Tadić Marko

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti
Tadić Marko

Datum rođenja:

  • 28.08.1963

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

Adrese:

  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za lingvistiku, Ulica Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4092 066

E-mail adrese:

Tadić Marko

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor, predstojnik Katedre za algebarsku i računalnu lingvistiku – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za lingvistiku

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za filološke znanosti (14.06.2018. – …)
  • član suradnik – Razred za filološke znanosti (29.05.2008. – 14.06.2018.)

Životopis

Marko Tadić, rođen 1963., na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je opću lingvistiku i fonetiku, a studirao je i na dodiplomskom studiju društveno-humanističke informatike. Od godine 2001. predstojnik je Katedre za algebarsku i računalnu lingvistiku, a od godine 2015. redoviti profesor u trajnome zvanju na istome odsjeku. Iz tih je područja svojega znanstvenoga interesa objavio mnogobrojne znanstvene članke i nekoliko knjiga. Na temelju toga opsežnoga znanstvenoga opusa Marko Tadić bio je godine 2008. izabran za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za filološke znanosti. Nakon izbora za člana suradnika HAZU Marko Tadić i dalje se bavio istraživanjem i razvojem računalnolingvističkih pristupa opisu hrvatskoga jezika te sastavljanjem značajnih jezičnih resursa za hrvatski jezik (Hrvatski nacionalni korpus, niz manjih korpusa itd.). I nakon izbora u za suradnika HAZU plodan je njegov znanstveni, stručni i urednički rad. Profesor Marko Tadić zacijelo je najplodniji hrvatski računalni i korpusni lingvist, znanstvenik koji je sastavio mnoge nezaobilazne jezične resurse za hrvatski jezik, objavio mnogobrojne studije o računalnoj obradbi hrvatskoga jezika, razvoju jezičnih tehnologija za hrvatski jezik, sudjelovao u značajnim europskim projektima čiji su rezultati u bitnome pridonijeli ravnopravnijem položaju hrvatskoga jezika s ove strane digitalne razdjelnice u Europskoj uniji i šire.

Marko Tadić – osobna stranica


Bibliografija

Marko Tadić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI