Tadić Marko

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti
Tadić Marko

Datum rođenja:

  • 28.08.1963

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

Adrese:

  • : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za lingvistiku, Ulica Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • : +01/ 4092-066

E-mail adrese:

Tadić Marko

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor, predstojnik Katedre za algebarsku i računalnu lingvistiku – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za lingvistiku

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za filološke znanosti (14.06.2018. – …)
  • član suradnik – Razred za filološke znanosti (29.05.2008. – 14.06.2018.)

 

Životopis

Marko TADIĆ, rođen 1963., na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je opću lingvistiku i fonetiku, a studirao je i na dodiplomskom studiju društveno-humanističke informatike. Od godine 2001. predstojnik je Katedre za algebarsku i računalnu lingvistiku, a od godine 2015. redoviti profesor u trajnome zvanju na istome odsjeku. Iz tih je područja svojega znanstvenoga interesa objavio mnogobrojne znanstvene članke i nekoliko knjiga. Na temelju toga opsežnoga znanstvenoga opusa Marko Tadić bio je godine 2008. izabran za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za filološke znanosti. Nakon izbora za člana suradnika HAZU Marko Tadić i dalje se bavio istraživanjem i razvojem računalnolingvističkih pristupa opisu hrvatskoga jezika te sastavljanjem značajnih jezičnih resursa za hrvatski jezik (Hrvatski nacionalni korpus, niz manjih korpusa itd.). I nakon izbora u za suradnika HAZU plodan je njegov znanstveni, stručni i urednički rad. Profesor Marko Tadić zacijelo je najplodniji hrvatski računalni i korpusni lingvist, znanstvenik koji je sastavio mnoge nezaobilazne jezične resurse za hrvatski jezik, objavio mnogobrojne studije o računalnoj obradbi hrvatskoga jezika, razvoju jezičnih tehnologija za hrvatski jezik, sudjelovao u značajnim europskim projektima čiji su rezultati u bitnome pridonijeli ravnopravnijem položaju hrvatskoga jezika s ove strane digitalne razdjelnice u Europskoj uniji i šire.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2018.


Marko Tadić, jezikoslovac, redoviti profesor na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je Katedre za algebarsku i računalnu lingvistiku na istome Odsjeku od 2001., a član-suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2008. Također je bio članom Stalnoga odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade (2009.-2012.) i članom Područnoga vijeća za humanističke znanosti Nacionalnoga vijeća za znanost Republike Hrvatske (2004.-2013.). Objavio je više od 70 članaka i 5 knjiga, a jednim je od autora najvećega hrvatskoga čestotnoga rječnika Hrvatski čestotni rječnik (1999.). Bavi se korpusnom lingvistikom, računalnom lingvistikom, jezičnim tehnologijama i istraživačkim infrastrukturama za (e-)humanističke i društvene znanosti. Također je (su)autorom značajnih mrežnih jezičnih resursa za hrvatski jezik kao što su Hrvatski nacionalni korpus (hnk.ffzg.hr), Hrvatski morfološki leksikon (hml.ffzg.hr), Hrvatska ovisnosna banka stabala (hobs.ffzg.hr) kao i portala Jezične tehnologije za hrvatski jezik (jthj.ffzg.hr). Bio je voditeljem hrvatskih istraživačkih timova u nekoliko nacionalnih znanstvenih projekata kao i u FP7 RI projektu CLARIN (www.clarin.eu), FP7 projektu ACCURAT (www.accurat-project.eu), ICT-PSP projektima LetsMT! (www.letsmt.org) i CESAR (www.cesar-project.net), a sad je voditeljem hrvatskoga tima u FP7 projektu XLike (www.xlike.org). Predsjednik je i jedan od osnivača Hrvatskoga društva za jezične tehnologije.

Iz: mrežna stranica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Bibliografija

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI