SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Konferencija “10. Skokovi etimološko-onomastički susreti”

U organizaciji Odbora za etimologiju Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  od 10. do 12. listopada 2022. u Knjižnici HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb, održat će se konferencija “10. Skokovi etimološko-onomastički susreti”.

Knjižica sažetaka

PONEDJELJAK 10. listopada 2022.

 

9.00 OTVORENJE SKUPA – pozdravni govori

akademik Davor Miličić, potpredsjednik HAZU

akademik Ranko Matasović

9.30 – 10 Mislav Ježić (Zagreb)

Filozofijsko nazivlje u najstarijoj indijskoj i grčkoj filozofiji: što znače etimološke podudarnosti?

10 – 10.30 Metka Furlan (Ljubljana)

Praslavenska imenica na –i *ǫžь ‘zmija’

 

10:30 – 11

 

stanka za kavu

 

11 – 11.30

 

Sandra Tamaro (Pula)

Prilog proučavanju mikrotoponimije mjesta Vintijan na jugozapadu Istre

11.30 – 12 Silvana Vranić (Rijeka)

Osobna imena u Rječniku roverskih i okolnih govora S. Kalčića, G. Filipija i V. Milovana

12 – 12.30 Suzana Todorović (Kopar)

Koparske riječi s kraja 19. Stoljeća: izrazi od R do Z (rukopis Antea Gravisija)

 

12.30 – 14.30

 

stanka za ručak

 

14.30 – 15

 

Ante Jurić (Zadar)

Toponimija Pakoštana i Draga

15 – 15.30 Antonija Prišlić (Janjina) i Domagoj Vidović (Zagreb)

Toponimija sela Oskorušno na Pelješcu

15.30 – 16 Branimir Brgles (Zagreb)

Antroponimija i toponimija u urbaru trakošćanskog vlastelinstva (1568.)

 

 

 

UTORAK 11. listopada 2022.

 

9.00 – 9.30 Jadranka Gvozdanović (Heidelberg)

Metodološke primjedbe o „staroeuropskoj“ hidronimiji i hrvatski primjeri

9.30 – 10 Harald Bichlmeier (Jena)

On the etymology of the hydronym/choronym Lika

10 – 10.30 Dubravka Ivšić Majić (Zagreb)

O uvjerljivosti etimologija na primjeru riječi vriježa

 

10.30 – 11

 

stanka za kavu

 

11 – 11.30

 

Maslina Ljubičić (Zagreb)

O etimologiji riječi ponara

11.30 – 12 Miha Sušnik (Ljubljana)

Plural forms in -a of non-neuter nouns in Slovenian and other Slavic languages

12 – 12.30 Marek Majer (Lodz)

Dvije etimologije: 1) ukr. zajvyj ‘prekomjeran, nepotreban’, 2) polj. baczyć, ukr. bačyty itd. ‘vidjeti, zapažati’

 

12.30 – 14.30

 

stanka za ručak

 

14.30 – 15

 

Anđela Frančić (Zagreb)

Iz hrvatske onomastičke terminologije – imenska i(li) antroponimijska formula

15 – 15. 30 Ivana Kresnik (Zagreb)

Zapisivanje imena ranokršćanskih filozofa i teologa

15.30 – 16 Joža Horvat (Zagreb)

Od Mamutice do Papagajki, od Trešnjevačke ljepotice do Prostitutke – onomastička šetnja korpusom imena hrvatskih stambenih zgrada

 

18.00

 

Konferencijska večera – Trattoria Leonardo (Skalinska ul. 7)

 

 

 

 

SRIJEDA 12. listopada 2022.

 

9.00 – 9.30 Elka Jačeva-Ulčar (Skopje)

Arumunjski elementi u prezimenima kod Makedonaca

9.30 – 10 Dragana Novakov (Novi Pazar)

Ženska imena u Pomeniku manastira Krke (XVIII‒XIX vek)

 

10.00 – 10.30

 

stanka za kavu

 

10.30 – 11

 

Vladimir Skračić (Zadar)

Ojkonimija otoka Raba

11 – 11.30 Nikola Vuletić (Zadar)

Toponimijske složenice s Val na Rabu

11.30 – 12 Hrvoje Bazina (Zadar)

Etimološke crtice iz leksika morske faune

 

12 – 12.30

 

stanka za kavu

 

12.30 – 13 Dunja Brozović Rončević (Zadar)

Goran Filipi kao etimolog i geolingvist

13 – 13.30 Ranko Matasović (Zagreb)

Nepoznate hrvatske etimologije

Datum

10. - 12. listopad, 2022
Isteklo!

Vrijeme

09:00 - 18:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Kategorija

Organizator

Odbor za etimologiju