Tomasović Mirko, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost
Tomasović Mirko

Rođen:

  • 06. studenog 1938. u Splitu

Preminuo:

  • 07. svibnja 2017. u Zagrebu

Tomasović Mirko, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za književnost (18.05.2000. – 07.05.2017.)

Spomenica Mirko Tomasović : 1938. ‒ 2017. / uredio Pavao Pavličić

Akademik Mirko Tomasović, ugledni je hrvatski komparatist i romanist, rođen je 6. studenoga 1938.  u Splitu. Rano je djetinjstvo proveo u Kučićima pokraj Omiša. U zavičajnom selu polazio je četvorazrednu pučku školu; u rodnom gradu klasičnu gimnaziju. Studirao je komparativnu književnost i francuski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1959. – 1963.). Nakon diplomiranja radio je na gimnaziji “Dinko Šimunović” u Sinju, te kao urednik časopisa Vidik i novinar u brodogradilištu Split. Od 1971. do umirovljenja 1999. bio je nastavnik na Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Umirovio se 1999. godine u zvanju redovitoga sveučilišnog profesora. 2000. godine izabran za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost.

Prve je radove počeo objavljivati 1957. godine (prijevode, članke, studije, rasprave iz književnosti). 2013. godine primio je Nacionalnu nagradu za prijevod za 2012. godinu kojom ga je nagradilo talijansko Ministarstvo kulture zbog njegova prijevoda epa Oslobođeni Jeruzalem Torquata Tassa koje je po prvi put cjelovito preveo na hrvatski jezik. Riječ je o drugom po vrijednosti djelu talijanske književnosti  iza Danteove Božanstvene komedije, koje se sastoji od 15.336 stihova u 20 pjevanja. Akademiku Tomasoviću priznanje je dodijeljeno kao „specijalna nagrada za životni pothvat.“