SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Godišnja skupština Znanstvenog vijeća za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana HAZU

Razred za prirodne znanosti

Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana HAZU


GODIŠNJA SKUPŠTINA

Znanstvenog vijeća za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb

srijeda 05. listopada 2022. u 11.00 sati

D n e v n i   red:

  1. Otvaranje skupštine
  2. Tematska predavanja/Prezentacija/Promocija knjiga
    • Jakov Dulčić/Marcelo Kovačić. 2020. Ihtiofauna Jadranskoga mora. Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb i Institut za oceanografiju ribarstvo, Split, 680 str.
    • Golani, D., Azzurro, E., Dulčić. J., Massuti, E., Orsi-Relini, L. 2021. Atlas of Exotic Fishes in the Mediterranean Sea. 2nd Entirely revised, Edition. CIESM Publishers/Paris, Monaco, 365 pp.
  1. Izvještaj o radu
  2. Plan rada (okrugli stol, predavanja, prezentacije i promocije, znanstveni radovi)
  3. Članstvo u Vijeću (trenutni popis članova, predlaganje novih članova, aktivnosti članova)
  4. Razno

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Mladen Juračić

Datum

5. listopada, 2022
Isteklo!

Vrijeme

11:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Kategorija

Organizator

Razred za prirodne znanosti HAZU
Telefon
+385(0)14895171
Email
tihana@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/razredi/iii-razred-za-prirodne-znanosti/

Other Organizers

Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana HAZU
Telefon
+385 01 4895 144
Email
gpoletto@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/znanstvena-vijeca/znanstveno-vijece-za-prirodoznanstvena-istrazivanja-jadrana/