SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

8. znanstveni simpozij HRVATSKI VASKULARNI DAN / 8th Croatian Symposium on Vascular Medicine

U organizaciji Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i Hrvatskog kardiološkog društva, u petak 3. ožujka održan je osmi po redu tradicionalni znanstveni simpozij iz područja vaskularne medicine 8. Hrvatski vaskularni dan – CROVASCULAR 2023. Predsjednik Organizacijskog odbora simpozija bio je prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, član suradnik HAZU, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za perifernu i polivaskularnu arterijsku bolest i pročelnik Zavoda za bolesti krvnih žila i arterijsku hipertenziju Klinike za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Cilj simpozija bio je kroz interdisciplinarni pristup upoznati se s racionalnim dijagnostičkim postupcima i optimalnim terapijskim mogućnostima vaskularnih bolesti.

Simpozij je organiziran kroz četiri tematska bloka: Nove spoznaje u angiologiji, Abeceda angiologije (u suradnji s Hrvatskim društvom za vaskularnu kirurgiju) te dva Angiološka mozaika gdje su kroz vaskularne slučajeve iz svakodnevne kliničke prakse raspravljene dileme u liječenju angioloških bolesnika u svjetlu recentnih europskih smjernica.  Predavanja su obuhvatila epidemiologiju vaskularnih bolesti u Republici Hrvatskoj u desetogodišnjem razdoblju (podaci po prvi puta prezentirani stručno-znanstvenoj javnosti), racionalni klinički pristup perifernoj i polivaskularnoj arterijskoj bolesti (uz prikaz rezultata desetogodišnjeg praćenja kardiovaskularnih ishoda bolesnika s perifernom i polivaskularnom arterijskom bolešću u KBC Sestre milosrdnice), nove terapijske opcije liječenja arteriovenskih malformacija, te liječenje karotidne bolesti nastavno na netom objavljene europske smjernice. U nastavku simpozija izlaganja su bila posvećena aneurizmatskoj bolesti torakalne i abdominalne aorte, akutnom aortnom sindromu, traumatskoj aortalnoj ozljedi, nasljednim aortopatijama, kritičnoj ishemiji ekstremiteta, erektilnoj disfunkciji, venskoj tromboembolijskoj bolesti u kontekstu zloćudne bolesti, liječenju plućne embolije mehaničkom trombektomijom, endovaskularnom liječenju femoropoplitealne bolesti te tromboembolijskim komplikacijama vezanim za pandemiju COVID-19.

Vaskularne bolesti česte su u općoj populaciji, uz relativno visoke stope mortaliteta. Imaju značajnu stopu recidiva te kronični karakter uz relativno nisku informiranost opće populacije. Stoga je cilj ovogodišnjeg, osmog po redu vaskularnog simpozija, bio povećati svijest za navedene bolesti u zdravstvenoj zajednici te potom kapilarno, kroz zdravstvene djelatnike i medije u općoj populaciji. Simpozij „Hrvatski vaskularni dan – CROVASCULAR“ pokrenut je 2015. godine kao jedinstveni stručno-znanstveni skup u Republici Hrvatskoj koji pokriva sve aspekte vaskularnih bolesti. Zamišljen je kao platforma za izmjenu znanja i iskustava iz područja vaskularne medicine (angiologije) njegujući interdisciplinarnost, timski rad te holistički pristup angiološkom bolesniku. Navedeno je osnova stručnog i znanstvenog napretka koji u konačnici vodi uspješnom liječenju.

Simpozij tradicionalno uključuje nastavnike i kliničare s Medicinskih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te iz hrvatskih kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica. Bodovan je od strane Hrvatske liječničke komore, te oslobođen kotizacije čime se dokida monopol na znanje i znanstvene spoznaje iz područja kardiovaskularne medicine.

Skup su otvorili uz pozdravne govore tajnica Razreda za medicinske znanosti HAZU akademkinja Vida Demarin, potpredsjednik HAZU i predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva akademik Davor Miličić te ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice prof. dr. sc. Davor Vagić.


Datum

3. ožujka, 2023
Isteklo!

Vrijeme

08:00 - 16:00

Više informacija

Registracija
Preporodna dvorana

Lokacija

Preporodna dvorana
Zagreb, Opatička 18
Kategorija
Razred za medicinske znanosti HAZU

Organizator

Razred za medicinske znanosti HAZU
Telefon
+385(0)14895171
Email
tihana@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/razredi/iv-razred-za-medicinske-znanosti/
Registracija