Tadijanović Dragutin, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Tadijanović Dragutin, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za književnost (23.06.1965. – 27.06.2007)
  • izvanredni član – Razred za književnost (30.06.1953. – 23.06.1965.)