Thenius Erich

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Thenius Erich

Datum rođenja:

  • 1924

Mjesto rođenja:

  • Opatija

Preminuo:

  • Beč, 29. prosinca 2022.

Thenius Erich

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za prirodne znanosti (09.06.1983. – 29.12.2022.)

Životopis

Erich Thenius, austrijski paleontolog, (Opatija, 26. prosinca 1924. – Beč, 29. prosinca 2022.). Osnovnu i srednju školu pohađao je u Badenu kod Beča, a studij paleontologije, zoologije, botanike i geologije završio je na Sveučilištu u Beču te 1946. doktorirao. Od 1943. do 1953. bio asistent na Paleontološkom institutu Sveučilišta u Beču na kojem je 1951. habilitirao, 1962. postao izvanredni, a 1965. redovni profesor.

Jedan je od vodećih svjetskih znanstvenika u paleontologiji vertebrata, a osobito se istaknuo u proučavanju tercijarnih i pleistocenskih sisavaca. Težište njegovih istraživanja bile su gornjotercijarne i kvartarne faune Austrije, kao i fosilni sisavci iz drugih zemalja. Provodio je sustavna paleontološka iskopavanja fosilnog materijala na terenu, a skupljene fosile obradio je u brojnim znanstvenim i znanstveno-popularnim radovima, knjigama i monografijama.

Istraživao je i na području nekadašnje Jugoslavije i surađivao s hrvatskim paleontolozima. Od 1960. je dopisni član Austrijske akademije znanosti, a od 1979. je njen počasni član.

Dopisni član HAZU je od 1983. godine.