Topolnik Eugen, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Topolnik Eugen

Datum rođenja:

  • 09.01.1912

Mjesto rođenja:

  • Tuzla

Datum smrti:

  • 15.09.2014

Mjesto smrti:

  • Zagreb

Topolnik Eugen, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (15.11.1979. – 15.09.2014)
  • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (17.06.1963. – 15.11.1979.)

Biografija

Rodio se  09.01.1912. u Tuzli. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu i maturirao 1930. Iste godine upisao je Veterinarski fakultet u Zagrebu na kome je i diplomirao 1935. Kao volonter radio je na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta te izradio doktorsku disertaciju i promovirao 1937. g. Od 1937. do 1941. radio je kao  veterinar u Kosjeriću, Trebinju, Perušiću i Vrbovskom. Krajem 1941. postavljen je za asistenta na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. God. 1944. odlazi na oslobođeni teritorij u Moslavini gdje ostaje do oslobođenja. Nakon toga radi na organizaciji proizvodnje bioloških preparata, a zatim u Serum zavodu u Vrbovcu i Kalinovici. Godine 1947. Izabran je za asistenta u Zavodu za mikrobiologiju i imunologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Osnutkom Zavoda za veterinarska medicinska istraživanja u Zagrebu dodijeljen mu je rad na tom Institutu. Istovremeno je izabran za znanstvenog suradnika. God. 1949. I 1950. bio je 12 mjeseci na usavršavanju iz virusologije na Medicinskim fakultetima u Zürichu I Bernu. Nakon povratka na Veterinarski fakultet habilitirao je i bio izabran za docenta na predmetu Mikrobiologija i imunologija. I dalje je surađivao s Veterinarskim institutom gdje je izabran za savjetnika. Od 1954. do 1977. bio je predstojnik Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakultetu u Zagrebu. Savjet za naučni rad SRH izabrao ga je za naučnog suradnika.

Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu vršio je nastavu na redovnom i postdiplomskom studiju. Vodio je 41 kandidata u izradi doktorske disertacije i nekoliko specijalizacija iz mikrobiologije i imunologije. Objavio je 78 znanstvenih i 55 stručnih radova stručnih radova. Napisao je udžbenik iz Mikrobiologije i imunologije te nekoliko skripata i priručnika.

Za dekana na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu izabran je za šk. god. 1956/57 te 1957/58, 1964/65 i 1966/67. Četiri puta biran je za prodekana. Više godina bio je član Sveučilišnog savjeta i u Sveučilištu vijeća.

Nekoliko godina bio je potpredsjednik Društva nastavnika, kao i tajnik, a zatim i predsjednik Društva veterinara SRH. Uređivao je znanstveni časopis Veterinarskog fakulteta “Veterinarski arhiv “ od 1953. do 1975. , više izdanja Poljopr. nakladnog zavoda, a bio je i glavni urednik “Veterinarskog priručnika” u tri izdanja (1953., 1961., i 1967.) . Uređivao je nekoliko izdanja Jug. akademije znan. i umj. u Zagrebu. God. 1963. izabran je za izvanrednog, a 1979. za redovnog člana Jug. akademije znan. i umjetnosti u Zagrebu.

Sudjelovao je na više kongresa i simpozija s referatom u našoj zemlji i inozemstvu. God. 1987. dobio je nagradu za životno djelo za područje medicine koju dodjeljuje Sabor SRH. Umirovljen je 1981. godine.