Zaninović Marin

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Zaninović Marin

Datum rođenja:

  • 18.01.1930

Mjesto rođenja:

  • Velo Grablje, Hvar

Datum smrti:

  • 02.12.2022.

Mjesto smrti: Zagreb

Zaninović Marin

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • voditelj – Odsjek za arheologiju (31.10.2012. – 29.01.2021.)
  • voditelj – Odsjek za arheologiju (01.12.2005. – 26.11.2011.)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (19.05.1988. – 02.12.2022.)

 

Životopis

 

Zaninović, Marin, hrvatski arheolog (Velo Grablje, Hvar, 18. I. 1930.). Diplomirao (1955.) i doktorirao (1965.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1957. predavao antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju. Predavao i na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Padovi. Predsjednik Hrvatskoga arheološkoga društva 1969.–71. Bavio se arheološkim rekognosciranjem i topografskim istraživanjem na obali i otocima južne Hrvatske (Hvar, Ston, Cavtat, Koločep itd.) te u jugozapadnoj Bosni (Duvno, Livno, Ošanići). Glavno su područje njegova zanimanja antička i ilirska problematika na istočnoj obali Jadrana, odnosi ilirskoga stanovništva s helenskim i rimskim svijetom, duhovna kultura ilirskih etničkih zajednica. Značajno je njegovo otkriće grčke podjele zemljišta (parcelizacija) na Hvaru (Starigradsko polje) i Visu. Glavna djela: O naseljenosti otoka Hvara u antičko doba (u časopisu: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 1966.), Tri antička reljefa s otoka Hvara (u časopisu: Opuscula archaeologica, 1966.), Ilirsko pleme Delmati (u: Godišnjak ANUBiH, 1967.), Grčka podjela zemljišta na Farosu / Greek Land Division at Pharos (u: Archaeologia Iugoslavica, 1981.), Liburnia militaris (u časopisu: Opuscula archaeologica, 1988.), Od Helena do Hrvata (1996.), Ilirsko pleme Delmati (2007.). Dobio je Državnu nagradu za životno djelo (2007.). Umro je u Zagrebu 2. prosinca 2022.


Hrvatski radio – Radio Sljeme – u povodu 90. godišnjice života gost je dr. sc. Marin Zaninović

Hrvatska wikipedija

Razgovor s dr. sc. Marinom Zaninovićem u Vijencu br. 675 – 16. siječnja 2020.


Bibliografija

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI