SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Komemorativni sastanak u spomen akademiku Željku Kućanu

Razred za prirodne znanosti HAZU priredio je u četvrtak 22. veljače 2024. u dvorani Knjižnice HAZU komemorativni sastanak u povodu obljetnice smrti akademika Željka Kućana, O životu i djelu preminulog akademika govorili su akademik Goran Durn, tajnik Razreda, prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj i akademik Ivan Gušić.

Akademik Željko Kućan, istaknuti hrvatski biokemičar, rodio se u Zagrebu 24. svibnja 1934. Diplomirao je biokemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu gdje je 1964. doktorirao. Od 1958. do 1983. radio je u Institutu Ruđer Bošković, najprije u Radiobiološkom odjelu, a zatim u Odjelu organske kemije i biokemije. Bio je pročelnik Odjela organske kemije i biokemije od 1972. do 1976., voditelj Laboratorija za biosintezu, kojega je i osnovao, a nekoliko je puta bio biran za tajnika Znanstvenog vijeća Instituta.

Nastavnu je djelatnost započeo 1960-tih godina na poslijediplomskom studiju Medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, a 1972. organizirao je i počeo predavati biokemiju u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na kojem je od 1983. bio redoviti profesor. Od 1985. do 1988. je pročelnik Kemijskog odjela, od 1988. predstojnik Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, a od 1990. do 1994. dekan PMF-a. Od 1995. do 1999. je predstojnik novoosnovanog Zavoda za biokemiju, a do 2000. i prodekan za ulaganja PMF-a.

Redoviti član HAZU bio je od 1991., od 1990. izvanredni član, a od 1977. član suradnik. Od 2007. do 2010. bio je tajnik Razreda za prirodne znanosti.

Glavno područje interesa akademika Željka Kućana bila je biokemija nukleinskih kiselina i njihova uloga u biosintezi proteina. S tog je područja objavio oko pedeset znanstvenih radova u najuglednijim svjetskim časopisima i više od 80 kongresnih saopćenja.

Sudjelovao u otkriću razgradnje deoksiribonukleinske kiseline u ozračenih bakterija, pokretač je istraživanja transportne ribonukleinske kiseline (tRNK) u Hrvatskoj.

Više od šest godina proveo je u inozemnim znanstvenim institucijama. Tako je od 1961. do 1963. boravio u laboratoriju nobelovca Fritza Lipmanna u Rockefellerovom Institutu u New Yorku, gdje je započeo istraživanja biosinteze proteina. Od 1969. do 1972. radio je kao gostujući istraživač u laboratoriju R.W. Chambersa na Department of Biochemistry, New York University School of Medicine. Na istom odjelu bio je i gostujući profesor biokemije od 1977. do 1979. Više od četvrt stoljeća predavao je na poslijedplomskim studijima medicinske biokemije, biofizike, biokemije i molekularne biologije na Sveučilištu u Zagrebu, studiju mikrobiologije na Sveučilištu u Ljubljani, te na studiju filozofije znanosti u Dubrovniku. Bio je predsjednik Hrvatskog biofizičkog društva, u dva navrata predsjednik Hrvatskog biokemijskog društva, dugogodišnji član redakcija Croatica Chemica Acta i Periodicum Biologorum, organizator međunarodnih i domaćih ljetnih škola i kongresa. Bio je i član Stalnog odbora za biološke znanosti i okoliš Europske znanstvene zaklade.

Akademik Željko Kućan umro je u Zagrebu 5. siječnja 2023.

Datum

22. veljače, 2024
Isteklo!

Vrijeme

12:00 - 13:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Kategorija

Organizator

Razred za prirodne znanosti HAZU
Telefon
+385(0)14895171
Email
tihana@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/razredi/iii-razred-za-prirodne-znanosti/