Vondraček Zoran

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Vondraček Zoran

Datum rođenja:

  • 28.07.1959

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • posao: Matematički odjel PMF, Bijenička cesta 30, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • posao: +385 80)1 460-5792
  • faks: +385 80)1 4680 335

E-mail adrese:

Vondraček Zoran

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • profesor u trajnom zvanju – Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (12.05.2016. – …)

 

Životopis

Zoran VONDRAČEK. Znanstveni rad prof. dr. sc. Zorana Vondračeka najvećim je dijelom u području teorije vjerojatnosti, no odnosi se i na statistiku, financijsku matematiku i biologiju. Njegovi su najvažniji znanstveni rezultati oni iz teorije slučajnih procesa, posebno Markovljevih procesa, kojih je najvažniji primjer Brownovo gibanje. Objavljeni su u nekim od najboljih svjetskih časopisa iz teorije vjerojatnosti. Zoran Vondraček jedan je od pokretača znanstvene grupe u području teorije vjerojatnosti kod nas i izuzetno je zaslužan što je teorija vjerojatnosti kod nas dosegla razinu najrazvijenijih matematičkih sredina. Zoran Vondraček rođen je 1959. u Zagrebu. Sada je redoviti profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Među njegovim brojnim gostovanjima na uglednim međunarodnim znanstvenim institucijama izdvajamo činjenicu da je proveo godinu dana kao stipendist Humboldtove zaklade na Saarlandskom sveučilištu u Saarbrückenu (Universität des Saarlandes) te da je bio godinu dana gostujući profesor na Sveučilištu države Floride (University of Florida) i dvije godine na Sveučilištu države Illinois (University of Illinois at Urbana-Champaign), gdje sada provodi i treću godinu kao gostujući profesor. Prije spomenutih gostovanja proveo je i više godina na Sveučilištu države Floride, gdje je doktorirao. Dobitnik je Državne nagrade za znanost i Nagrade HAZU.

Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  IZBORNA SKUPŠTINA – 12. svibnja 2016.


Web stranica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


Bibliografija

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI