SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

19. Znanstveni skup o poremećajima mozga

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Razred za medicinske znanosti

Međunarodni institut za zdravlje mozga, HISPA Hrvatska

Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara

organiziraju

19. znanstveni skup o poremećajima mozga:

Klinička psihoneuroendokrinoimunologija u prevenciji bolesti mozga i srca

u utorak, 19. listopada 2021. s početkom u 15 sati ONLINE


POVEZNICA ZA SUDJELOVANJE


Znanstveni odbor – Redoviti članovi HAZU- Razred za medicinske znanosti:

Ž. Cvetnić, I. Čikeš, D. Dekaris, V. Demarin, B. Jelaković, V. Jerolimov, Ž. Kaštelan, I. Kostović, Z. Kusić, J. Madić, D. Matičić, D. Miličić, M. Pećina, Ž. Reiner, D. Rukavina, M. Samaržija, M. Šitum, S. Vukičević

Organizacijski odbor:

V. Demarin, E. Galić, H. Budinčević


Program:

Radno predsjedništvo: akademkinja Vida Demarin i akademik Davor Miličić

15.00-15.05 – Akademkinja Vida Demarin: Otvaranje skupa

15.05-15.25 – Akademkinja V. Demarin: Osnovni principi psihoneuroendokrinoimunologije – utjecaj stresa

15.25-15.45 – Dr. Sanja Toljan: Dnevna krivulja kortizola kao dijagnostički parametar u PNEI

15.45-16.05 – Akademik D. Miličić: PNEI pristup u prevenciji bolesti srca

16.05-16.25 – Doc.dr.sc. Edvard Galić: Konvencionalni pristup u prevenciji kardiovaskularnih bolesti

16.25-16.45 – Doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević: Konvencionalni pristup u prevenciji moždanog udara

16.45-17.05 – Doc.dr.sc. Sandra Morović: Prevencija migrene: Ima li mjesta za PNEI pristup

17.05-17.15 – Završna rasprava


Sudjelovanje na skupu biti će vrednovano bodovima Hrvatske liječničke komore, a kotizacije nema.

Datum

19. listopada, 2021
Isteklo!

Vrijeme

15:00 - 17:30

Više informacija

saznaj više

Lokacija

Online
Kategorija
Razred za medicinske znanosti HAZU

Organizator

Razred za medicinske znanosti HAZU
Telefon
+385(0)14895171
Email
tihana@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/razredi/iv-razred-za-medicinske-znanosti/
REGISTRACIJA