Boryś Wiesław

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti
Boryś Wiesław

Datum rođenja:

  • 1939

Mjesto rođenja:

  • Bzin u Vojvodstvu Świętokrzyskie

Preminuo:

  • 29.11.2021. u Krakovu

Boryś Wiesław

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • redoviti profesor

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (20.05.2010. – 29.11.2021.)

Wiesław BORYŚ jedan od najistaknutijih poljskih jezikoslovaca, rodio se 4. siječnja 1939. godine u mjestu Bzinu u Vojvodstvu Świętokrzyskie. Opredijelio se za slavistiku, koju je studirao od 1956. do 1961. kod vrsnih profesora i izvrsnih slavista na Jagellonskom sveučilištu. Hrvatska gramatika Julija Benešića vezala ga je uz hrvatsku jezičnu problematiku i približila ga čakavštini, jednom od rubnih najjugozapadnijih arhaičnih slavenskih idioma, a kasnije istražuje i kašupštinu, jedan od najsjevernijih jezika na poljskom prostoru. Oba su ta povijesna jezika na rubnim slavenskim prostorima postala i ostala žarištem Boryśevih istraživanja. Doktorirao je godine 1969. temom iz tvorbe imenica u starim čakavskim tekstovima XV. i XVI. stoljeća. Svoj jezični opus posvetio je slavenskom (dijalektalnom) leksiku i slavenskoj etimologiji. U tom djelu, od nekoliko njegovih važnih knjiga, pet knjiga odnosi se na njegova čakavska istraživanja, a nekoliko desetaka znanstvenih radova obrađuje izravno ili posredno u prvom redu čakavski, ali i kajkavski idiom te uopće hrvatsku dijalektalnu, etimološku i drugu jezičnu tematiku. Danas je W. Boryś jedan od najuglednijih živućih čakavologa. Za to svoje djelo dobio je 2009. godine prestižnu Ininu nagradu za promicanje hrvatske kulture u svijetu.

Dugo je radio na redakciji Praslavenskog rječnika Poljske akademije znanosti (Słownik prasłowiánski) pod uredništvom F. Sławskoga (1974. i dalje), a zatim je bio profesorom na Katedri za hrvatski, srpski i slovenski jezik Odsjeka za slavensku filologiju Jagellonskoga sveučilišta u Krakovu. Sam je nedavno izdao velik i izvrsno ocijenjen Poljski etimološki rječnik (Słownik etymologiczny języka polskiego).

Uz knjige o tvorbi, kao što je ona iz 1975. godine: Prefiksacja imienna w językach słowiańskich, za nas su osobito važne knjige: Studia nad dialektem czakawskim Juraja Križanicia, Akcentuacja rzeczowników (1986.) te knjiga Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim (Warszawa, 1999.).

Institut za slavistiku Poljske akademije znanosti izdao je 2007. izbor iz djela Wiesława Boryśa: Etymologie słowianskie i polskie. Wybór studiów z okazji 45-lecia pracy naukowej, u kojoj je knjizi probrano 17 radova koji se izravno ili posredno tiču naše problematike. U toj je knjizi Boryśeva bibliografija, u kojoj je navedeno 58 bibliografskih jedinica iz hrvatske povijesne, etimološke i dijalektalne problematike.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2010.