Voje Ignacij

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti
Voje Ignacij

Datum rođenja:

  • 1926

Mjesto rođenja:

  • Ljubljana

E-mail adrese:

Voje Ignacij

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • redoviti profesor

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za društvene znanosti (10.05.2012. – …)

Životopis

Ignacij Voje, slovenski povjesničar, rođen je 28. veljače 1926. u Ljubljani. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Ljubljani, gdje je 1951. na Filozofskom fakultetu diplomirao studij opće i nacionalne povijesti. Iste je godine izabran za asistenta na predmetu Povijest južnih Slavena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Na istom je fakultetu doktorirao 1964. radom Kreditna trgovina Dubrovnika u srednjem vijeku. Za docenta je izabran 1967., za izvanrednog profesora 1975., a za redovnoga profesora 1980. godine. Professor emeritus Sveučilišta u Ljubljani postaje 1996.

Prof. dr. Ignacij Voje objavio je više od 170 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim edicijama, od čega osam knjiga. Ti radovi iskazuju široku lepezu autorovih istraživačkih područja, primjerice neka pitanja iz povijesti slovenskoga naroda, s težištem na slovensko-turskim odnosima u kasnom srednjem vijeku i na početku novovjekovnog razdoblja, pri čemu je utvrđivao posljedice koje su turske provale nanijele slovenskim zemljama.

Hrvatsku historiografiju i poznavanje hrvatske povijesti prof. dr. Ignacij Voje prije svega je zadužio proučavanjem povijesti Dubrovnika u srednjem vijeku, napose njegova gospodarskog razvoja. Pri tome valja istaknuti da su se njegova znanstvena istraživanja dubrovačke povijesti prije svega oslanjala na njegov dugogodišnji rad u dubrovačkom Arhivu. Prof. dr. Ignacij Voje desetljećima je, između 1953. i 1988. godine, redovito dolazio u Dubrovnik i sustavno istraživao dubrovačku arhivsku građu, pa su na temelju arhivskih istraživanja nastajali brojni znanstveni prilozi i knjige, u kojima je, veoma često prvi put uopće u historiografiji, obrađivao pojedina područja iz ekonomske povijesti srednjovjekovnog Dubrovnika. U središtu njegova znanstvenoga istraživanja bila je trgovina Dubrovnika u srednjem vijeku, napose kreditna, pri čemu se poznavanje toga područja oslanjalo na široka i temeljita istraživanja brojnih posebnih pitanja, napose trgovačke tehnologije u kasnosrednjovjekovnom Dubrovniku, s osnovicom u dubrovačkim arhivskim vrelima. Sintezom svih istraživanja prof. dr. Ignacija Voje koja se odnose na trgovinu srednjovjekovnog Dubrovnika bila je knjiga Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku (Sarajevo, 1976.). U cjelini oslonjena na arhivsku građu dubrovačkoga Arhiva, ta je knjiga i danas najvažniji, fundamentalni prinos sveukupne suvremene historiografije istraživanju trgovine i trgovačkoga poslovanja srednjovjekovnog Dubrovnika.

Prof. dr. Ignacij Voje svojim je dugogodišnjim plodonosnim istraživanjima povijesti Dubrovnika bitno unaprijedio i poznavanje povijesti hrvatskoga naroda i time zadužio hrvatsku historiografiju.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2012.