Volenec Vladimir

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Volenec Vladimir

Datum rođenja:

  • 1943

Mjesto rođenja:

  • Donji Sređani kraj Daruvara

E-mail:

Volenec Vladimir

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • profesor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (09.06.2015. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (31.03.1980. – …)

Životopis

Vladimir Volenec rođen je 1943. u Donjim Sređanima kraj Daruvara. Osnovnu školu je pohađao u Daruvaru i Virovitici, a gimnaziju u Virovitici (maturirao 1962.). U Zagrebu je diplomirao teorijsku matematiku (1965.), magistrirao temom Geometrija simpleksa u euklidskim prostorima (1968.) i doktorirao temom Generalizacije fundamentalnih teorema prostora Pn i prilozi geometriji simpleksa u En (1971.).  Zaposlen je na PMF – Matematičkom odjelu kao asistent (od 1965.), docent (od 1972.), izvanredni profesor (od 1975.) i redoviti profesor (od 1984.). Bavi se euklidskom i neeuklidskim geometrijama, projektivnom, Möbiusovom, analitičkom i diferencijalnom geometrijom, a posebno primjenom neasocijativnih algebarskih struktura u geometriji. Objavio je osamdesetak znanstvenih i desetak stručnih radova, te dvije monografije: Grupoidi, kvazigrupe i petlje (1982.) i Recent Advances in Geometry Inequalities (suautori: D. S. Mitrinović i J. E. Pečarić).

Njegovi znanstveni doprinosi su: sustavno istraživanje veze paralelogramskih prostora s raznim drugim geometrijskim i algebarskim strukturama (lateralno komutativne grupe, vjerni homogeni prostori Bourbakia, semiafini prostori, TST-prostori, suptraktivni i Wardovi grupoidi), proučavanje geometrijskih prostora medijalnih i idempotentnih medijalnih kvazigrupa, posebno kvadratnih i šesterokutnih kvazigrupa, GS-kvazigrupa, primjena baricentričkih i kompleksnih koordinata na proučavanje krivulja i poligona u euklidskoj geometriji. Bio je mentor na desetak doktorskih disertacija i petnaestak magistarskih radova, te više od sto diplomskih radova. Predavao je i na dodiplomskom studiju kolegije: Linearna algebraKonstruktivna geometrijaProjektivna geometrijaOsnove geometrijeNeeuklidske geometrijeNeeuklidski prostoriProjektivno-metričke geometrijeOdabrana poglavlja geometrijeGeometrijske strukture i Konstruktivne metode u geometriji, a na poslijediplomskom studiju držao je predavanja iz 12 kolegija. Član je Hrvatskog matematičkog društva. Predstojnik je (u više navrata) Zavoda za geometriju, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, urednik publikacije RAD HAZU (matematičke znanosti), član uredništva znanstvenog časopisa Mathematical Inequalities and Applications, stalni recenzent časopisa Mahtematical Reviews i član komisija za natjecanja mladih matematičara. Bio je glavni istraživač triju znanstvenih projekata s po 8-10 suradnika Ministarstva znanosti. Bio je jedan je od voditelja Geometrijskog seminara.


Bibliogafija

Vladimir Volenec – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI