Vulas Šime, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Vulas Šime

Datum rođenja:

  • 17.03.1932

Mjesto rođenja:

  • Drvenik (kraj Trogira)

Datum smrti:

  • 08.06.2018

Vulas Šime, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

  • akademik

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (24.07.1991. – 08.06.2018)
  • izvanredni član – Razred za likovne umjetnosti (19.05.1988. – 24.07.1991.)

Više podataka na:

  • http://hr.wikipedia.org/ – link
  • Hrvatska enciklopedija – link