SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

LEKSIKOGRAFIJA I VRIJEDNOSTI U JEZIKU

CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

6TH INTERNATIONAL LEXICOLOGICAL AND LEXICOGRAPHICAL SCIENTIFIC CONFERENCE

LEXICOGRAPHY AND VALUES IN LANGUAGE

23 and 24 November 2023
Zagreb, Croatia

 The Croatian Academy of Sciences and Arts’ Lexicography Committee (Department of Philological Sciences) is organising a scientific conference entitled Lexicography and Values in Language, which will be held in Zagreb at the Library of the Croatian Academy of Sciences and Arts on 23 and 24 November 2023.

The goal of this conference, which represents the continuation of a former Academy tradition of holding lexicographic conferences, is to encourage debate on numerous issues connecting lexicography with axiological linguistic research, which is still too rare in Croatia. Valuations are present in numerous ways in various types of dictionaries, in idioms ranging from local sub-dialects to standard languages and slang, and in all spheres of linguistic and extra-linguistic reality.

Programme Committee: Amir Kapetanović (president), Anica Nazor, August Kovačec, Ranko Matasović, Tomislav Stojanov, Marko Tadić, Silvana Vranić, Vida Vukoja

Organisation Committee: Amir Kapetanović (president), Davor Dukić, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, James William Underhill


 

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

VI. MEĐUNARODNI LEKSIKOLOŠKO-LEKSIKOGRAFSKI ZNANSTVENI SKUP

LEKSIKOGRAFIJA I VRIJEDNOSTI U JEZIKU

23. i 24. studenoga 2023.
Zagreb, Hrvatska

Odbor za leksikografiju Razreda za filološke znanosti organizira znanstveni skup Leksikografija i vrijednosti u jeziku, koji će se održati u Zagrebu 23. i 24. studenoga 2023. u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Skup je nastavak nekadašnje tradicije periodičnih leksikografskih skupova koji su se održavali u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, a cilj mu je potaknuti raspravu o nizu pitanja koja leksikografiju povezuju s aksiološkim jezikoslovnim istraživanjima, još nedovoljno zastupljenima u hrvatskoj sredini. Vrednovanja su na različite načine prisutna u različitim tipovima rječnika, u idiomima različita ranga od mjesnoga govora do jezičnoga standarda i žargona, u svim sferama jezične i izvanjezične zbilje.

Programski odbor: Amir Kapetanović (predsjednik), Anica Nazor, August Kovačec, Ranko Matasović, Tomislav Stojanov, Marko Tadić, Silvana Vranić, Vida Vukoja

Organizacijski odbor: Amir Kapetanović (predsjednik), Davor Dukić, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, James William Underhill

Datum

23. - 24. studeni, 2023
Isteklo!

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Kategorija

Organizator

Razred za filološke znanosti HAZU
Telefon
+385(0)14895170
Email
kim@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/razredi/v-razred-za-filoloske-znanosti/