Ugarković Đurđica

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Ugarković Đurđica

Datum rođenja:

  • 28.05.1959

Mjesto rođenja:

  • Gospić

Adrese:

  • Zavod za molekularnu biologiju, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 456 1197

E-mail adrese:

Ugarković Đurđica

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Institucije:

  • voditelj – Laboratorij za evolucijsku genetiku Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (12.5.2016. – …)

Životopis

Đurđica Ugarković rođena je 28. svibnja 1959. u Gospiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studij kemije upisala je 1978. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala 1982. Od 1983. radi u Institutu “Ruđer Bošković” (IRB) gdje je doktorirala 1988. U zvanje znanstvene savjetnice u IRB-u izabrana je 1998., a od 2005. naslovna je redovita profesorica biokemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1988. do 1991. boravila je na poslijedoktorskom usavršavanju u Laboratoriju za primijenjenu molekularnu biologiju Sveučilišta u Mainzu, Njemačka. Tijekom 1992. provela je dva mjeseca, kao stipendistica Europskog saveza biokemijskih društava, u Laboratoriju za genetiku Sveučilišta Balearskih otoka, Palma de Mallorca, Španjolska, a 2008. je kao gostujuća znanstvenica provela tri mjeseca u Mediteranskom institutu za napredne studije (IMEDEA) na Mallorci.

Bavi se znanstvenim istraživanjima iz područja molekularne genetike eukariota, a radila je na proučavanju regulacije ekspresije gena u različitim eukariotskim sustavima. Glavni znanstveni interes joj je proučavanje uloge nekodirajuće DNA u eukariotskim organizmima, osobito u nastanku epigenetskih modifikacija, odnosno u genskoj regulaciji. Znanstvena istraživanja u ovom području započela je zajedno sa suradnicima 1991. na IRB-u, a 2000. je na temelju ostvarenih rezultata izabrana u EMBO (Europska akademija za molekularnu biologiju). Europska komisija joj je 2006. odobrila projekt u iznosu od 550.000 eura, namijenjen istraživanju nekodirajuće DNA.

Objavila je 75 znanstvenih radova koji su citirani 1.540 puta, h-index 24. U suradnji s izdavačkom kućom Springer uredila je dvije knjige: Centromere: structure and evolution (2009.) i Long Non-coding RNAs (2011.). Održala je 27 pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima i bila mentorica 7 doktorskih i magistarskih radova, odnosno 22 diplomska rada.

U razdoblju od 2001. do 2005. bila je predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju IRB-a. Voditeljica je Laboratorija za molekularnu genetiku eukariota (1991.-2005.) i Laboratorija za evolucijsku genetiku (od 2008. do danas) u Zavodu za molekularnu biologiju IRB-a. Od 2010. do 2012. g. bila je pomoćnica ravnatelja IRB-a za znanost i obrazovanje. Od 2002. do 2007. predsjednica je Hrvatskog genetičkog društva.

Članica je Science & Society Committee, sekcije EMBO-a namijenjene promidžbi znanosti (2006.-2010.) i Stalnog odbora za znanost o životu ESF-a (European Science Foundation) (2008.-2012.).

Voditeljica je projekata za popularizaciju znanosti među mladima, u okviru udruge Civitas, od 2009. Ti se projekti pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta uspješno provode u 50-ak osnovnih škola na području osam hrvatskih županija.


Bibliografija

Đurđica Ugarković – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI