Vidaković Mirko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Vidaković Mirko

Datum rođenja:

  • 29.10.1924

Datum smrti:

  • 15.08.2002

Vidaković Mirko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redovni profesor u miru – Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (04.06.1981. – 15.08.2002)
  • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (20.06.1969. – 04.06.1981.)

Godina – Mjesto rođenja

29 listopad 1924 – Svetozar Miletić

Obrazovanje

Inženjer šumarstva,
doktor šumarskih znanosti

Zaposlenja

Poljoprivredno-šumarski fakultet i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1949-1966, 1969-1990

UNDP-FAO, Pakistan Forest Research Institute, Peshawar 1966-1969;

FAO Training Center Sopron (2 mjeseca  1971 Hungary);

FAO Expert in Forestry Institute Vietnam (4 month in 1981, 1982 and 1983);

Predstojnik Zavoda za šumarsku genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta 1960-1990;

1955-56 10 mjeseci (month) on a study in Arboretum Hoersholm;

Prodekan 1972/73, 1973/74;

Držao predavanja u više instituta u svijetu

Predstojnik Arboretuma Trsteno (od 1970)

Predstojnik Odjela za genetiku Šumarskog instituta 1960-1966, 1969-1973

Znanstveno-nastavna zvanja

asistent, docent, izvanredni profesor, redoviti profesor

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

Hrvatsko genetičko društvo (predsjednik 1980);
član Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske;
od 1969. izvanredni član, a od 1981. redoviti član Jugoslavenske odnosno Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
od 1997. redoviti član Hrvatske šumarske akademije;
član IUFRO (Internacionalna unija šumarskih istraživačkih organizacija);

Nagrade

Republička nagrada “Ruđer Bošković” (1977),
počasni doktorat Šumarskog fakulteta u Sopronu (Mađarska  (1979),
nagrada za životno djelo (1981),
posebno priznanje za istaknutu djelatnost u IUFRO (1990),

Organizacijska djelatnost

Uveo u redovitu nastavu na Šumarskom fakultetu u Zagrebu predmet genetika i oplemenjivanje šumskog drveća

Na Šumarskom fakultetu Sopron u Mađarskoj 1971 rukovodi FAO Centrom za oplemenjivanje šumskog drveća

Znanstveni i stručni skupovi

Sudjeluje s referatom na mnogim međunarodnim i tuzemnim skupovima, u više slučajeva rukovodi plenarnim sastancima; organizira dva međunarodna skupa u Hrvatskoj

Znanstveni projekti

Glavni istraživač u 4 međunarodna projekta u trajanju 3-5 godina svaki

Nastavna djelatnost

Predaje šumarsku genetiku i dendrologiju

Voditeljstvo teza mentor 6 M.A. Theses, 6 Ph.D. Theses and several undergraduate Theses (i više diplomskih radova)

Uređivanje publikacija

Od 1970. urednik časopisa Annales Forestales

Publikacija

Objavio je sveukupno 158 znanstvenih, stručnih članaka te priopćenja i knjiga (u prilogu popis značajnijih radova)