SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Alen Žunić: „Novi urbanistički koncepti i digitalni alati u projektiranju suvremenih gradova“ – javno predavanje

U sklopu programa Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, doc. dr. sc. Alen Žunić održao je u četvrtak 12. svibnja 2022. u Knjižnici HAZU pozvano predavanje „Novi urbanistički koncepti i digitalni alati u projektiranju suvremenih gradova“.

U fokusu predavanja bilo je 10 odabranih, najsuvremenijih pristupa urbanizmu i projektiranju svjetskih gradova. Raspon tema uključivao je primjere od ikoničnih urbanih dominanti (Bilbao, Guggenheim), art intervencija koje utječu na javni prostor (The Bean), filozofije’zelenog urbanizma’ (NY High Line), do eksperimentalnih vizija cijelih gradova. Posebni naglasak bit će na budućnosti razvoja gradova i novim tehnologijama (smart city, parametrički dizajn u urbanizmu, postantropoceni urbaniteti, ‘urbanizam strojeva’, ‘gradovi retail industrije’, robotski koordinirani prostori, 3D printani gradovi, metaverse urbanizam). Zadnja grupa suvremenih pristupa bila je posvećena futurističkim konceptima i urbanome megamjerilu ‘planetarnosti’.

POZIVNICA


Predavanjem su predstavljeni novi pristupi, metode i trendovi u urbanističkom projektiranju 21. stoljeća s naglaskom na koncepte koji nadilaze klasičnu podjelu na veliko mjerilo urbanističkog planiranja i izolirano mjerilo ‘arhitekture parcele’. Urbanističko projektiranje kao oblik djelovanja na dodiru urbanizma, arhitekture, landscapea i socijalnog okruženja prezentirat će se kroz aktualne, donekle eksperimentalne urbanističke prakse, novu filozofiju grada te primjere i autore koji razvijaju inovativne vizije, kreativne platforme i metodološke paradigme u digitalnom okruženju. Umjesto tipološkog ili kronološkog pregleda, predavanjem će se sažeto predstaviti 10 skupina suvremenih pristupa urban designea – složenih prema mjerilu ambicije.

Raspon tema uključivao je primjere od točkastoga ikoničnog urbanizma, gdje arhitektura postaje gradski hotspot, umjetničkih eksperimenata u ulozi generatora urbanosti, kada art intervencije utječu na javni prostor, mijenjaju ga i koriste kao podlogu za kritiku i subverziju, pa sve do radikalnog urbanizma – od prostora velikih vjerskih okupljanja poput Kumbh Mele i hodočašća u Meku do beskonačnih širenja vernakularnog urbanizma favela, slamova ili točkastih, ali sustavnih intervencija akupunkture grada, pop-up i participatornog urbanizma. Neke od skupina pregledno će prezentirati i potencijale ‘sela kao grada’ te sve popularniji countryside, a nešto detaljnije bit će uključen i novi ‘zeleni urbanizam’, koji je, primjerice njujorškim High Lineom, pokazao svoj puni potencijal, pri čemu je green predložak s naglašenom ekološkom komponentom sve vidljiviji ne samo kod velikih infrastrukturnih poteza i dijelova gradova nego i u arhitektonskome dizajnu pročelja, čak i interijera pojedinačnih zgrada.

Mjerilom još ambicioznija skupina pokazat će suvremene vizije gradova s idejom integralnog planiranja urbane cjeline, s jasnim i hrabrim planom avangardnog osmišljavanja prostornih scenarija. S posebnim pogledom prema budućnosti razvoja gradova i novim tehnologijama predavanje će predstaviti teme postantropocena i ‘urbanizma strojeva’, što uključuje gradove retail industrije, robotski koordiniranih prostora i 3D printanih gradova. Na to se nadovezuje i skupina koja grad promatra kao digitalni sustav s poznatim pojmovima smart i blue cityja, parametričkog dizajna i sve rasprostranjenijega ‘platformskog urbanizma’ te metaverse urbanizma, koji je tek u povojima. U konačnici bit će prezentirani futuristički koncepti u megamjerilu ‘planetarnosti’ i masterplan(et)a kroz prizmu istaknutih globalnih ikona arhitekture poput Normana Fostera, Bjarkea Ingelsa ili SOM-a s njihovim projektima gradova i testnim modelima za druge planete…

 O autoru

Alen Žunić, docent na Katedri za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, usavršavao se na prestižnim svjetskim sveučilištima; 2015. završio je postdiplomski studij teorije i filozofije arhitekture na Sveučilištu Harvard (Harvard University, GSD) s dijelom programa na MIT-u; 2016. doktorirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu; tijekom 2017./18. na postdoktorskom je usavršavanju na Institutu za povijest i teoriju arhitekture Tehničkog fakulteta u Zürichu (ETH, gta Institute), gdje provodi istraživanja o modernome i suvremenom urbanizmu i teorijama grada 20. i 21. stoljeća; 2019. bio je gostujući istraživač na Sveučilištu Columbia u New Yorku (Columbia University, NY, Academy for Advanced Studies).

Afirmirao se istraživačkim, teorijskim i kritičkim djelovanjem u domeni modernoga i suvremenog urbanizma i arhitekture objavivši preko 370 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, među kojima i 15 autorskih, koautorskih i uredničkih knjiga. Selektirane projekte više je puta izlagao na Zagrebačkom salonu i na Godišnjoj izložbi realizacija UHA-e, Salonu arhitekture u Novom Sadu, Salonu arhitekture u Beogradu i dr. Za znanstveno i teorijsko-publicističko djelovanje dobio je dvaput međunarodnu Nagradu Ranko Radović, godišnju Nagradu Radovan Ivančević (Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske), Nagradu Grada Zagreba, Nagradu Vera Johanides za najboljeg mladog znanstvenika u području tehničkih znanosti u RH (Hrvatska akademija tehničkih znanosti) i Priznanje Salona arhitekture u Novom Sadu, a nominiran je i za godišnju Državnu nagradu za znanost RH. Član je Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU.

Osim znanstveno-teorijskog i edukativnog djelovanja na Fakultetu, Alen Žunić aktivni je projektant posvećen temama urbanih preobrazbi, modela planiranja gradova i projektiranja dijelova urbanih sredina te arhitektonskim zadaćama koje imaju ambiciju izaći iz ustaljenih okvira i postaviti inovativne smjerove za budućnost. Osnovao je arhitektonski ured Albatross (2020.), gdje okuplja mlade, talentirane arhitekte na raznolikim urbanističkim projektima – od osmišljavanja trgova, parkova, dijelova gradova, investicijskih zona i poslovnih HUB-ova do transformacija nekadašnjih industrijskih i vojnih zona. Projekti su mu nagrađeni na nizu natječaja.

Datum

12. svibnja, 2022
Isteklo!

Vrijeme

12:00 - 14:00
Kategorija
Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU

Organizator

Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU
Telefon
+385(0)1 4895 169
Email
zmuhek@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/znanstvena-vijeca/znanstveno-vijece-za-arhitekturu-urbanizam-i-uredenje-prostora/