Zemann Josef

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Zemann Josef

Datum rođenja:

  • 1923

Mjesto rođenja:

  • Beč

Datum smrti:

  • 2022.

Mjesto smrti:

  • Beč

Zemann Josef

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za prirodne znanosti (30.01.1997. – 16.10.2022.)

Životopis

Josef Zemann, austrijski mineralog i kristalograf, rođen je 25. svibnja 1923. u Beču gdje je 1946. završio studij mineralogije i kristalografije i iste godine doktorirao. Od 1951. bio je docent, a od 1966. redoviti profesor mineralogije i petrologije na Sveučilištu u Beču. Od 1953. do 1963. bio je ravnatelj Instituta za mineralogiju i kristalografiju Sveučilišta u Goettingenu, a od 1967. do 1983. ravnatelj Instituta za mineralogiju i kristalografiju Sveučilišta u Beču. Od 1972. je redoviti član Austrijske akademije znanosti. Član je i mnogih drugih akademija i društava.

Glavno područje njegova istraživanja bilo je kristalna kemija minerala i anorganskih spojeva. Istaknuo se u terenskim istraživanjima minerala, stijena i mineralnih sirovina, u sintezi minerala uz nisko hidrotermalne uvjete, kao i u studiju posebnih problema u geokemiji. Njemu u čast nazvan je mineral zemanit.

Josef Zemann surađivao je i s hrvatskim znanstvenicima s područja mineralogije, petrologije, kristalografije i rudnih ležišta te je u više navrata održao predavanja u Zagrebu.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 1997. Umro je u Beču 16. listopada 2022.

Josef Zemann – osobna stranica