SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

31. znanstveni sastanak BOLESTI DOJKE

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Razred za medicinske znanosti – Odbor za tumore

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE
Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu

XXXI. Znanstveni sastanak BOLESTI DOJKE

HAZU, 29.9.2022.


9.00-9.15 UVOD: Vida Demarin, Ana Fröbe, Zvonko Kusić

I dio:

PREDSJEDNIŠTVO: Davor Tomas, Melita Perić Balja, Mirta Zekan Vučetić i Ivan Šamija

9.15-9.30 Mario Šekerija: Recentni trendovi raka dojke u Republici Hrvatskoj

9.30-9.45 Zoran Brnić: Aksila – dijagnostičke mogućnosti

9-45-10.00 Snježana Ramić: Dinamika cirkulirajuće tumorske DNA u raku dojke

10.00.-10.15 Snježana Tomić: Klinička korist sveobuhvatnog genskog profiliranja kod proširenog raka dojke

10.15-10.30 RASPRAVA

 10.30-10.45 PAUZA

II dio:

PREDSJEDNIŠTVO: Rado Žic, Ilijan Tomaš, Anuška Budisavljević, Željko Soldić

10.45-11.00 Andrej Roth: Načini rekonstrukcije dojke u adjuvantnom/neoadjuvantnom liječenju raka dojke

11.00-11.15 Katarina Antunac: Evolucija u frakcioniranju adjuvantne radioterapije kod raka dojke

11.15-11.30 Josipa Flam: Sustavna terapija raka dojke i radioterapija, združeno ili ne?

11.30-11.45 Marijana Jazvić : Uloga imunoterapije u liječenju metastatskog trostruko negativnog raka dojke

11.45-12.00 RASPRAVA

12.00-12.15 PAUZA

III dio:

PREDSJEDNIŠTVO: Paula Podolski, Natalija Dedić Plavetić, Branka Petrić Miše, Robert Šaparović

12.15-12.30 Ingrid Belac Lovasić: Kako sekvencionirati liječenje HER2 pozitivnog proširenog raka dojke?

12.30-12.45 Martina Bašić Koretić: Nove opcije u liječenju hormonski ovisnog raka dojke. Možemo li bolje?

12.45-13.00 Tajana Silovski: Deeskalacija liječenja kemoterapijom kod premenopauzalnih bolesnica temeljem multigenskog profiliranja tumora

13.00-13.15 Ana Tečić Vuger: Konjugati protutijela i lijeka u liječenju proširenog raka dojke

13.15.13.30 Marija Ban: Liječenje „HER2 low“ proširenog raka dojke

RASPRAVA 13.30-13.45 RASPRAVA

ZAKLJUČNA RIJEČ: Željko Soldić, Marijana Jazvić


Rak dojke je najčešća zloćudna bolest u žena, a broj bolesnica s rakom dojke u svijetu se udvostručio u posljednjih nekoliko desetljeća. I u Hrvatskoj je rak dojke najčešći rak u žena; godišnje oboli oko 3000 žena, a umre ih više od 700. Kasno otkrivanje raka dojke je veliki javnozdravstveni problem ponajprije zbog činjenica da se više od 90% bolesnica s rakom dojke može izliječiti ako se dijagnoza bolesti postavi u ranom stadiju i ispravno liječi. Smrtnost od raka dojke u Hrvatskoj je razvidno veća u odnosu na razvijene europske zemlje iako se i kod nas u zadnjih nekoliko godina registrira pad smrtnosti. Upravo je navedeno najvažniji razlog da se multidisciplinarno raspravlja o mogućnostima za napredak u optimalnom zbrinjavanju naših bolesnica.

U zadnjih nekoliko desetljeća postignut je velik napredak u liječenju raka dojke koji je omogućio da bolesnice žive duže i kvalitetnije. Model tzv. personalizirane medicine općenito se može opisati kao modalitet liječenja u kojemu je liječenje, uz korištenje najnovijih spoznaja molekularne medicine i dijagnostike prilagođeno svakom pojedinom bolesniku. U novije vrijeme svjedoci smo velikog napretka u razumijevanju molekularnih putova i signala koji su doveli do otkrića i razvoja tzv. ciljane i biološke terapije. Međutim, potrebno je dobro definirati populaciju bolesnika koja će imati najveću korist od liječenja kako bismo izbjegli prekomjerno liječenje koje se zasigurno događa kod nekih bolesnika. Cijeli niz novih modaliteta liječenja je na obzoru. U svijetlu novih mogućnosti u liječenju proširene bolesti, ali i pomicanjem lijekova u raniju fazu liječenja, sekvencioniranje liječenja će predstavljati veliki izazov.

Znanstveni sastanak „Bolesti dojke“ je tradicionalno jedan od najuglednijih medicinskih skupova u Hrvatskoj, na kojem će vodeći znanstvenici i stručnjaci raspravljati o novostima i mogućnostima u otkrivanju i liječenju raka dojke s ciljem unaprjeđenja zdravlja naših bolesnika.


Znanstveni odbor

Željko Cvetnić, Ivo Čikeš, Dragan Dekaris, Vida Demarin, Ana Fröbe,
Bojan Jelaković, Vjekoslav Jerolimov, Željko Kaštelan, Ivica Kostović,
Zvonko Kusić, Josip Madić, Dražen Matičić, Davor Miličić, Marko Pećina,
Željko Reiner, Miroslav Samaržija, Mirna Šitum, Eduard Vrdoljak, Slobodan Vukičević

Predsjednik organizacijskog odbora

Željko Soldić

Organizacijski odbor

Željko Soldić, Marijana Jazvić, Kristina Urch, Ana Fröbe,
Zvonko Kusić, Željko Reiner, Josip Unušić
Tihana Pavičić Mlinar – adm. tajnica

Uredništvo
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Razred za medicinske znanosti

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Tel.: 4895 171
tihana@hazu.hr

Datum

29. rujna, 2022
Isteklo!

Vrijeme

09:00 - 14:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Kategorija
Razred za medicinske znanosti HAZU

Organizator

Razred za medicinske znanosti HAZU
Telefon
+385(0)14895171
Email
tihana@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/razredi/iv-razred-za-medicinske-znanosti/