Vrkljan Zvonimir

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Vrkljan Zvonimir

Vrkljan Zvonimir

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za likovne umjetnosti (19.05.1988. – 08.02.1999)

Zvonimir Vrkljan, hrvatski arhitekt (Vukovar, 26. VII. 1902. – Zagreb, 8. II. 1999.), profesor emeritus Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1924. na Arhitektonskom odjelu Tehničke visoke škole u Zagrebu. Radio je u atelijeru I. Fishera (1926.-31.), vodio samostalnu praksu (1931.-41.) te do umirovljenja 1972. radio kao redoviti profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu (Katedra za građevne konstrukcije). U više mandata obnašao je dužnost prodekana i dekana. U nizu realizacija funkcionalnih tlocrta i konstruktivne discipline ističe se kompleks Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (1936.-62.). Autor je četrdesetak stručnih i znanstvenih članaka, skriptâ i udžbenika iz područja građevnih konstrukcija. Dobitnik je nagrada za životno djelo Viktor Kovačić (1969.) i Vladimir Nazor (1977.). Godine 1988. izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.