Tomić Silvia

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Tomić Silvia

Datum rođenja:

  • 22.01.1953

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Institut za fiziku, Bijenička 46, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • ured: +385 01 4698 820
  • laboratorij: +385 01 4698 836

E-mail adrese:

Tomić Silvia

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – Institut za fiziku (2002. – …)
  • naslovna redovita profesorica – Sveučilište u Splitu (2014. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2018. – …)
  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (29.05.2008. – 14.06.2018.)

Životopis

Silvia Tomić rođena je 1953. godine u Zagrebu. Nakon upisanog poslijediplomskog studija  fizike čvrstog stanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magisterija 1981., odlazi u Orsay, u Francusku, gdje doktorira 1986. Po povratku u Zagreb, na  Institutu za fiziku izabrana je na radno mjesto znanstvene suradnice 1986., više znanstvene suradnice 1991. te znanstvene savjetnice 1999. Od 2002. je znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, a 2014. godine izabrana je i u naslovno zvanje redovite profesorice na Sveučilištu u Splitu. Bila je predsjednica Hrvatskog fizikalnog društva 2007. – 2010. te predsjedateljica znanstvenog odbora European Physical Journala (2011. – 2012.). Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bila je izabrana prvi put 2008. godine.

Područje znanstvenog rada dr. sc. Silvije Tomić jest fizika čvrstog stanja i biofizika. Proučavala je komplementarnosti kolektivnog i jednočestičnog aspekta fizikalnih fenomena, sustava reduciranih dimenzionalnosti, sustava s valovima gustoće naboja i spina, magnetskih
fenomena i supravodiča radi razvoja i primjene novih materijala kao primjerice  dvodimenzionalnih organskih supravodiča. Silvia Tomić ima 137 objavljenih radova u  časopisima koje navodi Current Contents, od čega su 4 rada objavljena 2017. godine.

Silvia Tomić – osobna stranica


Bibliografija

Silvia Tomić – Hrvatska znanstvena biografija CROSBI