Zelić Mirko, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Zelić Mirko

Datum rođenja:

 • 08.11.1936

Mjesto rođenja:

 • Kandija, općina Bugojno, BiH

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za tehničke znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Zelić Mirko, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju u miru – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku (2017. – …)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. – 31.12.2018.)
 • tajnik – Razred za tehničke znanosti (01.01.2004. – 31.12.2010.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (18.05.2000. – …)
 • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (30.01.1997. – 18.05.2000.)

Životopis

Obrazovanje:

 • Ožujak 1964. diplomirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  – naftni smjer
 • Lipanj 1982. doktorirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Profesionalno iskustvo:

 • od 1. ožujka 1964. neprekidno zaposlen u INA – Naftaplinu na mjestima pogonskog inženjera, samostalnog inženjera, šefa Sektora proizvodnje nafte
 • 1995. – 2001. direktor Sektora proizvodnje nafte i plina
 • 2001. – 2004. pomoćnik izvršnog direktora
 • 2004. – 2008. član Uprave INE i izvršni direktor INA-Naftaplina
 • 2008. –  vanjski savjetnik Uprave INE

Istraživački interesi:

 • Fizika višefaznih protjecanja fluida u uspravnim, kosim i vodoravnim cijevima.
 • Optimalizacija proizvodnih i sabirno-otpremnih sustava nafte i plina.
 • Projektiranje proizvodnih dubokih “vrućih” plinskih i plinsko – kondenzatnih bušotina.
 • Nove tehnologije povećanja proizvodnje nafte i plina; kose, vodoravne i radijalne bušotine.
 • Tehnologija utiskivanja i odlaganja tehnološkog otpada u duboke geološke formacije.

Objavljene publikacije:

 • Objavio je 6 knjiga koje pokrivaju fundamentalna gradiva iz području naftnog rudarstva namijenjenih studentima RGN i Strojarskog fakulteta te diplomiranim inženjerima.
 • Objavio je preko 50 znanstvenih radova koji su pridonijeli razvoju znanosti u području naftnog rudarstva te brojne stručne radove koji su pridonijeli razvoju tehnologije proizvodnje nafte i plina.
 • Voditelj i sudionik izrade niza projekata i studija iz područja naftnog rudarstva.

Tehnička unapređenja:

 • Autor je 8 inovacija koje su znatno utjecale na racionalizaciju, optimizaciju i profitabilnost procesa proizvodnje nafte i plina.
 • Jedan patent kojim je ostvaren doprinos racionalizaciji i optimizaciji procesa zbrinjavanja tehnološkog i druge vrste otpada utiskivanjem u duboke geološke formacije.

Članstvo u znanstvenim ustanovama:

 • Redoviti član Znanstvenog vijeća za naftu HAZU, od 1969.g.
 • Pročelnik Sekcije za naftno rudarstvo.
 • Predsjednik Znanstvenog vijeća za naftu i plin HAZU (1999-2017.)
 • Predsjednik Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku HAZU (2017. -)
 • Član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za pomorstvo HAZU
 • Član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU
 • Član Hrvatskog komiteta svjetskog kongresa za naftu
 • Član Predsjedništva Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS)
 • Član Redakcijskog odbora časopisa “Nafta” – urednik rubrike “Proizvodnja i transport nafte i plina“
 • Počasni član Znanstvenog vijeća za naftu HAZU
 • Član suradnik HAZU, 30. 1. 1997.
 • Predsjednik Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa
 • Redoviti član HAZU od travnja 2000.
 • Tajnik Razreda za tehničke znanosti HAZU (01. 01. 2004. – 31.12.2010.)
 • Član Predsjedništva HAZU (01. 01. 2004. – 31. 12. 2018.)
 • Član Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (26.11.2010. –        )

Nagrade, priznanja i odlikovanja

 • Diploma za inovativni rad i postignute rezultate, INA-Naftaplin, 1976.;
 • Medalja za iznimna stručna dostignuća u području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA-Naftaplin, 1985.;
 • Priznanje za postignute rezultate i doprinos razvoju INE, dodijeljena od INE, 1988.;
 • Zahvala za iznimni doprinos razvoju i unapređenju Znanstvenog vijeća za naftu HAZU, dodijeljena od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
 • Odlikovanje “Red hrvatskog trolista” za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u ratu (predsjednik RH dr. Franjo Tuđman, 1997.);
 • Godišnja nagrada zaklade “Hrvoje Požar”, 2005.;
 • Odlikovanje  “Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića” za osobite zasluge u gospodarstvu (predsjednik RH  Stjepan Mesić, 2007.).