Žanić Vedran

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti
Žanić Vedran

Datum rođenja:

  • 11.08.1946

Mjesto rođenja:

  • Split

Žanić Vedran

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus (10.04.2018. – …)
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (12.05.1994. – …)

 

Životopis

Vedran ŽANIĆ, hrvatski inženjer brodogradnje (Split, 11. VIII. 1946.). Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao 1971., doktorirao 1980. Nakon studija radio je u Brodarskom institutu u Zagrebu, te boravio na specijalizaciji na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (1974.–75.). Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu zaposlen je od 1977., redoviti profesor postao 1997; predstojnik Zavoda za brodogradnju bio je 1982.–84.; od 2018. profesor emeritus. Jedan je od osnivača studija zrakoplovstva. Gostujući je predavač i na svjetskim sveučilištima (u Cambridgeu, Berkeleyu, Bostonu, New Yorku, Sydneyu, Glasgowu). Znanstveno i stručno bavi se numeričkim metodama u analizi i projektiranju konstrukcija, vodi više hrvatskih i međunarodnih znanstvenih projekata te je aktivan u radu više vodećih strukovnih udruga. Dobitnik je Nagrade za znanstvenoistraživački rad »Nikola Tesla« (1986.); član je suradnik HAZU od 1994.

Iz: Žanić, Vedran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020.


Žanić, Vedran (Split, 11. VIII. 1946.), brodograđevni inženjer, stručnjak za optimizaciju brodskih konstrukcija.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje diplomirao je 1971., a doktorirao 1980. disertacijom Projektiranje brodskih konstrukcija generiranjem optimalnih strukturnih varijanti, pomoću elektroničkog računala (mentor → I. Senjanović). Radio je u Brodarskom institutu u Zagrebu (1971.−73.). Specijalizirao se 1974−75. na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (University of California, Berkeley). Bio je istraživač i predavač na sveučilištu Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Bostonu (1975.−76.), gdje je sa Scottom Hughesom izradio jedan od prvih primjenjivih programa za optimizaciju brodske konstrukcije SHIPOPT. Godine 1976. zaposlio se u Jadranbrodu u Zagrebu, a od 1977. predavao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na kojem je izabran za redovitoga profesora 1997. Predavao je kolegije Konstrukcija broda I−II, Čvrstoća broda, Projektiranje pomorskih konstrukcija i Statistika pomorskih konstrukcija. Bio je predstojnik Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku (1983.−85.) te prodekan (1995.−96.). Umirovljen je 2014. Bio je gostujući predavač na Sveučilištu u Sidneyu (1979).

Bavi se numeričkim metodama u analizi i projektiranju konstrukcija te na integriranim programima za osnivanje broda i projektiranje struktura na osnovi pouzdanosti. Razvio je koncepte integriranih računalnih programa, poput BIFEM-a, za analizu brodskih konstrukcija s pomoću metode konačnih elemenata (1972.), te druge računalne programe za projektiranje tankostijenih struktura, proračune pouzdanosti (1980.), višekriterijsku optimizaciju (1987) te paralelno procesiranje u projektiranju (1992.). Od 1994. član je suradnik HAZU-a. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1987.).

Iz: Hrvatska tehnička enciklopedija

Opširnije podatke člana suadnika Vedrana Žanića pogledajte ovdje.


Bibliografija

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI