Vrhovac Božidar

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Datum rođenja:

 • 08.06.1936

Datum smrti:

 • 04.12.2009

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Vrhovac Božidar

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (17.05.1990. – 04.12.2009)

1936

 • rođen u Zagrebu (roditelji Vuk i Beata)

1954

 • velika matura Klasična gimnazija Zagreb

1956 – 1960

 • demonstrator na Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta

1957

 • student-dobrovoljac zdravstvena stanica Mali Lošinj (3 mj)

1958

 • “Famulus” Nymphenburger Krankenhaus (interni odjel) München (1mj); Stadtspital Waid (kirurški odjel) Zürich (4 mj)

1961

 • diploma Medicinskog fakulteta

1961 – 1962

 • obvezni liječnički staž (KB “Dr M.Stojanović” Zagreb)

1962 – 1963

 • vojni rok, liječnik (bez SOŠ-a) u Garnizonskoj ambulanti Trebinje

1963 – 1965

 • Stanica za hitnu pomoć, Zagreb; prvi interes za racionalnu primjenu lijekova

1965 – 1967

 • asistent (privremeni, zamjena) na Internoj klinici Rebro Zagreb
 • početak specijalizacije iz interne medicine

1967

 • ECFMG ispit (nostrifikacija diplome za SAD)

1967 – 1971

 • liječnik specijalist na Internoj klinici KBC Rebro Zagreb sa zadatkom da počne razvoj kliničke farmakologije, nove grane medicine koja bi u nas trebala imati snažnu kliničku notu!

1969

 • specijalistički ispit iz interne medicine

1971

 • asistent kliničke farmakologije (prvi na jednom fakultetu u bivšoj Jugoslaviji) na Internoj klinici Rebro

1971

 • Dvotjedni boravak u Londonu (University College Hospital) na tečaju “Drug introduction, evaluation and safety”

1971 –

 • Rukovoditelj upravo osnovanog Odjela za intenzivnu skrb Interne klinike

1971

 • član New York Academy of Science

1972 – 1977

 • zamjenik direktora Centra za lijekova Zagreb (kasnije dio Zavoda za organizaciju i ekonomiku zdravstva)

1972 – 1984

 • član Savezne komisije za lijekove i njene radne grupe, Beograd

1972

 • koautor “Metodike kliničkog ispitivanja lijekova” prve publikacije te vrste u nas

1972 – 1973

 • (12 mjeseci) boravak (dijelom stipendija Republičkog fonda za naučni rad SR Hrvatske) na Odjelu kliničke farmakologije University College Hospital Medical School London (Prof. Laurence)

1972 – 1980, 1982, 1985

 • predstavnik Jugoslavije ili privremeni savjetnik (predavač) SZO na simpozijima “Uloga kliničko farmakološke evaluacije u kontroli lijekova”

1973

 • rukovoditelj Odjela kliničke farmakologije Interne klinike Rebro, od 1978. Zavod koji se sastoji od stacionara, centra za lijekove, laboratorija i izdavačkog dijela – Bilten o lijekovima

1973

 • osnivač Sekcije za farmakoterapiju Zbora liječnika Hrvatske

1973 –

 • rukovoditelj programa praćenja nuspojava u Jugoslaviji (kasnije Nacionalni centar) pa Hrvatskoj – program SZO

1973 –

 • kratka, radna putovanja i posjete različitim institucijama ili aktivno prisustvovanje sastancima s područja lijekova u inozemstvu (Austrija, SR Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Švedska, Čehoslovačka, Belgija, SSSR, SAD, Italija, Švicarska, Španjolska, Turska, Poljska, Egipat, Japan, Norveška, Danska, Nizozemska) i bivšoj Jugoslaviji (od Ljubljane do Skopja, malih i velikih gradova). Sve s ciljem poticanja razvoja kliničke farmakologije i iznošenja rezultata vlastitih istraživanja

1974 –

 • član uredničkih odbora niza domaćih (Liječnički vjesnik, Pharmaca – od 1984. glavni urednik) i stranih (European Journal of Clinical Pharmacology, International Journal of Clinical Pharmacology therapy and toxicology, Journal of Chemotherapy) časopisa

1975 –

 • urednik Biltena o lijekovima Zagreb, prva publikacija te vrste u bivšoj Jugoslaviji, pretplatnici iz čitave zemlje

1975

 • doktorat znanosti iz kliničke farmakologije (prvi u bivšoj Jugoslaviji)

1976

 • habilitacija Medicinski fakultet Zagreb

1976 –

 • rukovoditelj prvog poslijediplomskog studija kliničke farmakologije Medicinski fakultet Zagreb, 1995. revizija i novi naziv “Klinička farmakologija i toksikolgija”

