povreda postupka te ovlasti Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske kad odlučuje o žalbi da vrati predmet na odlučivanje prvostupanjskom sudu i za to propisuje uvjete. Bitno je reformirano korištenje izvanrednoga pravnog lijeka – izvanrednog preispitivanja pravomoćnih odluka upravnih sudova tako što se njime mogu koristiti i stranke, a ne samo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Bitno je bolje uređeno izvršenje sudskih odluka, a uvode se i novčane kazne čelnicima javnopravnih tijela ako ne postupe u skladu sa sudskim odlukama. U znatnoj je mjeri reformiran i postupak Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske kojim se ocjenjuje zakonitost općih akata.

Značaj i broj promjena koje donosi novo uređenje upravnog sudovanja zahtijeva da se novìne rasprave. Znanstveno je vijeće redovito raspravljalo sve ranije reforme upravnog sudovanja i promjene koje su donosile te je o tome objavilo više knjiga. U njima su iznesena razmišljanja znanstvenika i pravnih praktičara o upravnosudskom postupku, kritike, otvorena pitanja i prijedlozi kako bolje urediti taj postupak. U nastavku sustavnog praćenja promjena u upravnom sudovanju potrebno je razmotriti i novu važnu reformu upravnosudskog postupanja.

Uvodna izlaganja:

Prof. dr. sc. Lana Ofak, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet / Prof. dr. sc. Frane Staničić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet

Novìne koje donosi Zakon o upravnim sporovima

Dr. sc. Ivan Malenica / Božidar Horvat, mag. iur., Županijski sud u Osijeku

Dokazivanje u upravnom sporu

Prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Spor pune jurisdikcije u novom Zakonu o upravnim sporovima

Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ograničenja prava na žalbu u Zakonu o upravnim sporovima

 Mr. sc. Inga Vezmar Barlek, Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Ocjena zakonitosti općih akata prema Zakonu o upravnim sporovima

Uvodna izlaganja i pisani prilozi sudionika u raspravi objavit će se u 84. knjizi nakladničkog niza Znanstvenog vijeća Modernizacija prava.

 

 

 

 

 

 

 

Datum

24. lipnja, 2024
Isteklo!

Vrijeme

10:00 - 14:00

Lokacija

Online
Kategorija
Znanstveno vijeće za državnu upravu pravosuđe i vladavinu prava HAZU

Organizator

Znanstveno vijeće za državnu upravu pravosuđe i vladavinu prava HAZU
Telefon
+385(0)14895169
Email
zmuhek@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/znanstvena-vijeca/znanstveno-vijece-za-drzavnu-upravu-pravosude-i-vladavinu-prava/