Švelec Franjo, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti
Švelec Franjo

Datum smrti:

 • 26.12.2001

Godina i mjesto rođenja:

 • 1916, Koškovec, Županija Varaždinska, Republika Hrvatska

Švelec Franjo, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet u Zadru

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (24.07.1991. – 26.12.2001)
 • izvanredni član – Razred za filološke znanosti (09.06.1983. – 24.07.1991.)

 

Obrazovanje

 • Filozofski fakultet u Zagrebu, hrvatski jezik i južnoslavenske književnosti (1939.-1941.)
 • Institut za društvene nauke, Beograd; studij sociologije (1949-1951)
 • Filozofski fakultet u Zagrebu, doktorirao g. 1956. s temom “Književni rad Mavra Vetranovića”

Zaposlenja:

 • asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1951-1956),
 • Od g. 1956.. radi na Filozofskom fakultetu u Zadru

Znanstveno-nastavna zvanja:

 • asistent, Filozofski fakultet, Zagreb (1951-1956)
 • docent, Filozofski fakultet, Zadar (1956-1961); izvanredni profesor (1961-1965); redovni profesor (1965-1978).

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima:

 • Godine 1983. izvanredni član JAZU,
 • Godine 1991. redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • od 1953. član radnik Matice hrvatske
 • od 1967. član Društva hrvatskih književnika

Nagrade:

 • 1966. godišnja nagrada Grada Zadra
 • 1971. republička nagrada “Božidar Adžija” za istaknuto znanstveno djelo;
 • 1987. nagrada grada Zadra za životno djelo.

Znanstveni i stručni skupovi:

 • Sudjelovao je u organizaciji i s referatima na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama i znanstvenim skupovima

Nastavna djelatnost:

 • 1956-1978. predaje stariju hrvatsku književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru
 • 1964-1965. i 1970-1971 predavao odabrane kolegije iz starije hrvatske književnosti na Filozofskom fakultetu “Johann Wolfgang Goethe Univestität” u Frankfurtu na Maini;
 • s jednim ili više predavanja gostovao na sveučilištima u Kölnu, Bonnu i Göttingenu, te u Veneciji, Pescari i u Budimpešti.

Uređivanje publikacije:

suuređivao nekoliko godišta Zadarske revijeRadova Filozofskog fakulteta u Zadru; za Maticu hrvatsku i Zoru priredio, s uvodnim studijama, komentarima i rječnicima, djela Petar Zoranić / Juraj Baraković, knj. 8, 1964; Ignjat Đurđević, knj. 18, 1971; Ivan Bunić Vučić, knj. 14, 1975; za Školsku knjigu: Ivan Gundulić: Suze sina razmentoga / Dubravka / Osman, u tri izdanja: 1974, 1976, 1986. i posebno: I. Gundulić: Osman 1989, s uvodnom studijom, komentarima i rječnikom, 1986; za Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti: Petar Zoranić: Planine, s uvodnom studijom i komentarima, zajedno s J. Vončinom, u seriji Stari pisci hrvatski, HAZU, knj. 41, 1988; Sys print: Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga / Dubravka, Zagreb 1995; za Književni krug Split: Filip Grabovac: Cvit razgovora, s uvodnom studijom komentarima i rječnikom, Split, 1986; za HAZU uredio Građu za povijest o književnosti hrvatske, knj. 33, 1991. i knj. 34, 1994.