1977 –

 • predstavnik na sastancima Nacionalnih centara za nuspojave u raznim dijelovima svijeta uključujući i Dubrovnik

1978

 • izvanredni profesor

1980

 • redovni profesor, član Britanskog farmakološkog društva, Sekcije za kliničku farmakologiju voditelj kolegija i predavač na nizu poslijediplomskih studija na Medicinskom i Farmaceutskom (farmakoterapija) fakultetu Zagreb te Farmaceutskom fakultetu (farmakoterapija) Ljubljana (kardiologija, opća medicina, gastroenterologija, nefrologija, kirurgija, urologija, ginekološka urologija, javno zdravstvo)

1980, 1985

 • I i II izdanje farmakoterapijskog priručnika (urednik)

1980, 1982, 1988

 • urednik prijevoda DR Laurence i PN Bennett “Clinical Pharmacology” s opširnim komentarom (adaptacijom na jugoslavenske prilike) jugoslavenske materije medike

1981

 • koordinator projekata SIZ-a za znanost za Republiku Hrvatsku, član Programskog savjeta

1981 – 1991

 • Predsjednik Republičke komisije za lijekove

1981 –

 • glavni urednik Pharmaca

1982 – 1986

 • koordinator znanstvenog projekta “Dijagnostika, spriječavanje i liječenje infekcijskih i drugih bolesti” (br 57.) SIZ – a znanosti Hrvatske

1982

 • privremeni savjetnik SZO na sastanku “Consultation on the Scheme for the Scientific evaluation of drugs” Copenhagen

1983 – 1986

 • član Savjetodavne grupe Kolaborativnog centra SZO za nuspojave Uppsala

1983, 1985, 1989

 • “Priručnik interne medicine” (ko-urednik) posebno poglavlje “Klinička farmakologija”

1984

 • Predsjednik Republičke komisije za lijekove Zagreb i predsjednik Komisije za farmakoterapiju i nuspojave(kasnije i dijagnostičke standarde) Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu Beograd

1984

 • urednik “Kliničko ispitivanje lijekova” (1008 str.) prva knjiga te vrste u bivšoj Jugoslaviji

1984, 1988

 • koautor “Meyler’s Side Effects of Drugs” Excerpta Medica Amsterdam osnovna publikacija za nuspojave lijekova

1985 –

 • Glavni urednik Biltena o lijekovima Komisije za lijekove KBC-a i KB “O.Novosel” – Merkur Zagreb

1985 – 1991

 • predsjednik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Zagreb

1986

 • “Novosti u farmakoterapiji” (monografija, urednik)

1986 – 1990

 • Predsjednik Projektnoga savjeta projekta “lijekovi i vakcine” i koordinator projekta “Infekcijske bolesti” SIZ -a znanosti Hrvatske (br. 1.08.07 i 1.08.08)

1987 – 1989

 • predsjednik Komisije za znanstveni rad Medicinskog fakulteta Zagreb

1987 – 1992

 • član Komiteta eksperata SZO za opojne droge, Geneva

1988, 1989

 • voditelj jugoslavenskog dijela višegodišnje studije “Uloga legislacije na potrošnju benzodiazepina” koju SZO organizira u Jugoslaviji, Nigeriji, SR Njemačkoj i Turskoj

1989 – 1991

 • predsjednik Komisije za nastavu Medicinskog fakulteta Zagreb

1990 –

 • dopisni član Jugoslavenske, kasnije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

1991

 • glavni urednik udžbenika Interna medicina, dijagnostika i terapija (1800 stranica, 2 volumena)

1991 – 1995

 • voditelj projekta Ministarstva zananosti “Utjecaj bolesti na farmako- kinetiku lijekova” (br. 3-01-008)

1992 –, 2000

 • Komisija za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

1993 – 1995

 • predsjednik Komisije za prava čovjeka i medicinsku etiku Hrvatskog liječničkog zbora

1995 –

 • ko-urednik 13. izdanja Meyler’s Side Effects of Drugs, Elsevier, Amsterdam, osnovne monografije o nuspojavama lijekova
 • član Izvršnog odbora Europske federacije kliničke farmakologije i terapije
 • član Nacionalnog zdravstvenog vijeća Republike Hrvatske
 • predsjednik Komisije za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore
 • član Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore

1998 –

 • radna skupina za izradu Nacionalne politike lijekova – predsjednik
 • ko-urednik priručnika kliničke farmakologije, Mc Graw Hill, Milano

1999

 • ko-urednik Farmakoterapijskog priručnika MedEkon Zagreb 2000